Main Menu
User Menu

Tanková skupina 2 [1941-1941]

2nd Tank Group / Panzergruppe 2

     
Název:
Name:
Tanková skupina 2
Originální název:
Original Name:
Panzergruppe 2
Datum vzniku:
Raised/Formed:
03.08.1941
Předchůdce:
Predecessor:
Guderianova armádní skupina
Datum zániku:
Disbanded:
05.10.1941
Nástupce:
Successor:
2. tanková armáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
03.08.1941-05.10.1941 Skupina armád Střed
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
03.08.1941-05.10.1941 Guderian, Heinz (Generaloberst)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
03.08.1941-05.10.1941 Liebenstein, Kurt von (Generalmajor)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
03.08.1941-05.10.1941 Velitelství letectva Tankové skupiny 2
03.08.1941-05.10.1941 XXIV. armádní sbor (motorizovaný)
03.08.1941-DD.10.1941 XXXXVI. armádní sbor (motorizovaný)
03.08.1941-05.10.1941 XXXXVII. armádní sbor (motorizovaný)
09.08.1941-11.08.1941 29. pěší divize (motorizovaná)
DD.08.1941-DD.09.1941 IX. armádní sbor
23.09.1941-25.10.1941 XXXXVIII. armádní sbor (motorizovaný)
29.09.1941-05.10.1941 Oddíl stíhačů tanků (samohybný) 529
DD.09.1941-DD.10.1941 1. jezdecká divize

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
Panzer-Gruppenkommando 2
Zdroje:
Sources:
Georg TESSIN: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945. Zweiter Band: Die Landstreitkräfte 1-5, Verlag E. S. Mittler & Sohn GmbH, Frankfurt/Main
www.geocities.com
www.lexikon-der-wehrmacht.de
http://en.wikipedia.org/wiki/2nd_Panzer_Army
URL : https://www.valka.cz/Tankova-skupina-2-1941-1941-t25199#434378Verze : 0
MOD