Main Menu
User Menu

2. armáda [1940-1943]

2 Hadsereg

2. magyar hadsereg (maďarská armáda)


Vznikla 1. 3. 1940 po reorganizaci Maďarských královských ozbrojených sil (Magyar Királyi Honvédség)


Původní sídlo velitelství: Budapešť
Složení: I. sbor, II. sbor a VII. sbor (v tomto složení ovšem nebyla nikdy nasazena)


Nasazení:
Od 27.7.1940 byla přesunuta k rumunské hranici. V případě konfliktu Měla za úkol obejít z jihu Károlyskou linii a obsadit Nagyvárad (Veliký Varadín). Mezi 5. a 13.9. se zúčastnil obsazování Sedmihradska.
Složení: II., V. a VI. sbor


K operacím v severní Jugoslávii v dubnu 1941 byl uveden do bojové pohotovosti její I. a VII. sbor, přičemž I. sbor se operací aktivně zúčastnil.


Na základě německo-maďarské dohody z ledna 1942 o účasti maďarských vojenských jednotek v bojích na východní fronte, byla k tomuto nasazení vybrána 2. armáda. Její části byli z Maďarska na východní frontu přesouvány od 11.4. do 27.7.1942. Spadala do podřízenosti armádní skupiny „B“.
Složení v době přesunu:
III. sbor – 6., 7. a 9. lehká divize
IV. sbor – 10., 12. a 13. lehká divize
VII. sbor – 19., 20. a 23. lehká divize
1. obrněná divize
1. letecká skupina


Po bojích o předmostí na břehu Donu se její pozice ustálila v prostoru Voroněž – Pavlovsk. Zde jí v lednu 1943 zastihla katastrofa, kdy nevydržela soustředěný útok Voroněžského frontu a byla rozbita na jednotlivé části.
Rozmístění jednotek v předvečer sovětského útoku, od severu k jihu:
III. sbor – 9., 6., a 20. lehká divize
IV. sbor – 7., 13., a 10. lehká divize
VII. sbor – 12., 19. a 23. lehká divize
sbor „Cramer“ – něm. 168. a 26. pěší divize, 700. obrněná skupina, 19. divize útočného dělostřelectva a maďarská 1. obrněná divize
Následoval ústup v krutých podmínkách ruské zimy, během čehož dosáhli ztráty 120.000 mrtvých, nezvěstných, raněných a zajatých.
Zbytky jednotek byli v dubnu a květnu 1943 dopraveny do Maďarska.
Z velitelství armády se vytvořilo velení Maďarských okupačních sil.
10.5.1943 bylo velení zrušeno.


28.8.1944 bylo ze štábu IX. sboru vytvořeno velení nově vytvořené 3. armády. Měla tvořit velení jednotek soustředěných v Sedmihradsku a obsadit Karpatské průsmyky.
Složení:
II. sbor – 7. a 9. náhradní polní divize, 25. pěší divize, 2. obrněná divize, 1. a 2. náhradní horská brigáda
IX. sbor – 2. náhradní polní divize, 9. brigáda pohraniční stráže, Székelyská pohraniční stráž
Po postupu Ukrajinského frontu přes jižní Sedmihradsko byli jednotky nuceny ustoupit za řeky Maros a Aranyos, kde zaujali obranné postavení.
Po bitvě u Debrecenu se společně s 8. něm. armádou vyhli obklíčení.
13.11.1944 bylo velitelství 3. armády vyňato z velení nad frontovými jednotkami a bylo pověřeno velením nad jednotkami odsunutými do Německa k výcviku.


Velitelé:
Od 1.3.1943 do 5.8.1943 – Gusztáv Jány
Od 1.8.1943 do 1.4.1944 – Géza Lakatos
Od 25.8.1944 do 16.10.1944 – Lajos Veress
16.10.1944 do 1.12.1944 – Jenő Major
URL : https://www.valka.cz/2-armada-1940-1943-t25337#132239Verze : 0

MAĎARSKÉ KRÁLOVSTVÍ 2 HADSEREG
2. ARMÁDA
Datum vzniku 01.03.1940
Předchůdce ---
Datum zániku 03.1943
Následovník Velitelství okupačních sil [1943]
Nadřízené velitelství
Dislokace 03.1940-07.1940 Budapest
07.1940-??.1940 středoevropské válčiště
??.1940-04.1942 Budapest
04.1942-03.1943 východoevropské válčiště
Velitel 03.1940-03.1943 Jány Gusztáv
Podřízená velitelství 03.1940- I. armádní sbor [1938-1945]
03.1940-04.1942 II. armádní sbor [1938-1945]
03.1940-03.1943 VII. armádní sbor [1938-1944]
Podřízená tělesa
Podřízené oddíly
Literatura
URL : https://www.valka.cz/2-armada-1940-1943-t25337#253965Verze : 0
MOD