Main Menu
User Menu
Reklama

Bazaine, Francois Achille

     
Příjmení:
Surname:
Bazaine
Jméno:
Given Name:
François Achille
Jméno v originále:
Original Name:
François Achille Bazaine
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
maršál Francie
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
13.02.1811 Versailles
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
23.09.1888 Madrid
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- guvernér Sevastopolu
- Generální inspektor armády
- vrchní velitel Císařské gardy
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
vrchní velitel francouzských sil ve francouzsko-pruské válce
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Bazaine-Francois-Achille-t25424#664534Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Bazaine
Jméno:
Given Name:
François Achille
Jméno v originále:
Original Name:
François Achille Bazaine
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
25.07.1835 poručík
20.10.1839 kapitán
10.03.1844 major
11.04.1848 podplukovník
04.06.1850 plukovník
22.09.1855 generálmajor
05.09.1864 maršál Francie
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1835

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.1840

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

DD.MM.1855

Řád Čestné legie 3. třída
Order of Legion of Honour 3rd Class
Ordre de la Légion d'Honneur Commandeur
-

02.07.1863

Řád Čestné legie 1. třída
Order of Legion of Honour 1st Class
Ordre de la Légion d'Honneur Grand Croix
-

DD.MM.RRRR

Vojenská medaile
Military Medal
Médaille militaire
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaille na italské tažení
Commemorative Medal of Italian Campaign
Médaille de la Campagne d´Italie
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile na tažení do Mexika
Commemorative Medal of Mexico Expedition
Médaille commémorative de l´expédition du Mexique
-

DD.MM.RRRR

Vojenský savojský řád - velkokříž
Military Order of Savoy - Grandcross
Ordine militare di Savoia - Gran-Croce
-

DD.MM.RRRR

Královský a vojenský řád Svatého Ferdinanda - kříž
Royal and Military Order of Saint Ferdinand - Cross
Real y Militar Orden de San Fernando
-

DD.MM.RRRR

Řád Karla III. - rytíř
Order of Charles III - Knight
Orden de Carlos III - Cruz
-

DD.MM.RRRR

Řád Isabely Katolické - rytíř
Order of Isabella the Catholic - Knight
Orden de Isabel la Católica - Caballeros
-

DD.MM.RRRR

Řád lázně člen (vojenský) 3. třída
Order of Bath Companion (Mil.) 3rd Class
-

DD.MM.RRRR

Krymská medaile
Crimea Medal
-

DD.MM.RRRR

Řád lva a slunce velkokříž (1. třída)
Order of Lion and Sun Grandcross (1st Class)
Nishan-i-Shir u Khurshid
-

DD.MM.RRRR

Císařský řád Guadalupe - velkokříž
Imperial Order of Guadalupe - Grandcross
Orden de Nuestra Señora de Guadalupe
-

DD.MM.RRRR

Řád mexického orla - velkokříž
Order of Mexican Eagle - Grandcross
Orden Imperial del Aquila Mexicana
-

DD.MM.RRRR

Řád Leopolda - velkokříž
Order of Leopold - Grandcross
Ordre de Léopold
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Bazaine-Francois-Achille-t25424#664535Verze : 0
MOD
Maršál Francie François Achille Bazaine
13.2.1811, Versailles - 23.9.1888, Madrid
Vstoupil do francouzské armády v roce 1831. Účastnil se krymské války a tažení proti Rakousku v roce 1859. Poté v hodnosti generála velel francouzskému expedičnimu sboru v Mexiku. 7.6.1863 vytlačuje mexické republikánské jednotky ze Ciudad de México, což umožňuje nastolit profrancouzskou vládu "mexického císaře" Maxmiliána I. Po americkém diplomatickém nátlaku se francouzský císař Napoleon III. rozhodl povolat expediční sbor zpět a v březnu 1867 opouští Mexiko i Bazaine.
Po vypuknutí prusko-francouzské války (1870) je pověřen velením nad Lotrinskou armádou. Německé jednotky jeho formaci donutili ustoupit do pevnosti Méty. Po nezdařeném pokusu Alsaské armády o prolomeni jeho obklíčení (který skončil kapitulací Napoleona III. u Sedanu) ještě jistou dobu pouta u Met početné německé síly, po vyčerpání zásob nakonec kapitulovala.
Po válce byl postaven před soud a obviněn z velezrady. Jen díky intervencí maršála Mac-Mahona, který byl po rozdrcení Komuny zvolen francouzským prezidentem, mu byl trest smrti změněn na dvacet let. Po několika letech z vezeni uprchl do Španělska, kde zemřel v exilu.
-zdroj-
www.wikipedia.org

upravil: RoBoT
URL : https://www.valka.cz/Bazaine-Francois-Achille-t25424#282340Verze : 1
François Achille Bazaine během mexické kampaně


autor: by Jean-Adolphe Beauce
zdroj: wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Bazaine-Francois-Achille-t25424#283847Verze : 0
MOD