Main Menu
User Menu

Knut I.

Král Knut I. Veliký


- vládl v letech 1018/19 - 1035, od roku 1016 v Anglii, od roku 1028 v Norsku
URL : https://www.valka.cz/Knut-I-t25065#92198Verze : 0
Knut se narodil kolem roku 995 jako syn dánského krále Svena I. Vidlí vous. V roce 1013 doprovázel svého otce na válečné výpravě do Anglie proti králi Ethelredovi II. Na podzim téhož roku získal Sven anglickou korunu a když o rok později zemřel, jeho syn po něm nastoupil na anglický trůn jako Knut I. Poté musel svést o korunu boj s Ethelredovým nástupcem Edmundem II. z Wessexu, který skončil až Edmundovou smrtí roku 1016. O rok později Knut pojal za ženu Ethelredovu vdovu, aby tím upevnil svoji legitimitu jako anglický král a mohl se soustředit na získání dánské koruny v roce 1018.


Knut si obratnou politikou vybudoval silnou pozici a stal se jedním z nejmocnějších panovníků své doby. Přispělo k tomu i jeho spojenectví s římským císařem Konrádem II., jehož korunovace v Římě v březnu 1027 se král osobně zúčastnil. Rok poté podnikl válečné tažení do Norska při které porazil krále Olafa II. a posadil si na hlavu i norskou korunu. Roku 1030 pak porazil Olafa II. u Stiklestadu znovu, čímž svoji pozici norského krále obhájil. S podporou císaře Konráda II. pak roku 1035 získal tzv. šlesvickou marku na Polsku.


Přes svoji nesmírnou moc zůstal Knut skromným a velice zbožným mužem, který s podporou svých rádců provedl řadu prospěšných právních a vojenských reforem. Svým pochlebovačům vzkázal, že je pouze „malým mužem před tváří boží, který nedokáže ani zastavit příliv“ (týkalo se záplav Londýna od ústí Temže).
Zemřel 12. listopadu 1035 a jeho nástupcům se rozsáhlou říši, kterou tento veliký panovník založil, nepodařilo udržet.
URL : https://www.valka.cz/Knut-I-t25065#103220Verze : 0