Main Menu
User Menu

Jiří I.

George I

Γεώργιος Α΄

     
Příjmení:
Surname:
Jiří I.
Jméno:
Given Name:
-
Jméno v originále:
Original Name:
Γεώργιος Α΄
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
král
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
24.12.1845 Kodaň
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
18.03.1913 Soluň
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/George_I_of_Greece
URL : https://www.valka.cz/Jiri-I-t25186#655643Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Jiří I.
Jméno:
Given Name:
-
Jméno v originále:
Original Name:
Γεώργιος Α΄
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

06.06.1863

Řád slona
Order of Elefant
Elefantordenen
-

09.09.1863

Řád Dannebrog - čestný kříž
Order of Dannebrog - Cross of Honour
Dannebrogordenen
-

DD.09.1863

Řád Sv. Ondřeje
Order of St. Andrew
Орден Св. Андрея
-

15.10.1867

Řád zvěstování
Order of Most Holy Annunciation
Ordine supremo della Santissima Annunziata
-

DD.MM.1867

Řád Sv. Štěpána velkokříž
Order of St. Stephen Grandcross
Sankt Stephans-Orden Großkreuz
-

17.04.1868

Řád Serafínů
Order of Seraphim
Kungliga Serafimerorden
-

DD.MM.1869

Sasko-Ernestínský domácí řád - velkokříž
Saxe-Ernestine House Order - Grandcross
Sachsen-Ernestinischer-Hausorden - Großkreuz
-

30.06.1871

Řád Dannebrog - komandér 1. třídy
Order of Dannebrog - Commander 1st Class
Dannebrogordenen - Kommandør af 1. grad
-

DD.MM.RRRR

Řád Spasitele velkokříž - 1. třída
Order of Redeemer Grandcross - 1st Class
Τάγμα του Σωτήρος
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile na zlatou svatbu krále Christiana IX. a královny Luisy - zlatá
Commemorative Medal for Golden Wedding of King Christian IX and Queen Louise - Gold
Eringdringstegnet i anledning af Kong Christian IX og Dronning Louises Guldbryllup
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/George_I_of_Greece
URL : https://www.valka.cz/Jiri-I-t25186#655644Verze : 0
MOD
Narodil se 24. prosince 1845 jako dánský princ Vilém. Jeho otec, král Kristian IX. mu v roce 1863 zajistil podporu signatářů tzv. 2. londýnského protokolu z roku 1852 – Velké Británie a Ruska při kandidatuře na řecký trůn.


Za jeho vlády se území Řeckého království podstatně rozšířilo. Již rok po svém nástupu připojil Jónské ostrovy. Po rusko-turecké válce z roku 1878, ve které podporoval Rusko, se součástí Řecka stala Thesálie a jižní Epeiros, které Turecko odstoupilo roku 1881. Tyto úspěchy vedly k posílení řeckého nacionalismu.


V únoru 1896 vypuklo povstání Řeků na Kypru s cílem připojit ostrov k Řecku. Sjednocení však zabránilo obsazení ostrova vojsky evropských mocností. V dubnu roku 1897 pak proběhla tzv. desetidenní řecko-turecká válka, ve které byla řecká armáda poražena a musela vyklidit Thesálii. Na nátlak evropských mocností ji však Turecko muselo Řecku vrátit a navíc se řecký princ Georgius stal generálním guvernérem na Krétě, kde byl zřízen autonomní režim.


V roce 1912 se zapojil do první balkánské války, v níž Řecko bojovalo na straně protiturecké koalice. Výsledkem války byl zisk Kréty, části Makedonie a Thrákie v na mírové konferenci v Londýně v květnu 1913. Té se však král Jiří I. již nezúčastnil, protože byl 18. března téhož roku v Soluni zavražděn. Na trůn poté nastoupil jeho syn Konstantin I., který byl výrazně proněmecky orientovaný.
URL : https://www.valka.cz/Jiri-I-t25186#108146Verze : 1