Main Menu
User Menu

Ploski, Přistávací plocha Belica (Belitsa) [1940-1941]

Landing Groung Belica (Belitsa)

Landeplatz Belica (Belitsa)

     
Název:
Name:
Přistávací plocha Belica (Belitsa)
Originální název:
Original Name:
Landeplatz Belica (Belitsa)
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Obec:
Municipality:
Ploski
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
41°39'05.00"N 23°15'05.00"E
Vznik:
Established:
DD.MM.1940 ?
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.02.1941-DD.04.1941
1. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 3
1st Squadron of the 3rd Dive Bomber Wing
DD.02.1941-DD.04.1941
2. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 3
2nd Squadron of the 3rd Dive Bomber Wing
DD.02.1941-DD.04.1941
3. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 3
3rd Squadron of the 3rd Dive Bomber Wing
DD.02.1941-DD.04.1941
I. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 3
1st Group of the 3rd Dive Bomber Wing
DD.02.1941-DD.04.1941
Štáb I. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 3
Staff of the 1st Group of the 3rd Dive Bomber Wing
10.03.1941-10.04.1941
III. skupina Stíhací eskadry 27
3rd Group of the 27th Fighter Wing
14.03.1941-16.04.1941
Stíhací eskadra 27
27th Fighter Wing
27.03.1941-06.04.1941
7. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
7th Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
27.03.1941-06.04.1941
8. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
8th Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
27.03.1941-06.04.1941
9. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
9th Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
27.03.1941-DD.04.1941
Eskadra střemhlavých bombardérů 2
2nd Dive Bomber Wing
27.03.1941-06.04.1941
III. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 2
3rd Group of the 2nd Dive Bomber Wing
27.03.1941-06.04.1941
Štáb III. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 2
Staff of the 3rd Group of the 2nd Dive Bomber Wing
DD.03.1941-DD.04.1941
1. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
1st Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
DD.03.1941-DD.04.1941
2. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
2nd Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
DD.03.1941-DD.04.1941
3. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
3rd Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
DD.03.1941-DD.04.1941
I. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 2
1st Group of the 2nd Dive Bomber Wing
DD.03.1941-DD.04.1941
Štáb I. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 2
Staff of the 1st Group of the 2nd Dive Bomber Wing
01.04.1941-06.04.1941
10. (bitevní) letka Instrukční eskadry 2
10th (Ground Attack) Squadron of the 2nd Instruction Wing
01.04.1941-06.04.1941
4. (bitevní) letka Instrukční eskadry 2
4th (Ground Attack) Squadron of the 2nd Instruction Wing
01.04.1941-06.04.1941
5. (bitevní) letka Instrukční eskadry 2
5th (Ground Attack) Squadron of the 2nd Instruction Wing
01.04.1941-06.04.1941
6. (bitevní) letka Instrukční eskadry 2
6th (Ground Attack) Squadron of the 2nd Instruction Wing
01.04.1941-06.04.1941
II. (bitevní) skupina Instrukční eskadry 2
2nd (Ground Attack) Group of the 2nd Instruction Wing
01.04.1941-06.04.1941
Štáb II. (bitevní) skupiny Instrukční eskadry 2
Staff of the 2nd (Ground Attack) Group of the 2nd Instruction Wing


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.1941 opuštěno
Poznámka:
Note:
Přistávací plochy (Belica a Belica/Nord) Luftwaffe během útoku na Jugoslávii a Řecko.

Souřadnice pouze přibližné.
Zdroje:
Sources:
http://www.ww2.dk/Airfields%20-%20Bulgaria.pdf (p.2)
URL : https://www.valka.cz/Ploski-Pristavaci-plocha-Belica-Belitsa-1940-1941-t255388#701807Verze : 0
MOD