Main Menu
User Menu

Homola, Bedřich

     
Příjmení:
Surname:
Homola
Jméno:
Given Name:
Bedřich
Jméno v originále:
Original Name:
Bedřich Homola
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
armádní generál in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
02.07.1887 Běleč /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
05.01.1943 Berlín /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Homola-Bedrich-t25467#376699Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Homola
Jméno:
Given Name:
Bedřich
Jméno v originále:
Original Name:
Bedřich Homola
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1903-DD.06.1907 Vyšší průmyslová škola stavební
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1908-DD.05.1909 Škola jednoročních dobrovolníků, Praha
DD.09.1920-DD.11.1921 Kurs pro důstojníky generálního štábu, Praha
DD.11.1921-DD.09.1922 Válečná škola, Praha
DD.10.1929-DD.12.1929 Informační kurs pro generály a plukovníky, Versailles
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.01.1910 kadet rakousko-uherské branné moci
01.05.1915 poručík rakousko-uherské branné moci
31.05.1917 poručík ruské armády
07.02.1918 poručík legií
22.08.1918 kapitán legií
27.10.1918 major legií
02.12.1921 podplukovník generálního štábu
10.01.1925 plukovník generálního štábu
21.02.1929 brigádní generál
01.08.1935 divisní generál
01.04.1939 výslužba
26.10.1946 armádní generál in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
00.10.1923-DD.10.1925 Náčelník štábu : 7. divise
01.10.1925-01.01.1927 Velitel : Pěší pluk 27
DD.12.1926-DD.09.1927 Velitel : 14. pěší brigáda
24.10.1927-31.03.1928 Velitel : Pěší pluk 27
DD.03.1928-21.02.1929 Velitel : 14. pěší brigáda
21.02.1929-DD.03.1934 Velitel : 14. pěší brigáda
DD.04.1934-01.08.1935 Velitel : 1. divise
01.08.1935-15.10.1935 Velitel : 1. divise
15.10.1935-DD.09.1937 Velitel : VII. sbor
00.09.1937-DD.10.1937 Velitel : Zemské vojenské velitelství v Bratislavě
00.10.1937-25.09.1938 Velitel : VII. sbor
24.09.1938-01.12.1938 Velitel : Velitelství XV. hraničního pásma
15.12.1938-14.03.1939 Velitel : VII. sbor
14.03.1939-DD.03.1939 Velitel : VII. sbor

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1908-DD.11.1908 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 75, Praha
DD.11.1908-DD.05.1909 vojenské studium, Praha
DD.05.1909-DD.09.1909 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 75, Praha
DD.08.1914-DD.09.1914 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 88, východoevropské válčiště
DD.09.1914-DD.05.1915 nemocniční ošetřování
DD.05.1915-DD.07.1915 velitel čety náhradního praporu Pěšího pluku č. 88, Beroun
DD.07.1915-DD.09.1915 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 88, východoevropské válčiště
14.09.1915-14.09.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.09.1915-DD.10.1915 nemocniční ošetřování
DD.10.1915-DD.01.1917 ruské zajatecké tábory
DD.01.1917-DD.06.1917 dobrovolník Československého náhradního praporu, Bělgorod
DD.06.1917-DD.07.1917 velitel pěší roty Náhradního praporu 2. československého pěšího pluku, Pirjatin
DD.07.1917-DD.08.1917 velitel pěší roty 6. československého střeleckého pluku, Pirjatin
DD.08.1917-DD.05.1918 velitel poddůstojnické školy 6. československého střeleckého pluku, Pirjatin a přesun
DD.05.1918-DD.10.1918 velitel štábního vlaku 6. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.10.1918-DD.07.1919 zástupce velitele Československé důstojnické školy, Kyštym
DD.07.1919-DD.05.1920 velitel Československé poddůstojnické školy, Sluďanka a přesun
DD.05.1920-DD.09.1920 důstojník školského oddělení Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.09.1920-DD.09.1922 vojenské studium, Praha
DD.09.1922-DD.10.1923 zástupce velitele Vojenské akademie, Hranice
DD.10.1923-DD.10.1925 náčelník štábu Divise 7, Olomouc
DD.10.1925-DD.01.1927 velitel Pěšího pluku 27, Olomouc
DD.01.1927-DD.10.1929 velitel Pěší brigády 14, Kroměříž
DD.10.1929-DD.12.1929 vojenské studium, Versailles
DD.12.1929-DD.03.1934 velitel Pěší brigády 14, Kroměříž
DD.03.1934-DD.10.1935 velitel Divise 1, Praha
DD.10.1935-DD.09.1938 velitel Sboru VII, Turčianský Svätý Martin, Bratislava a Banská Bystrica
DD.09.1938-DD.12.1938 velitel Hraničního pásma XV, branná pohotovost státu
DD.12.1938-DD.03.1938 velitel Sboru VII, Banská Bystrica
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Řád Sv. Anny 2. třídy s meči
Order of St. Anne 2nd Class with Swords
Орден Святой Анны 2 степень с мечами
-

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1922

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1928

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1931

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

DD.MM.1946

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
in memoriam

DD.MM.1998

Řád Bílého lva II. tř. vojenská skupina (1994)
Order of the White Lion 2nd Class Military Division
Řád Bílého lva II. tř. vojenská skupina
in memoriam


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Homola-Bedrich-t25467#384140Verze : 0
MOD
Armádní generál in memoriam Bedřich Homola


(2.6.1887 – 5.1.1943)


– absolvoval vyšší průmyslovou školu stavební v Praze
- 1910 - 14 technický úředník magistrátu hl. m. Prahy
- na začátku 1. světové války mobilizován, odjel na ruskou frontu, kde byl 14.9. 1915 zajat Rusy
- 15.2.1916 se přihlásil do legií a byl přidělen k 6. střeleckému hanáckému pluku, 8.6. byl jmenován velitelem 4. roty, 24.7. velitelem 10. roty a 12.8. velitelem poddůstojnické školy
- v bojích u Bachmače byl velitelem důležitého úseku na trati Česnokovka - Doč a po zranění škpt. Kadlece velel severní frontě
- 25.5.1918 se stal velitelem štábního vlaku 6. hanáckého pluku, účastnil se bojů u Marjanovky, od 27.10. zástupcem velitele důstojnické školy čs. armády v Rusku
- po návratu do ČSR absolvoval v roce 1922 VŠV v Praze, 20.9.1922 byl jmenován zástupcem vojenské akademie v Hranicích na Moravě, 1.10.1923 náčelníkem štábu 7. pěší divize v Olomouci, 1.10.1925 velitelem 27. pluku v Olomouci, 1.1.1927 velitelem 14. pěší brigády v Kroměříži a 5.3.1934 velitelem 1. pěší divize a posádkovým velitelem Velké Prahy. 1.7.1935 byl přeložen do Turčianského Svatého Martina jako velitel VII. armádního sboru, začátkem r. 1938 přeložen jako velitel VII. armádního sboru do Banské Bystrice
- 9.3.1939 vyhlásil na středním Slovensku z rozkazu pražské vlády výjimečný stav, nechal odzbrojit Hlinkovu gardu a zatknout několik jejích předáků
- 14.3.1939 dostal rozkaz k návratu do Prahy, při přechodu slovenských hranic byl ale postřelen a noviny oznámily, že zahynul
- uchýlil se do ilegality a začal organizovat odboj
- po vzniku ON se stal velitelem zemského velitelství Velké Prahy
- na jaře 1940 se po zatčení dosavadního nejvyššího vedení stal v pořadí třetím velitelem ON pro celé území Čech a Moravy a podařilo se mu navázat spojení s odbojem slovenským
- měl krycí jméno Ataman a skrýval se na Berounsku, Hořovicku, Radnicku a v Praze
- usiloval o sjednocení všech složek odboje a výsledkem bylo založení ÚVODu na jaře 1940
- zatčen byl 31.12.1941, podle některých pramenů na základě zrady profesora Ladislava Vaňka – Jindry
- do září 1942 byl vězněn na Pankráci, poté převezen do Drážďan a po 14 dnech do Berlína – Plötzensee, kde byl odsouzen k smrti a popraven(Nadpis drobně upravil RoBoT)

URL : https://www.valka.cz/Homola-Bedrich-t25467#93110Verze : 0
1894-1899 pětitřídní obecná škola v Litni


1899-1901 česká měšťanská škola v Hostomicích


1901-1903 německá měšťanská škola v Bílině


1903-1907 Vyšší průmyslová škola stavební s maturitou v ul. Karolíny Světlé v Praze


1907-1908 pracoval u architekta Zuslichta v Praze


1908 vyhrál na primátorský závod veslic juniorů (čtyřky a osmy)


1908-1909 jednoročním dobrovolníkem u 75. pěšího pluku (rakouského) v Praze


1909-1910 pracoval u stavitele Krause v Zemuni u Bělehradu v SrbskuZdroj: http://zhola.com/BedrichHomola/ - kompletní stránka o gen. Homolovi, včetně jeho deníku a fotografií
URL : https://www.valka.cz/Homola-Bedrich-t25467#317042Verze : 0