Main Menu
User Menu

3. vojenská oblast [1893-1931]

3rd Military Region

3ª Región Militar (RM 3)

     
Název:
Name:
3. vojenská oblast
Originální název:
Original Name:
3ª Región Militar (RM 3)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
29.08.1893
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
25.05.1931
Nástupce:
Successor:
3. organická divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
29.08.1893-25.05.1931 Velitelství armády
Dislokace:
Deployed:
29.08.1893-25.05.1931 Valencie, ? /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
29.08.1893-31.05.1899 3. armádní sbor
29.08.1893-25.05.1931 3. základna údržby dělostřelecké techniky
31.05.1899-02.11.1904 5. prapor pobřežního dělostřelectva
31.05.1899-17.07.1904 6. pěší divize
31.05.1899-20.11.1901 7. pěší divize
20.11.1901-17.07.1904 1. pěší brigáda
20.11.1901-17.07.1904 11. polní dělostřelecký pluk
20.11.1901-17.07.1904 2. pěší brigáda
20.11.1901-17.07.1904 22. jezdecký myslivecký pluk "Sesma"
17.07.1904-18.04.1906 3. armádní sbor
18.04.1906-29.06.1918 12. jezdecký myslivecký pluk "Lusitania"
18.04.1906-01.08.1924 3. velitelstvi pobřežního dělostřelectva
18.04.1906-25.05.1931 5. pěší divize
18.04.1906-25.05.1931 6. pěší divize
18.04.1906-29.01.1910 7. smíšený ženijní pluk
18.09.1917-01.01.1918 3. prapor pobřežního dělostřelectva
01.01.1918-25.06.1919 6. prapor pobřežního dělostřelectva
04.03.1919-25.05.1931 5. ženijní pluk
16.06.1919-25.05.1931 70. pěší pluk námořní základny "Cartagena"
01.08.1924-25.05.1931 3. pluk pobřežního dělostřelectva
27.06.1926-25.05.1931 3. pěší pluk pobřežního dělostřelectva
25.11.1926-14.01.1929 22. jezdecký myslivecký pluk "Victoria Eugenia"
14.01.1929-25.05.1931 9. jezdecká brigáda

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
hhttp://caballipedia.es/1891
www.aulamilitar.com
www.infanteria47.es
URL : https://www.valka.cz/3-vojenska-oblast-1893-1931-t256048#703247Verze : 0
MOD