Main Menu
User Menu

Letecké velitelství Východ [2016- ]

Air Command East

Повітряне командування Cхід

     
Název:
Name:
Letecké velitelství Východ
Originální název:
Original Name:
Повітряне командування Cхід
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.2016
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.2016-DD.MM.RRRR Velitelství Vzdušných sil Ozbrojených sil Ukrajiny
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.2016-DD.MM.RRRR 138. protiletadlová raketová brigáda
DD.MM.201R-DD.MM.RRRR 301. protiletadlový raketový pluk
DD.MM.201R-DD.MM.RRRR 302. protiletadlový raketový pluk

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
uk.wikipedia.org
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/39/2016#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/469/2006#Text
URL : https://www.valka.cz/Letecke-velitelstvi-Vychod-2016-t251156#691610Verze : 0
MOD