Main Menu
User Menu

Vojenský úřad Gran Canaria [1891-1931]

Military Government of the Gran Canaria

Gobierno Militar de Gran Canaria (GOBMIL GC)

     
Název:
Name:
Vojenský úřad Gran Canaria
Originální název:
Original Name:
Gobierno Militar de Gran Canaria (GOBMIL GC)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
16.12.1891
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
25.05.1931
Nástupce:
Successor:
Vojenské velitelství Gran Canaria
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
16.12.1891-29.08.1893 14. vojenský okruh
29.08.1893-25.05.1931 Generální kapitánie Kanárské ostrovy
Dislokace:
Deployed:
16.12.1891-25.05.1931 Las Palmas, ? /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
16.12.1891-29.08.1893 22. myslivecký prapor "Gran Canaria"
29.08.1893-04.04.1900 2. kanárský regionální pěší prapor
09.07.1898-11.08.1904 Ženijní rota
04.04.1900-11.08.1904 2. kanárský regionální pěší pluk
11.08.1904-29.01.1910 Jezdecká myslivecká eskadrona Gran Canaria
11.08.1904-01.08.1924 Velitelství pobřežního dělostřelectva Las Palmas
11.08.1904-DD.MM.1920 Velitelství ženijního vojska Las Palmas
20.08.1904-18.04.1906 Pěší pluk "Guía"
20.08.1904-18.04.1906 Pěší pluk "Las Palmas"
01.09.1904-18.04.1906 Myslivecký prapor "Fuerteventura"
01.09.1904-18.04.1906 Myslivecký prapor "Lanzarote"
18.04.1906-09.08.1924 21. myslivecký prapor "Lanzarote"
18.04.1906-09.08.1924 22. myslivecký prapor "Fuerteventura"
18.04.1906-15.06.1931 66. pěší pluk "Las Palmas"
18.04.1906-16.06.1919 67. pěší pluk "Guía"
29.01.1910-11.02.1919 6. jezdecká myslivecká eskadrona
DD.MM.1920-DD.MM.1925 Ženijní skupina Las Palmas
01.08.1924-25.05.1931 Smíšený pluk pobřežního dělostřelectva Las Palmas

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
hhttp://caballipedia.es/1891
www.aulamilitar.com
www.infanteria47.es
URL : https://www.valka.cz/Vojensky-urad-Gran-Canaria-1891-1931-t256040#703239Verze : 1
MOD