Main Menu
User Menu

193. smíšená brigáda [1938-1939]

193rd Mixed Brigade

193.ª Brigada Mixta (Ejército Popular de la República)

     
Název:
Name:
193. smíšená brigáda
Originální název:
Original Name:
193.ª Brigada Mixta (Ejército Popular de la República)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.04.1938
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
27.03.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
30.04.1938-28.06.1938 53. divize
28.06.1938-15.08.1938 Divize Zújar
15.08.1938-27.03.1939 51. divize
Dislokace:
Deployed:
30.04.1938-28.06.1938 Siruel - Castilblanco, ? /
DD.07.1938-DD.08.1938 Peñalsordo, ? /
DD.09.1938-DD.02.1939 Belalcázar, ? /
DD.02.1939-27.03.1939 Zújar, ? /

Velitel:
Commander:
28.06.1938-27.03.1939 Coronado, Blas ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
30.04.1938-09.02.1939 ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
30.04.1938-27.03.1939 769. pěší prapor
30.04.1938-27.03.1939 770. pěší prapor
30.04.1938-27.03.1939 771. pěší prapor
30.04.1938-27.03.1939 772. pěší prapor

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
193. smíšená brigáda byla založena 30. dubna 1938 v Siruele a Castilblanco v rámci 53. divize XVII. armádního sboru. Její výcvik a organizace trval až do července 1938. Poté přešla k 51. divizi VIII. armádního sboru armády Extremadura. Zúčastnila se operací v Peñalsordo-Zarzacapilla a Capilla v srpnu 1938, pokrývala pozice v Peñalsordo. Spolupracovala také při útoku na pozice v Almagrere. Během bitvy u Valsequillo přispěly dva její prapory k prolomení fronty v republikánské protiofenzívě, ale byly staženy, aby byly spolu s dalšími čtyřmi prapory začleněny do skupiny „Vilacha“. V těchto bojích utrpěla ztráty a byla vystřídána o 194. smíšenou brigádou a převedena do sektoru Belalcázar, kde nahradila 43. smíšenou brigádou a pokrývala linii od západu od železnice Córdoba-Almorchón k silnici z Bélmezu do Fuente Lancha, a kóty 376 a 419. Nezúčastnila se bitvy u Peñarroya. V únoru 1939 obsadila pozice severně od stanice Zújar až do blízkosti kót 466 a 449.
Zdroje:
Sources:
www.sbhac.net

URL : https://www.valka.cz/193-smisena-brigada-1938-1939-t254536#699449Verze : 2
MOD