Main Menu
User Menu

Alfons X.

Alfonso X de Castilla, el Sabio

     
Příjmení:
Surname:
Alfonso X
Jméno:
Given Name:
-
Jméno v originále:
Original Name:
Alfonso X de Castilla, el Sabio
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
král
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
23.11.1221 Toledo /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
04.04.1284 Sevilla /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Král Koruny Kastilské
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Alfons-X-t25246#640533Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Alfonso X
Jméno:
Given Name:
-
Jméno v originále:
Original Name:
Alfonso X de Castilla
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Alfons-X-t25246#640534Verze : 0
MOD
Narodil se 26. listopadu 1221 jako syn kastilského krále Ferdinanda III., po kterém nastoupil na trůn v roce 1252 jako král Kastilie a Leonu. Po svém nástupu využil rostoucího vlivu Kastílie v západní Evropě k tomu, aby v roce 1257 kandidoval na uprázdněný německý trůn. Následujících dvacet let poté soupeřil o titul císaře Svaté říše římské s bratrem anglického krále Richardem z Cornwallu, po jehož smrti v roce 1275 ho papež Řehoř X. přesvědčil, aby se své kandidatury vzdal. Rovněž neúspěšně se pokoušel o dokončení reconquisty v jižním Španělsku, zahájené jeho otcem.


Alfons X. usiloval o prosazení právní reformy, která by posílila královskou moc a kodifikovala zákony ve všech královských državách. Jeho sedmidílný právní kodex však kastilský parlament zamítl, neboť šlechta se růstu královské moci obávala. Nakonec se spojila s jeho synem Sanchem IV., který otce roku 1282 zajal a uvěznil v Seville. Tam také Alfons X. 4. dubna 1284 zemřel.


Alfons X. si získal přízvisko „Moudrý“ vzhledem k svým zásluhám o rozvoj kultury a náboženské toleranci vůči muslimským a zejména židovským poddaným. Král byl sám literárně činný, napsal náboženské písně k poctě Panně Marii a také četná historická díla, podílel se na sepsání první kroniky Španělska v kastilštině a také nechal přeložit mnohá cenná vědecká díla z arabštiny
URL : https://www.valka.cz/Alfons-X-t25246#104961Verze : 0