Main Menu
User Menu
Reklama

Bartoš, Alfréd

     
Příjmení:
Surname:
Bartoš
Jméno:
Given Name:
Alfréd
Jméno v originále:
Original Name:
Alfréd Bartoš
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
23.09.1916 Vídeň /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
22.06.1942 Pardubice /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel paraskupiny Silver A
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
při zatýkání spáchal sebevraždu
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://www.lib.cas.cz/parasut/bartos_alfred.htm
URL : https://www.valka.cz/Bartos-Alfred-t25560#341959Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Bartoš
Jméno:
Given Name:
Alfréd
Jméno v originále:
Original Name:
Alfréd Bartoš
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
05.09.1936-29.08.1937 Vojenská akademie
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
29.08.1937 poručík
28.12.1941 nadporučík
01.09.1945 kapitán
17.07.1948 štábní kapitán
DD.MM.RRRR major
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

26.08.1940

Válečný kříž 1939-1945
Cross of War
Croix de Guerre
-

28.10.1940

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

19.01.1942

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

07.03.1944

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

-

28.10.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1948

Vojenský řád Za svobodu, zlatá hvězda
Military Order for Freedom, Gold Star
-

DD.MM.1968

Řád rudé zástavy
Order of the Red Flag
-

DD.MM.1992

Řád Milana Rastislava Štefánika, 3. třída
Order of Milan Rastislau Stefanik, 3rd Class
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lib.cas.cz/parasut/bartos_alfred.htm
URL : https://www.valka.cz/Bartos-Alfred-t25560#562668Verze : 1
MOD
plukovník in memoriam Alfréd Bartoš


Nar. 23.9. 1916 ve Vídni. Otec později nastoupil místo pekaře v Sezemicích u Pardubic, tam se i s rodinou přestěhoval.
Vystudoval reálku v Pardubicích a po jejím ukončení nastoupil 1.9. 1935 prezenční službu u eskadrony 2 patřící k Dragounskému pluku 8 dislokovaného v Pardubicích. Záhy po nástupu byl povýšen do hodnosti svobodníka-aspiranta a už 5.9.1936 nastoupil studium na Vojenské akademii v Hranicích jako desátník-aspirant. Toto studium absolvoval z výborným prospěchem a 1.2.1937 byl jmenován do hodnosti podporučíka jezdectva (poručíkem se stal 29.8.1937). Po ukončení akademie se vrátil do Pardubic k Jezdeckému pluku 8, kde setrval až do 15.3.1939.
Jako jednomu z mála Čechoslováků se mu podařilo legálně vycestovat do Francie, kde nejdříve pracoval na konzulátu v Paříži a 8.6.1939 se zapsal do svazku Cizinecké legie a až do vypuknutí WW II. sloužil na základně Souise v Tunisu.
9.11. byl zapsán do stavu naší zahraniční armády a 16.11.1939 zařazen k velitelské četě 2.čs.pluku jako druhý pobočník velitele. Po porážce Francie se na lodi Rod el Farag přeplavil Anglie a byl jmenován velitelem 1.čety 1.roty 2.pěšího praporu. Za francouzské tažení mu bylo uděleno francouzské vyznamenání Croix de Guerre (26.8.1940) a 28.10.1940 i Čs. válečný kříž 1939.
Na jaře r.1941 se dobrovolně přihlásil do výcviku pro plnění zvláštních úkolů v týlu nepřítele. Prošel základními kurzy britské SOE ve Skotsku (farmy Caus Darach a Garramore), doškolovacím kurzem STS-2 v Bellasis a parašutistickým výcvikem v STS-51 v Ringway . Po jejich úspěšném absolvování a několika odkladech letu pro nepříznivé meteorologické podmínky byl 28.12.1941 vysazen v Protektorátu (u obce Senice u Poděbrad) jako velitel skupiny Silver A, v tento den byl zároveň povýšen do hodnosti kapitána a 18.1.1942 obdržel druhý Čs. válečný kříž 1939.
Bartoš se stal velitele všech paraskupin vysazených do Protektorátu v operačním období 1941-42 a v této funkci prokázal v podmínkách Protektorátu své vynikající organizační schopnosti.
Činnost výsadku Silver A a vlastně i ostatních výsadků na území Protektorátu je rozepsána v jiných tématech a proto zde nebudu tuto rozebírat.
Alfréd Bartoš zahynul na následky pokusu o sebevraždu během útěku před pronásledovateli z řad pardubického gestapa na rohu Smilovy a Sladkovského ulice v Pardubicích. Smrt nastala 22.6.1942 ve 02:10 v nemocnici, kam byl převezen a kde byl i identifikován svojí snoubenkou Věrou Junkovou.
Po jeho smrti zůstal naživu poslední člen výsadku Silver A - Jiří Potůček.


Po válce byl in memoriam povýšen :
17.7.1948 - do hodnosti štábní kapitán
Další povýšení se mi nepodařilo prozatím časově lokalizovat, jisté je že v dekretu o udělení Řádu M.R. Štefánika je uveden jako major in memoriam


In memoriam obdržel ty to řády :
7.3.1944 - Čs. pamětní medaili se štítkem Francie a Velká Británie in memoriam
28.10.1945 - Čs. válečný kříž 1939 in memoriam
1992 - Řád Milana Rastislava Štefánika III.třídy in memoriam


Zdroje :
Operace Silver A, Naše vojsko 1992, ISBN 80-206-0112-0
www.hrad.cz
www.valka.cz
autorův archiv
URL : https://www.valka.cz/Bartos-Alfred-t25560#186911Verze : 0
Diskuse
Od 1924 bydlel s matkou v Bystřeci č.p. 52 kde od 12.11.1924 navštěvoval školu. Školní docházku započal 1.9.1922. Pro zajímavost třeba od 9.3.1924 do 13.3.1924 ležel doma s chřipkou.
URL : https://www.valka.cz/Bartos-Alfred-t25560#529555Verze : 0
to kenvelo:


Mohol by si, prosím, uviesť zdroj týchto údajov?
URL : https://www.valka.cz/Bartos-Alfred-t25560#530041Verze : 0
MOD
Údaje jsou ze školních vysvědčení Alfréda Bartoše, které zde mám. Rodiče Alfréda Bartoše byly rozvedení a do Bystřece šla maminka za přítelem. Dům ve kterém žily stále existuje, po smrti přítele se maminka vrátila spátky do Sezemic
URL : https://www.valka.cz/Bartos-Alfred-t25560#540852Verze : 0
Myslím, že by bolo veľmi zaujímavé aj pre ostatných, keby si mohol tieto vysvedčenia naskenovať a dať na válku. Vopred vďaka.
URL : https://www.valka.cz/Bartos-Alfred-t25560#540864Verze : 0
MOD