Main Menu
User Menu

43. armádní sbor [1993-RRRR]

43rd Army Corps

43. armádny zbor

43-й армейский корпус

     
Název:
Name:
43. armádní sbor
Originální název:
Original Name:
43-й армейский корпус
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.10.1993
Předchůdce:
Predecessor:
15. vševojsková armáda
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.199R
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.10.1993-DD.MM.RRRR Dálnovýchodní vojenský okruh
Dislokace:
Deployed:
DD.10.1993-DD.MM.RRRR Chabarovsk, ? /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.10.1993-DD.MM.RRRR Opevněný prostor č. 2

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Феськов В. И., Голиков В. И., Калашников К. А., Слугин С. А. Вооружённые Силы СССР после Второй мировой войны: от Красной Армии к Советской. Часть 1: Сухопутные войска. — Томск: Издательство Томского университета, 2013 — ISBN 978-5-89503-530-6
ru.wikipedia.org
en.wikipedia.org
www.wikizero.com
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/43-armadni-sbor-1993-RRRR-t250548#690426Verze : 0
MOD