CZE - MORANA (155mm samohybná kanónová houfnice)

MORANA
     
Název:
Name:
MORANA MORANA
Originální název:
Original Name:
MORANA
Kategorie:
Category:
samohybná kanónová houfnice self-propelled gun howitzer
Výrobce:
Producer:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR EXCALIBUR ARMY spol. s r.o., Šternberk
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1 prototyp / prototype
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.2022
Osádka:
Crew:
3 (4)
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
36000 kg 79366 lb
Celková délka:
Overall Length:
13200 mm 43 ft 3 ¾ in
Celková šířka:
Overall Width:
3100 mm 10 ft 2in
Celková výška:
Overall Height:
3550 mm 11 ft 7 ¾ in
Světlá výška:
Ground Clearance:
410 mm 1 ft 4 ⅛ in
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Cummins X15 600
- vznětový, řadový, kapalinou chlazený, s přímým vstřikem paliva, přeplňovaný, s chlazením plnicího vzduchu, EURO 5
- počet válců: 6
- objem válců: 14,9 l
- maximální točivý moment: 2779 Nm při ? ot/min
Cummins X15 600
- liquid cooled, in-line, four stroke, turbocharged and charge-air-cooled direct injection Diesel engine, EURO 5
- number of cylinders: 6
- swept volume: 909 cu in
- maximum torque: 2050 lb.ft at ? rpm
Výkon:
Power:
447 kW při 2100 ot/min 600 bhp at 2100 rpm
Převodové ústrojí:
Transmission:
Allison 4700 SP ?
- automatická
- počet rychlostí: 7 vpřed + 1 vzad
Allison 4700 SP ?
- automatic
- number of speeds: 7 forward + 1 reverse
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
90 km/h 56 mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h ? mph
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
600 km 373 mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km ? mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
~27 ° ~60 %
Boční náklon:
Side Slope:
~14 ° ~30 %
Překročivost:
Trench Crossing:
~2,1 m ~83 in
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
~0,45 m ~18 in
Brodivost:
Fording Depth:
~1,2 m ~47 in
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
kanónová houfnice 155-52 GTS
- ráže: 155 mm
- délka hlavně: 52 ráží
- maximální dostřel: 41 500 m
- náměr: -?° až +?°
- odměr: ±60°
- bojová rychlost střelby:
- v první minutě: 6 výstřelů/min
- trvalá: 5 výstřelů/min ?
- počet vezených nábojů: 45 ks
155-52 GTS gun howitzer
- calibre: 155 mm
- barrel length: L/52
- maximum range: 45 385 yd
- elevation: -?° to +?°
- traverse: ±60°
- combat rate of fire:
- in the first minute: 6 rpm
- sustained: 5 rpm ?
- total ammunition: 45 rounds
Vedlejší:
Secondary:
zbraňová stanice Guardian Secutor
- kulomet M2HB
   - ráže: 12,7 mm
   - náboje: ? kusů
Guardian Secutor weapon station
- M2HB machine gun
   - calibre: 0.5
   - ammunition: ? rounds
Uživatelské státy:
User States:
- -
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
firemní materiály EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.
URL : https://www.valka.cz/CZE-MORANA-155mm-samohybna-kanonova-houfnice-t254363#731553 Verze : 0

MORANA

Samohybná kanónová houfnice MORANA je určena k boji s dělostřelectvem protivníka; k umlčování a ničení míst velení, palebných prostředků, bojové techniky, prostředků logistického zabezpečení a živé síly protivníka; k boření trvalých obranných staveb a polních obranných objektů. Může vést nepřímou i přímou palbu.

Houfnice je postavena na podvozku Tatra 815-7, který má všechny nápravy řiditelné. Věžový komplet je navržen jako samostatný funkční celek, který je možné instalovat na různé typy kolových a pásových podvozků s odpovídající nosností. Hlavní zbraň tvoří kanónová houfnice řáže 155 mm s hlavní o délce 52 ráží od slovenské společnosti ZTS - ŠPECIÁL. Uvnitř věže se nachází nově vyvinuté podavače a dopravníky munice automatického systému nabíjení. Bojová nástavba včetně zbraňové stanice je zcela ovládaná z kabiny vozidla. Plně automatizované nabíjení děla umožňuje osádce vystřelit až 6 ran v první minutě ze zaujatého palebného postavení. Houfnice je schopná vést palbu se současným dopadem střel (MRSI - Multiple Round Simultaneous Impact) na vzdálenost 6 až 35 km. Maximální dostřel dosahuje hodnoty 41,5 km. V případě jakéhokoliv výpadku balistického a navigačního počítačového systému MORANA disponuje nouzovým režimem manuálního zaměřování.

MORANA může v případě nouze vést přímou střelbu na nepřátelské pozice, stojící i pohybující se vozidla. Přímou palbu je možné vést na maximální vzdálenost 5 km ve dne a 3 km v noci. Zbraňová stanice lafetovaná na stropu věže slouží primárně k vlastní obraně houfnice a umožňuje postřelovat bezprostřední okolí prostředku včetně nízkoletících vzdušných cílů.

Ve věži se nachází elektronicky řízená automatická jednotka APHU sloužící jako hlavní energetický a hydraulický zdroj pro zbraňový systém, činnost věžové nástavby i systémů topení, klimatizace a ventilace kabiny. APHU kontroluje a dobíjí baterie, zajišťuje hydraulický tlak pro hydraulický okruh věže a provádí chlazení hydraulického oleje a prachových náplní.

Houfnice MORANA je vybavena palubním řídícím a diagnostickým systémem, který obsahuje subsystémy diagnostiky, inerciální navigace, automatického navedení děla, autonomního výpočtu prvků pro střelbu a managementu munice. Houfnice disponuje automatizovaným naváděcím systémem děla, který umožňuje rychlé a plně automatické navedení zbraně do palebné pozice. Řídicí systém dokáže připravit houfnici k palbě do 40 sekund od zastavení v palebném postavení. Tato činnost je vykonána plně automaticky, aniž by osádka musela opustit kabinu. Zamíření děla na cíl, nabíjení munice i odpálení je řízeno přímo z pracovišť v kabině.

Standardní osádku houfnice tvoří tři osoby – řidič, velitel a operátor, kteří mají svá místa v kabině. Ve věži je navíc stanoviště mířiče pro nouzové ovládání hlavní zbraně. Kabina může v případě potřeby pojmout až čtyři osoby, přičemž čtvrtý člen osádky může plnit úkoly v závislosti na charakteru mise nebo nasazení houfnice. Ochrana osádky je zabezpečen pancéřovanou přetlakovou kabinou PUMA s balistickou a protiminovou ochranou na úrovni Level 2 podle STANAG 4569.

Projekt vývoje houfnice MORANA byl oficiálně zahájen 1. ledna 2021 a trval do konce května 2023. Vývoj se uskutečnil v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost organizovaného českým Ministerstvem průmyslu a obchodu. Celkové uznané náklady na vývoj a výrobu prototypu činily 85 837 780 Kč, z toho výše podpory z veřejných zahraničních zdrojů (dotace Evropské unie) představovala 30 077 558 Kč.

Prototyp houfnice MORANA byl na veřejnosti poprvé představen na veletrhu EUROSATORY 2022 v Paříži, který se konal 13. až 17. června 2022. Vývoj pokračoval i v roce 2023 především zkouškami prototypu a optimalizací řídicích a diagnostických systémů.
URL : https://www.valka.cz/CZE-MORANA-155mm-samohybna-kanonova-houfnice-t254363#731554 Verze : 2
Prototyp samohybné kanónové houfnice MORANA na továrním snímku, rok 2022.


Fotografie:
EXCALIBUR ARMY

CZE - MORANA (155mm samohybná kanónová houfnice) -


URL : https://www.valka.cz/CZE-MORANA-155mm-samohybna-kanonova-houfnice-t254363#735055 Verze : 1
Na Eurosatory 2022 firma Excalibur Army představila technologický demonstrátor samohybné houfnice ráže 155 mm. Zbraň je usazena na podvozku Tatry 815-7 Force a údajně je plně automatizována a schopna přímé střelby.

Demonstrátor byl nazván Morana podle západoslovanské bohyně smrti.

Demonstrátor je výsledkem spolupráce firem: Excalibur Army, Tatra Trucks (podvozek) a ZŤS-Špeciál (hlavní zbraň).

Předpokládaný nástup do služby v roce 2027.


Demonstrátor - základní údaje:
- osádka: 3 osoby (velitel, řidič, operátor, ve věži je záložní stanoviště střelce)
- hmotnost: 32 500 kg
- délka: 13 m
- šířka: 3,1 m
- výška: 3,35 m

Pohonná jednotka:
- přeplňovaný vznětový motor neznámé značky
- výkon motoru: 447 kW
- převodovka plně automatická neznámé značky
- max. rychlost vozidla: 90 km/h
- max dojezd: 500 km

Výzbroj:
- houfnice: ráže 155 mm, d/52, rozměrná věž umožňuje odměr ±60°, očekávaný dostřel: 41,5 km
- zásoba vezené munice: 45 kusů
- kulomet: ráže 12,7 mm, umístěný v RWCS na stropě věže

Pancéřování kabiny:
- odolnost dle STANAG 4569, Level 2

Zdroj:
czechoslovakgroup.cz
https://morana.excaliburarmy.cz/
https://morana.excaliburarmy.cz/cs
https://www.militaryfactory.com/armor/detail.php
https://www.tatra.cz/hledat/?q=Morana

CZE - MORANA (155mm samohybná kanónová houfnice) -


CZE - MORANA (155mm samohybná kanónová houfnice) -


CZE - MORANA (155mm samohybná kanónová houfnice) -


URL : https://www.valka.cz/CZE-MORANA-155mm-samohybna-kanonova-houfnice-t254363#699022 Verze : 6
Prototyp samohybné kanónové houfnice MORANA při zkouškách na polygonu Vojenského technického ústavu pozemního vojska ve Vyškově. Na zkušebním terénním okruhu byly na vozidle prováděny náročné dynamické zkoušky. Na přiložené fotografii lze vidět zkoušku výstupnosti, kde jsou stupně o výšce 20, 40, 60, 80, 100 a 120 cm, ale lze nastavit i jiné hodnoty. Na další fotografii lze vidět zkoušku překročivosti. Zkušební terénní okruh disponuje vlastním nastavitelným zákopem o šířce 50 až 300 cm.

Fotografie:
Vojenský technický ústav -
www.facebook.com
CZE - MORANA (155mm samohybná kanónová houfnice) -


CZE - MORANA (155mm samohybná kanónová houfnice) -


URL : https://www.valka.cz/CZE-MORANA-155mm-samohybna-kanonova-houfnice-t254363#750299 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více