Main Menu
User Menu
Půlměsíc


Samostatný prvek bastionového opevnění vysunutý do příkopu před bastion, který chránil. Používal se především v ranných fázích vývoje bastionového opevnění (v pozdějších dobách byl nahrazen kontrgardou). Svým tvarem i účelem připomíná čepec používaný při ochraně ravelinu. Svůj název získal díky hrdlu, které mělo tvar půlměsíce.
Půlměsíc - Půlměsíc umístěný před bastion.

Půlměsíc umístěný před bastion.
URL : https://www.valka.cz/Pulmesic-t25604#93408Verze : 0