Main Menu
User Menu

Arme Automatique Modèle 7,62 N F1 Légère

Arme Automatique Modèle 7,62 N F1 Légère

Arme Automatique Modèle 7,62 N F1 Légère

     
Název:
Name:
Arme Automatique Modèle 7,62 N F1 Légère
Originální název:
Original Name:
Arme Automatique Modèle 7,62 N F1 Légère
Kategorie:
Category:
kulomet
Výrobce:
Producer:
DD.MM.196R-DD.MM.198R Manufacture d'armes de Saint-Étienne, Saint-Étienne
DD.MM.196R-DD.MM.198R Manufacture d’Armes de Chatellerault, Chatellerault
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
9,15 1) kg
Ráže:
Calibre:
7,62 mm
Náboj:
Cartridge:
7,62 NATO
Délka:
Length:
1145 2) mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
490 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
nábojový pás na 50 nebo 200 nábojů / 50- or 200 rounds ammunition belt
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
900 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
810 m/s
Uživatelské státy:
User States:
.
.
.
Poznámka:
Note:
1) 9,97 kg s dvojnožkou


2) 980 mm se zasunutou ramenní opěrkou
Zdroje:
Sources:
fr.wikipedia.org
modernfirearms.net
http://www.imfdb.org/wiki/MAS_AA-52
foto: www.proxibid.com

URL : https://www.valka.cz/Arme-Automatique-Modele-7-62-N-F1-Legere-t253331#696832Verze : 0
MOD