Main Menu
User Menu

Segovia, konvent San Francisco [1836-]

Convent San Francisco

Convento de San Francisco

     
Název:
Name:
Konvent San Francisco
Originální název:
Original Name:
Convento de San Francisco
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.1985-DD.MM.RRRR Museum vojenské dělostřelecké akademie
DD.MM.194R-DD.MM.RRRR Kasárny San Francisco
Obec:
Municipality:
Segovia
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
40°56'46.75"N 4°07'03.25"W
Vznik:
Established:
DD.MM.1836 zabraté pre poreby armády
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
06.03.1862-DD.MM.1867
Královská dělostřelecká kolej
Royal Artillery College
DD.03.1862-18.07.1936
Knihovna královské dělostřelecké koleje
Library of Royal Artillery College
DD.MM.1867-DD.02.1873
Dělostřelecká akademie
Artillery Academy
DD.09.1873-06.07.1931
Dělostřelecká akademie
Artillery Academy
06.07.1931-18.07.1936
Dělostřelecká a ženijní akademie
Artillery and Engineers Academy
DD.10.1939-DD.MM.RRRR
Sekce podpory dělostřelecké akademie
Support Section of Artillery Academy
27.09.1940-04.07.1974
Aplikační a střelecká škola dělostřelectva
Application and Shooting Artillery School
27.09.1940-DD.MM.RRRR
Bezpečnostní sekce dělostřelecké akademie
Security Section of Artillery Academy
27.09.1940-DD.MM.RRRR
Dělostřelecká akademie
Artillery Academy
27.09.1940-DD.MM.RRRR
Jednotka podpory dělostřelecké akademie
Support Unit of Artillery Academy
27.09.1940-DD.MM.RRRR
Jednotka podpory výuky dělostřelecké akademie
Education Support Unit of Artillery Academy
27.09.1940-DD.MM.RRRR
Kancelář vzdělávacího poradenství ACART
Education Guidance Office ACART
27.09.1940-DD.MM.RRRR
Katedra jazyků dělostřelecké akademie
Departmental Section of Languages ACART
27.09.1940-DD.MM.RRRR
Katedra právních a společenských věd ACART
Legal and Social Sciences Departmental Section ACART
27.09.1940-DD.MM.RRRR
Katedra taktiky, technických věd a střelby ACART
Department of Tactics, Technical Sciences and Shooting ACART
27.09.1940-DD.MM.RRRR
Katedra výuky a výcviku dělostřelecké akademie
Department of Instruction and Training ACART
27.09.1940-DD.MM.RRRR
Katedra zbraňových systémů dělostřelecké akademie
Department of Weapons Systems ACART
27.09.1940-DD.MM.RRRR
Knihovna dělostřelecké akademie
Library of Artillery Academy
27.09.1940-DD.MM.RRRR
Komunikační a protokolární kancelář dělostřelecké akademie
Office of Communication and Protocol of Artillery Academy
27.09.1940-DD.MM.RRRR
Kontraktační jednotka dělostřelecké akademie
Contracting Unit of the Artillery Academy
27.09.1940-DD.MM.RRRR
Operační sekce štábu dělostřelecké akademie
Operations Section of Artillery Academy
27.09.1940-DD.MM.RRRR
Personální sekce štábu dělostřelecké akademie
Personal Section of Artillery Academy
27.09.1940-DD.MM.RRRR
Sekce ekonimické správy dělostřelecké akademie
Economic Managemnet Unit of the ACART
27.09.1940-DD.MM.RRRR
Sekce ekonomických záležitostí dělostřelecké akademie
Economic Affairs Section of the Artillery Academy
27.09.1940-DD.MM.RRRR
Sekce logistiky dělostřelecké akademie
Logistic Section of Artillery Acaddemy
27.09.1940-DD.MM.RRRR
Sekce personálního zabezpečení dělostřelecké akademie
Personal Support Unit of Artillery Academy
27.09.1940-DD.MM.RRRR
Sekce podpory objektů dělostřelecké akademie
Facilities Support Section ACART
27.09.1940-DD.MM.RRRR
Sekce podpory výcviku dělostřelecké akademie
Training Support Section ACART
27.09.1940-DD.MM.RRRR
Sekce přepravy dělostřelecké akademie
Transports Section of Artillery Academy
27.09.1940-DD.MM.RRRR
Sekce údržby dělostřelecké akademie
Maintenance Section of Artillery Academy
27.09.1940-DD.MM.RRRR
Studijní sekretariát dělostřelecké akademie
Study Secretariate of Artillery Academy
27.09.1940-DD.MM.RRRR
Studijní velitelství dělostřelecké akademie
Artillery Academy Head of Studies
27.09.1940-DD.MM.RRRR
Velitelství podpory a služeb dělostřelecké akademie
Support and Services Command of Artillery Academy
27.09.1940-DD.MM.RRRR
Zpravodajská sekce štábu dělostřelecké akademie
Inteligence Section of Artillery Academy
27.09.1940-DD.MM.RRRR
Základní výzbrojní a výstrojní sklad dělostřelecké akademie
Basic Equipment and Accoutrement Warehouse ACART
27.09.1940-DD.MM.RRRR
Účetní jednotka dělostřelecké akademie
Accounting Unit of the Artillery Academy
27.09.1940-DD.MM.RRRR
Štáb dělostřelecké akademie
Staff of the Artillery Academy
27.09.1940-DD.MM.RRRR
Štáb jednotky podpory dělostřelecké akademie
Staff of Support Unit of Artillery Academy
27.09.1940-DD.MM.RRRR
Štáb jednotky podpory výuky dělostřelecké akademie
Staff of Education Support Unit of Artillery Academy
DD.MM.1985-DD.MM.RRRR
Museum dělostřelecké akademie
Museum of Artillery Academy
DD.01.1997-DD.MM.RRRR
Institucionální sekretariát zbraně
Institutional Secretariat of the Arm Branch
DD.MM.2000-DD.MM.RRRR
Kancelář personální podpory dělostřelecké akademie
Personal Support Office of the Artillery Academy
DD.MM.2000-DD.MM.RRRR
Prvek informačních systémů dělostřelecké akademie
IT Unit of the Artillery Academy
DD.MM.2001-DD.MM.RRRR
Centrum výcviku a simulací dělostřelecké akademie
Training and Simulations Center ACART
DD.MM.2001-DD.MM.RRRR
Jednotka dělostřeleckého simulátoru kanónu 35/90
35/90 Gun Simulator Unit
DD.MM.2001-DD.MM.RRRR
Jednotka simulátoru polního dělostřelectva SIMACA
Field Artillery Simulator Unit
DD.MM.2001-DD.MM.RRRR
Jednotka střeleckého simulátoru NOPTEL
NOPTEL Shooting Simulator Unit
DD.MM.2001-DD.MM.RRRR
Oddělení taktiky centra výcviku a simulací ACART
Tactical Department of the Training and Simulations Center ACART
DD.MM.2001-DD.MM.RRRR
Technické oddělení centra výcviku a simulací ACART
Technical Department of the Training and Simulations Center ACART
DD.MM.200R-DD.MM.RRRR
Jednotka sumulátoru MISTRAL
MISTRAL Simulator Unit
DD.MM.200R-DD.MM.RRRR
Středisko protiletadlového dělostřelectva
Anti-Aircraft Artillery Center


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- Calle San Francisco, 25
40001 Segovia
Zdroje:
Sources:
wikimapia.org
ejercito.defensa.gob.es

Segovia, konvent San Francisco [1836-] - pohlad z roku 1878

pohlad z roku 1878
URL : https://www.valka.cz/Segovia-konvent-San-Francisco-1836-t253007#696131Verze : 2
MOD