Main Menu
User Menu

Baštanský rajón

Bashtanka Raion

Баштанський район

     
Název:
Name:
Baštanský rajón
Originální název:
Original Name:
Баштанський район
Vyšší územní celek:
Upper Territorial Unit:
Mykolajivská oblast
Sídlo:
Capital:
Baštanka
Počet měst a obcí:
Density of Cities and Municipalities:
-
Rozloha:
Area:
1706 km2
Sousední územní celky:
Neighbouring Territorial Units:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
uk.wikipedia.org
Mapa:
Map:
-
URL : https://www.valka.cz/Bastansky-rajon-t253208#696532Verze : 0
MOD

ČLENÍ SE NA 12 HROMAD:

URL : https://www.valka.cz/Bastansky-rajon-t253208#697935Verze : 19
MOD