Main Menu
User Menu

Valdemar II.

Král Valdemar II. Vítězný


- vládl v letech 1202 - 1241
URL : https://www.valka.cz/Valdemar-II-t25087#92230Verze : 0
Narodil se roku 1171 jako syn Valdemara I. Velikého. Po svém nástupu na dánský trůn v roce 1202 zahájil Valdemar II. výbojnou politiku a postupně ovládl celé pobřeží Baltského moře. Nejdříve si podrobil severoněmecká města a roku 1219 i Estonsko a pobřeží Finska. Jeho výboje zastavila až porážka od spojených severoněmeckých knížat a měst u Bornhövedu roku 1227.


V roce 1205 si Valdemar, jakožto spojenec Oty IV. ve válce se Štaufy zvolil za manželku dceru Otova spojence Přemysla I. - Markétu. Vyslal do Prahy poselstvo na čele s předním dánským šlechticem Strange Ebbesonem, aby požádal českého krále o ruku princezny. Svatba se konala téhož roku v Lübecku. V Dánsku používala Markéta jméno Dagmar a vešla do dějin jako "dobrá královna z Čech". Sama zemřela již roku 1213 a později, v roce 1231 zahynul na lovu i její jediný syn kralevic Valdemar. Král Valdemar II. se po smrti své první ženy podruhé oženil s portugalskou princeznou Berengarií.


Za Valdemarovy vlády byl poprvé sepsán v podobě tzv. Jutského zákoníku z roku 1241 svod zvykového práva, čímž byl dán základ stavovskému systému středověké dánské společnosti.
Král zemřel 28. března 1241.
URL : https://www.valka.cz/Valdemar-II-t25087#99818Verze : 0