Main Menu
User Menu

Karadjordje, Jiří Petrović

Kníže Jiří Petrović, zvaný Karadjordje


(1768 - 1817)Djordje Petrovič se narodil 14. listopadu 1768 v rolnické rodině a byl původně obchodníkem s dobytkem. V roce 1788 vstoupil do rakouské armády jako dobrovolník, aby se v čele srbského oddílu zúčastnil války proti Turkům, která mohla Srbsku přinést osvobození s osmanské poroby, ale Rakousko v roce 1791 uzavřelo s Vysokou portou separátní mír.


V roce 1804 se stal vůdcem protitureckého povstání v samotném Srbsku a po vyhnání Turků se téhož roku stal srbským knížetem. Jeho oficiální titul zněl "vrchní vůdce".
Od roku 1809 bojoval po boku cara Alexandra I. s Osmanskou říší, ale poté co Rusko v roce 1812 uzavřelo příměří, zůstal v boji osamocen a o rok později byl poražen. Poté uprchl do Rakouska, kde byl roku 1813 internován, po porážce Napoleona byl propuštěn a v letech 1814 - 17 žil pod ruskou ochranou v Bessarábii.

Za druhého srbského povstání v roce 1817 se tajně vrátil do Srbska, ale na příkaz svého soupeře Miloše Obrenoviče byl 25. července toho roku zavražděn a jeho hlava poslána sultánovi.
URL : https://www.valka.cz/Karadjordje-Jiri-Petrovic-t25272#92502Verze : 0