Main Menu
User Menu

Leopold I.

Leopold I of Belgium

Leopold Joris Christiaan Frederik van Saksen-Coburg en Gotha, Leopold I van België

     
Příjmení:
Surname:
Leopold I.
Jméno:
Given Name:
Belgický
Jméno v originále:
Original Name:
Leopold Joris Christiaan Frederik van Saksen-Coburg en Gotha, Leopold I van België
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
král, kníže Sasko-Coburský a Gothajský
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
16.12.1790 Coburg
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
10.12.1865 Laken /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
1. král Belgie
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
zakladatel belgické linie sasko-cobursko-gothajské dynastie
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Leopold_I._Belgický
http://en.wikipedia.org/wiki/Leopold_I_of_Belgium
URL : https://www.valka.cz/Leopold-I-t25289#92533Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Leopold I.
Jméno:
Given Name:
Belgický
Jméno v originále:
Original Name:
-
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
24.05.1816 polní maršál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

Sasko-výmarsko-eisenašské velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Saxe-Weimar-Eisenach [1815-1918] 01.09.1745

Domácí řád bílého sokola - velkokříž
Order of White Falcon - Grandcross
Hausorden vom Weißen Falken - Großkreuz
-

Bavorské království [1806-1918] / Kingdom of Bavaria [1806-1918] DD.MM.1812

Civilní záslužný řád bavorské koruny, velkokříž
Order of Civile Merit of Bavarian Crown, Grandcross
Civil-Verdienstorden der Bayerischen Krone, Grosskreuze
-

DD.MM.1813

Chlumecký kříž
Kulm Cross
Kulmer Kreuz
-

DD.MM.1814

Řád Marie Terezie rytíř
Order of Maria Theresia Knight
Maria Theresia Orden Ritter
-

Hannoverské království [1815-1866] / Kingdom of Hanover [1815-1866] 22.03.1816

Řád Guelfů - velkokříž
Guelphic Order - Grandcross
Guelphenorden
-

23.05.1816

Podvazkový řád
Order of Garter (K.G.)
-

23.05.1816

Řád lázně rytíř velkokříže (vojenský) 1. třída
Order of Bath Knigh Grand Cross (Mil.) 1st Class
-

Saské království [1806-1918] / Kingdom of Saxony [1806-1918] DD.MM.1816

Řád routové koruny
Order of Rue Crown
Hausorden der Rautenkrone
-

Bavorské království [1806-1918] / Kingdom of Bavaria [1806-1918] DD.MM.1821

Domácí rytířský řád Sv. Huberta - řetěz
Order of St Hubert - Collar
Hausritterorden vom Heiligen Hubertus - Kette
-

11.07.1832

Řád Leopolda - velkokříž s řetězem
Order of Leopold - Grand Cross with Collar
Ordre de Léopold - Grand cordon
-

DD.12.1833

Sasko-Ernestínský domácí řád - velkokříž
Saxe-Ernestine House Order - Grandcross
Sachsen-Ernestinischer-Hausorden - Großkreuz
-

10.02.1835

Řád zlatého rouna
Order of Golden Fleece
Ordre Illustre la Toison ďOr
-

23.03.1835

Řád Krista - Velkokříž
Order of Christ - Grand Cross
Ordem Militar de Cristo - Grã Cruz
-

26.04.1836

Řád věže a meče - velkokříž
Order of Tower and Sword - Grand Cross
Grã-Cruz da Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito
-

30.09.1840

Řád zvěstování
Order of Most Holy Annunciation
Ordine supremo della Santissima Annunziata
-

Bádenské velkovévodství [1806-1918] / Grand Duchy of Baden [1806-1918] DD.MM.1843

Domácí řád věrnosti - řetěz
House Order of Fidelity - Collar
Hausorden der Treue - Kette
-

Oldenburské velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Oldenburg 13.06.1844

Domácí a záslužný řád vévody Petra Friedricha Ludwiga - zlatý velkokříž
Order of Duke Peter Friedrich Ludwig - Golden Collar
Haus-und Verdienstorden von Herzog Peter Friedrich Ludwig - Goldene Großkreuz
-

Hessenské kurfiřtství [1806-1866] / Electorat of Hesse [1806-1866] 15.04.1846

Řád Zlatého lva
Order of Golden Lion
Orden vom Goldenen Löwen
-

16.06.1846

Řád slona
Order of Elefant
Elefantordenen
-

Bádenské velkovévodství [1806-1918] / Grand Duchy of Baden [1806-1918] DD.MM.1846

Řád zähringenského lva velkokříž
Order of the Zähringen Lion Grand Cross
Orden vom Zähringenen Löwen Grosskreuz
-

30.10.1849

Řád Serafínů
Order of Seraphim
Kungliga Serafimerorden
-

06.04.1852

Šerpa tří řádů
Sash of Three Orders
Banda das Três Ordens
-

Hannoverské království [1815-1866] / Kingdom of Hanover [1815-1866] DD.MM.1853

Řád Sv. Jiří
Order of St. George
St. Georgs-Orden
-

Hessenské kurfiřtství [1806-1866] / Electorat of Hesse [1806-1866] 15.10.1859

Řád Ludvíka velkokříž
Order of Ludwig Grandcross
Ludwigsorden Grosskreuz
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Anny 1. třídy s meči
Order of St. Anne 1st Class with Swords
Орден Святой Анны I степень с мечами
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Alexandra Něvského
Order of St. Alexander Nevsky
Орден Святого Александра Невского
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Ondřeje
Order of St. Andrew
Орден Св. Андрея
-

DD.MM.RRRR

Řád červené orlice 1. třída hvězda s meči
Order of Red Eagle 1st Class Star with Swords
Roter Adler Orden 1. Klasse Stern mit Schwerten
-

DD.MM.RRRR

Řád Čestné legie 1. třída
Order of Legion of Honour 1st Class
Ordre de la Légion d'Honneur Grand Croix
-

Království obojí Sicílie [1815-1861] / Kingdom of the Two Sicilies [1815-1861] DD.MM.RRRR

Řád Sv. Ferdinanda a za zásluhy velkokříž
Order of Saint Ferdinand and of Merit Grand Cross
Ordine di San Ferdinando e del merito Gran Croce
-

DD.MM.RRRR

Řád Spasitele velkokříž - 1. třída
Order of Redeemer Grandcross - 1st Class
Τάγμα του Σωτήρος
-

DD.MM.RRRR

Řád jižního kříže - velkokříž
Order of the Southern Cross - Grandcross
Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul
-

DD.MM.RRRR

Kříž Sv. Jiří 3. stupeň
St. George Cross 3rd Class
Георгиевский крест 3-й степени
-

DD.MM.RRRR

Řád černé orlice - řetěz
Order of the Black Eagle - Collar
Schwarzer Adlerorden
-

Království obojí Sicílie [1815-1861] / Kingdom of the Two Sicilies [1815-1861] DD.MM.RRRR

Řád sv. Januaria
Order of Saint Januarius
Insigne Real Ordine di San Gennaro
-

Bavorské království [1806-1918] / Kingdom of Bavaria [1806-1918] DD.MM.RRRR

Vojenský řád Maximiliana Josefa komandér
Military Order of Maximilian Joseph Commander
Militär Max-Joseph-Orden Kommandeur
-

DD.MM.RRRR

Řád Nizozemského lva - rytíř velkokříže
Order of the Netherlands Lion - Knight Grand Cross
Orde van de Nederlandse Leeuw - Ridder Grootkruis
-

DD.MM.RRRR

Řád lva a slunce velkokříž (1. třída)
Order of Lion and Sun Grandcross (1st Class)
Nishan-i-Shir u Khurshid
-

DD.MM.RRRR

Císařský řád Guadalupe - řetěz
Imperial Order of Guadalupe - Collar
Orden de Nuestra Señora de Guadalupe
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Josefa velkokříž
Order of St Joseph Grand Cross
Ordine di San Giuseppe Gran Croce
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Leopold_I._Belgický
http://en.wikipedia.org/wiki/Leopold_I_of_Belgium
URL : https://www.valka.cz/Leopold-I-t25289#632059Verze : 0
MOD
Leopold I., první belgický král, se narodil 16. prosince 1790 na hradě Ehrenburgu v bavorském Coburgu. Dostal jméno Georges Chrétien Frédéric (ve francouzštině). Byl nejmladším synem Francise Fredericka a Augusty Reuss-Ebersdorf.


Roku 1795 (jako dítě) byl jmenován plukovníkem Izmailovského královského regimentu v Rusku. O sedm let později se stal generálem. Když vévodství Saské-Coburgské bylo obsazeno Napoleonovými vojsky, odjel do Paříže, kde mu Napoleon nabídl funkci pobočníka, ale Leopold ji odmítl. Bojoval proti Napoleonovi a roku 1815 se stal polním maršálem. 2. května 1816 si vzal princeznu Charlotte Augustu, jediné manželské dítě pozdějšího anglického krále George IV. 5. listopadu 1817 porodila mrtvé dítě, sama zemřela následující den. Poté sloužil jako hlavní poradce své neteři, královně Viktorii.


Roku 1830 mu byla nabídnuta řecká koruna, ale on ji odmítl. Poté co Belgie vyhlásila nezávislost na Nizozemí (4. října 1830), Belgický národní kongres nabídl Leopoldovi stát se králem nového státu. Přijal a stal se Králem Belgičanů (26. června 1831). Korunovace proběhla v královském paláci v Bruselu 21. července 1831. Tento den je belgickým státním svátkem. O méně než dva týdny později, 2. srpna, Nizozemí napadlo Belgii. Potyčky pokračovaly po dlouhých osm let, až roku 1839 obě země podepsaly dohodu uznávající belgickou samostatnost.


9. srpna 1832 si Leopold vzal princeznu Louisu-Marii Thérésu Charlottu Isabelle d´Orléans. Měli spolu 4 děti. S otevřením železniční dráhy mezi Bruselem a Mechelen 5. května 1835 se velký sen krále Leopolda - postavit první železnici v kontinentální Evropě - stal realitou. V roce 1840 domluvil Leopold sňatek své neteře královny Viktorie s jeho synovcem princem Albertem.


Leopold se snažil upravit zákony o ženské a dětské práci, ale Belgie na to ještě nebyla připravena. Psal se rok 1842. Během vlny revolucí, které procházely celou Evropou, si Belgie zachovala neutralitu, hlavně díky Leopoldovým diplomatickým krokům.


10. prosince 1865 (šest dní před 75. narozeninami) král umírá v Laeken a je pohřben v královské hrobce na místním hřbitově.


zdroj:
http://en.wikipedia.org/wiki/Leopold_I_of_Belgium
URL : https://www.valka.cz/Leopold-I-t25289#102279Verze : 1