Main Menu
User Menu

25.05.2022 - Rusko-ukrajinský konflikt

25.05.2022 - Russia-Ukraine conflict

25.05.2022

URL : https://www.valka.cz/25-05-2022-Rusko-ukrajinsky-konflikt-t253695#697504Verze : 0
MOD


URL : https://www.valka.cz/25-05-2022-Rusko-ukrajinsky-konflikt-t253695#697512Verze : 0
MOD
URL : https://www.valka.cz/25-05-2022-Rusko-ukrajinsky-konflikt-t253695#697522Verze : 0
MOD
URL : https://www.valka.cz/25-05-2022-Rusko-ukrajinsky-konflikt-t253695#697523Verze : 0
MOD
Litva dodá Ukrajine 20 obrnených transportérov M113, 10 vojenských nákladiakov a 10 terénnych vozidiel na odmínovanie.
URL : https://www.valka.cz/25-05-2022-Rusko-ukrajinsky-konflikt-t253695#697542Verze : 0
MOD
URL : https://www.valka.cz/25-05-2022-Rusko-ukrajinsky-konflikt-t253695#697550Verze : 0
MOD