Main Menu
User Menu

192. smíšená brigáda [1938-1939]

192nd Mixed Brigade

192.ª Brigada Mixta (Ejército Popular de la República)

     
Název:
Name:
192. smíšená brigáda
Originální název:
Original Name:
192.ª Brigada Mixta (Ejército Popular de la República)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.04.1938
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
27.03.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
30.04.1938-28.06.1938 53. divize
28.06.1938-20.11.1938 29. divize
20.11.1938-27.03.1939 68. divize
Dislokace:
Deployed:
DD.02.1939-27.03.1939 Santa Quiteria, ? /

Velitel:
Commander:
28.06.1938-27.03.1939 Belenguer Alcober, Abelardo ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
30.04.1938-09.02.1939 ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
30.04.1938-27.03.1939 765. pěší prapor
30.04.1938-27.03.1939 766. pěší prapor
30.04.1938-27.03.1939 767. pěší prapor
30.04.1938-27.03.1939 768. pěší prapor

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
192. smíšená brigáda byla vytvořena 30. dubna 1938 v rámci 53. divize XVII. armádního sboru. Organizace a výcvik brigády byl značně zpožděn a byl dokončen až v červenci 1938. Poté byla začleněna do 29. divize VI. armádního sboru armády Extremadura. V listopadu byla převelen k 68. divizi VIII. armádního sboru. Nezúčastnila se bitvy u Peñarroya, protože její stav neumožňoval zasahovat do velkých operací. V únoru 1939 pokryla frontu od mlýna na řece Uso po Guadianu přes Solana de las Casas s velitelským stanovištěm v dolech Santa Quiteria.
Zdroje:
Sources:
www.sbhac.net

URL : https://www.valka.cz/192-smisena-brigada-1938-1939-t254513#699402Verze : 0
MOD