Main Menu
User Menu

Montezuma II.

Císař Montezuma II., 9. vládce Mexika


- vládl v letech 1502 - 1520
URL : https://www.valka.cz/Montezuma-II-t25420#92993Verze : 0
Narodil se v roce 1466 a původně byl knězem v chrámu boha Huitzilopochtliho. Aztécká šlechta ho v roce 1502 protlačila na trůn a tak se ve svých šestatřiceti letech se ujal vlády nad ohromnou říší Aztéků, která sahala od Maxika až po Honduras a Nikaraguu. Zbavil se svých konkurentů a prohlásil se za boha. Jméno Montezuma , které jako vládce přijal, znamenalo "ctihodný hněvivý vládce" a charakterizovalo jeho způsob vlády.


Na počátku své vlády byl úspěšný, když porazil vzbouřená města a bohům při své korunovaci obětoval na 5000 zajatců. Montezuma II. vedl několik válek se svými sousedy - Mixtéky a Zapotéky, kteří odolávali nadvládě Aztéků. Jeho rozlehlá říše, zmítaná povstáním pokořených národů byla velice nestabilní. Navíc se roku 1510 objevila nad Mexikem kometa, která podle astronomů ohlašovala na rok 1519 příchod boha Quetzalcóatla který se má po 500 letech vyhnanství vrátit do Mexika, aby se ujal vlády. Toho roku se opravdu v Mexiku vylodil bílý muž, ale nebyl to očekávaný bůh, ale conqistador Hernand Cortés, který využil své podoby s božstvem a strhl na svoji stranu národy toužící o vymanění z aztécké nadvlády.


Montezuma II. za této situace nabídl Španělům bohaté výkupné za to, že odejdou ze země. V listopadu 1519 se osobně vydal Cortésovi naproti., ale byl zákeřně zajat a později popraven. Španělé pak tvrdili, že byl zabit samotnými obyvateli Tenochtitlánu, když se k nim pokoušel promluvit za povstání 30. června 1520.
URL : https://www.valka.cz/Montezuma-II-t25420#92995Verze : 0