Main Menu
User Menu

Kontrvalační linie

Kontrvalační linie


Polní opevnění budované vojskem při obléhání pevnosti jako ochrana proti výpadům posádky.


Vlastní linie byla např. v době bastionových opevnění tvořena příkopem a za ním umístěnými redany, které byly propojeny valem. Kontrvalační linie se budovala mimo dostřel pevnostních děl nebo jiných těžkých zbraní tak, aby pokud možno blokovala celou pevnost.
URL : https://www.valka.cz/Kontrvalacni-linie-t25425#93012Verze : 0
Kontrvační linie lze nalézt již v době římské, kdy měly nejčastěji podobu jednoho nebo více zemních valů chráněných příkopem a zpevněných palisádou.
URL : https://www.valka.cz/Kontrvalacni-linie-t25425#114533Verze : 0