Main Menu
User Menu

Hollidt, Karl-Adolf

     
Příjmení:
Surname:
Hollidt
Jméno:
Given Name:
Karl-Adolf
Jméno v originále:
Original Name:
Karl-Adolf Hollidt
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálplukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
25.04.1891 Speyer /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
22.05.1985 Siegen /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 6. armády
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Držiteľ vyznamenania Rytiersky kríž k Železnému krížu s dubovými ratolesťami.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Karl-Adolf_Hollidt
URL : https://www.valka.cz/Hollidt-Karl-Adolf-t24975#403520Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Hollidt
Jméno:
Given Name:
Karl-Adolf
Jméno v originále:
Original Name:
Karl-Adolf Hollidt
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
16.11.1910 Leutnant
22.03.1915 Oberleutnant
22.03.1918 Hauptmann
01.02.1930 Major
01.02.1923 Oberstleutnant
01.02.1932 Oberst
01.04.1938 Generálmajor
01.12.1931 Generálporučík
01.02.1942 Generál pěchoty
01.09.1943 Generálplukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
16.10.1935-10.11.1938 Náčelník štábu : I. armádní sbor
01.09.1939-08.09.1939 Velitel : 52. pěší divize
10.09.1939-13.10.1939 Náčelník štábu : 5. armáda
15.05.1940-25.10.1940 Náčelník štábu : 9. armáda
25.10.1940-31.01.1942 Velitel : 50. pěší divize
23.01.1942-01.04.1942 Velitel : XVII. armádní sbor
12.06.1942-07.12.1942 Velitel : XVII. armádní sbor
29.11.1942-27.12.1942 Velitel : Hollidtova útočná skupina
DD.12.1942-07.12.1942 Velitel : Hollidtova skupina
27.12.1942-23.01.1943 Velitel : Hollidtova armádní skupina
23.01.1943-06.03.1943 Velitel : Hollidtův armádní oddíl
06.03.1943-22.11.1943 Velitel : 6. armáda
19.12.1943-25.03.1944 Velitel : 6. armáda
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitel : Hollidtův armádní oddíl

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

09.09.1914

Železný kříž 2. třídy 1914
Iron Cross 2nd Class 1914
Eisernes Kreuz II. Klasse 1914
-

18.10.1916

Železný kříž 1. třídy 1914
Iron Cross 1st Class 1914
Eisernes Kreuz I. Klasse 1914
-

30.05.1940

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 2. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 2nd Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 2. Klasse
-

07.06.1940

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 1. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 1st Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 1. Klasse
-

08.09.1941

Rytířský kříž Železného kříže 1939
Knight's Cross of the Iron Cross
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 1939
-

17.05.1943

Rytířský kříž Železného kříže s dubovou ratolestí
Knight's Cross with Oak Leaves
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub
239. držiteľ Dubových ratolestí.

04.08.1943

Jmenování ve zprávě Wehrmachtu
Naming in Armed Forces Report
Namensnennung im Wehrmachtsbericht
-

DD.MM.RRRR

Medaile za zimní bitvu na východě 1941-42
Eastern Front Medal 1941-42
Medaille Winterschlacht im Osten 1941-42
-

DD.MM.RRRR

Krymský štít
Crimea Shield
Krimschild
-

DD.MM.RRRR

Odznak za zranění 1939 černý
Wound Badge 1939 Black
Verwundetenabzeichen 1939 in Schwarz
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Karl-Adolf_Hollidt
URL : https://www.valka.cz/Hollidt-Karl-Adolf-t24975#422038Verze : 0
MOD
Generaloberst Karl-Adolf Hollidt

Narodený
: 28.04.1891, Speyer nad Rýnom, Fálsko.
Zomrel : 22.05.1985, Siegen, Severné Porýnie-VestfálskoKarl-Adolf Hollidt sa narodil v rodine stredoškolského profesora, ktorý vyučoval cudzie jazyky na humanistickom gymnáziu v Speyern. Po absolvovaní maturitnej skúšky vstupuje v lete 1909 do služieb Pešieho pluku č. 117 (Infanterie-Leibregiment Großherzogin (3. Großherzoglich Hessisches) Nr. 117) v Mohuči. V predvojnových rokoch slúži u 3. roty a je povýšený do hodnosti Leutnant (poručík od 16.11.1910).


I. svetová vojna
Po vypuknutí vojny je prevelený na západnú frontu k Pešiemu pluku č. 118, kde slúži ako pobočník II. práporu. Začiatkom roka 1915 ťažko ochorie a je presunutý do tyla, kde od 1. februára preberá velenie výcvikovej jednotky pluku. Ale už po mesiaci je prevelený, ako dôstojník výcviku práporčíckej školy v Döberitz a je povýšený do hodnosti Oberleutnant (nadporučík od 22.03.1915).
Na frontu sa vracia dňa 25.08.1915 vo funkcii veliteľa 6. roty Pešieho pluku č. 117. Následne sa stáva 20. októbra zástupcom veliteľa I. práporu, kde zotrváva až do mája 1916. Dňa 17. mája je nadporučík Hollidt prevelený k výcvikovým jednotkám XVIII. armádneho zboru, neskôr k 25. pešej divízii, kde pôsobí ako dôstojník výcviku dôstojníckeho kurzu. Po skončení pôsobenia u 25. pešej divízie je prevelený ako pobočník k 390. pešiemu pluku, kde pôsobí až do februára 1918 a následne k 5. pešej brigáde, kde je povýšený do hodnosti Hauptmann (kapitán od 22.03.1918). Tesne pred koncom bojov preberá velenie I. práporu, 2. granátnickeho pluku, kde zotrváva do 19.12.1918.


Weimarská republika, Reichswehr a Nemecká ríša
Počas nepokojov v Nemecku velí rote hessenského Freikorps, ale v apríli 1919 vstupuje do služieb Reichswehru.
Začiatkom 20. rokov pôsobí ako pobočník u 36., 22. a napokon 15. pešieho pluku. Od októbra roku 1922 do septembra 1923 absolvuje kurz pre dôstojníkov generálneho štábu, po jeho ukončení pôsobí v štábnych funkciách na Ríšskom ministerstve obrany, Vyššom veliteľstve pechoty III. v Postupime. V roku 1930 je vo februári povýšený do hodnosti major a v októbri nastupuje do tzv. „Reinhardt-Kurse“ na vtedy ešte utajovanej Vojenskej akadémii v Berlíne. Roku 1931 už ako dôstojník štábu 5. pešej divízie absolvuje zdokonaľovací kurz pre vyšších dôstojníkov, následne je povýšený do hodnosti Oberstleutnant (podplukovník od 01.02.1932).
Dňa 1.12.1933 preberá velenie I. práporu, 12. pešieho pluku a o rok neskôr je prevelený k I. práporu pešieho pluku Halberstadt. Nasledujúce roky pôsobí ako náčelník štábu u Vojenského oblastného veliteľstva I. už v hodnosti Oberst (plukovník od 01.01.1935) a u I. armádneho zboru (1935-1938). Hollidt po svojom povýšení do hodnosti generálmajor (01.04.1938) je v novembri 1938 poverený funkciou Infanteriekommandeur 9 v Siegene, kde mu podliehajú 57., 116. a 136. peší pluk.


II. svetová vojna
Generálmajor Hollidt je poverený sformovaním 52. pešej divízie, ktorej velí od 26.08. do 07.09.1939 a o tri dni neskôr je prevelený ako náčelník štábu 5. armády podriadenej Skupine armád C, s ktorou sa zúčastňuje Poľského ťaženia. Po porážke Poľska preberá funkciu náčelníka štábu Hlavného veliteľstva Ost do 15. mája 1940, keď preberá funkciu náčelníka štábu 9. armády v hodnosti Generalleutnant (generálporučík od 01.04.1940).
Dňa 25.10.1940 preberá velenie 50. pešej divízie, ktorá po úspešnom nasadení vo Francúzsku dopĺňala stavy a vykonávala zdokonaľovací výcvik jednotiek v priestore pohoria Krkonoše. Koncom januára 1941 je divízia pod Hollidtovým velením presunutá do priestoru Ploesti v Rumunsku. Posledný z 95 vlakov, ktoré prevážali 50. pešiu divíziu, dorazil koncom februára. Divízia je pridelená XXX. armádnemu zboru 12. armády a 6. apríla jej jednotky zaútočili na Grécko. Úlohou divízie je preraziť Metaxasovú líniu pozdĺž cesty do Komotini a potom pokračovať v smere na Xanthi a Nestos, čo sa jej podarí, a v máji sa presúva do Bulharska a potom do Rumunska. Dňa 8. júna 1941 sa 50. pešia divízia nachádza v priestore rumunskej časti Karpát a pripravuje sa na operáciu Barbarossa, ktorá sa začína 22. júna 1941. Divízia je podriadená LIV. armádnemu zboru pod velením generála jazdectva Hansena, 11. armády pod velením generálplukovníka von Schoberta. Divízii je pridelená úloha zálohy 11. armády, lebo niektoré jednotky sa v čase útoku presúvali z Grécka. Časti divízie sa však zúčastňujú spoločne s rumunskou 4. armádou bojov pred Odesou a čistia pobrežie Čierneho mora od nepriateľa.
Pod velením Hollidta sa divízia zúčastňuje bojov na Kryme, pričom zhruba jedna tretina jednotiek sa stále nachádza u Odesy. Po obkľúčení Sevastopolu sa v novembri 1941 útočí na severnom úseku obrany mesta. Hollidt preberá dňa 23. januára 1942 velenie XVII. armádneho zboru podriadeného 6. armáde a 1. februára je povýšený do hodnosti generála pechoty. Začiatkom apríla je generál Hollidt na dvojmesačnej dovolenke vo vlasti a preberá opätovne velenie zboru 12.06.1942. XVII. armádnemu zboru velí až do obkľúčenia 6. armády pod velením generála Paulusa. 23.11. preberá velenie novovytvorenej Hollidtovej armádnej skupiny v rámci Skupiny armád Don, ktorej velí poľný maršal Erich von Manstein. Hollidt a jeho náčelník štábu plukovník Walther Wenck (od februára 1943 generálmajor) majú za úlohu sústrediť údernú skupinu v priestore 3. rumunskej armády a viesť útok na Stalingrad zo západu za účelom vyslobodenia 6. armády. Do 5.12. sa mali na rieke Čir sústrediť 62., 294. a 336. pešia divízia, veliteľstvo XXXXVIII. tankového zboru s 11. a 22. tankovou divíziou, 3. horskou divíziou a 7. aj 8. poľnou leteckou divíziou. Rozkaz k útoku, ani všetky sľúbené jednotky nedorazili, ale Hollidt so svojou skupinou viazal na seba prakticky všetky sovietske jednotky na západnom brehu Donu a to iba s veliteľstvom zboru, jednou tankovou a jednou pešou divíziou. Hlavnou úlohou bolo držať obrannú líniu na hornom toku rieky Čir a tým brániť letecké základne Morozovsk a Tacinskaja, odkiaľ je zásobovaná 6. armáda obkľúčená v Stalingrade. Na Vianoce roku 1942 je Hollidtova armádna skupina v ohrození, talianske divízie na ľavom krídle nekoordinovane ustupujú a ani rumunské jednotky podriadené Hollidtovi nie sú schopné udržať obranné pozície na Čire a sovietske jednotky prenikajú do jej tyla.
V prvej polovici januára 1943 bola Hollidtova armádna skupina, tvorená dvoma tankovými divíziami (6. a 11. t.d.), štyrmi veľmi opotrebovanými pešími divíziami (62., 294., 336., a 387. p.d.) a torzom dvoch poľných leteckých divízií, nútená ustúpiť od Donu smerom na Kagalnik. Tento ústup sprevádzali veľmi ťažké boje. Skupina vytvorila novú obrannú líniu na západnom brehu rieky Severný Donec, čím zabránila obkľúčeniu 4. tankovej armády. Vo februári dostáva Hollidt rozkaz ustúpiť na západný breh rieky Mius, ktorý dosahuje 17. februára a pripravuje sa na dlhodobú obranu. Hollidtova armádna skupina je 6. marca 1943 premenovaná na 6.armádu.
Generál Hollidt a jeho 6. armáda má v lete 1943 na starosti 250 km úsek frontu a má k dispozícii desať peších a jednu tankovú divíziu. Ich skutočná bojová sila bola sotva polovičná. Proti nim stálo na sovietskej strane tridsaťjeden streleckých divízií, dva mechanizované zbory a sedem tankových brigád. Pod silou sovietskeho útoku sa obranné línie 6. armády začínajú rútiť a velenie Skupiny armád Juh vydáva Hollidtovi rozkaz, aby 31. augusta ustúpil do pripravených obranných pozícií a tým sa začali prípravy na ústup z doneckej oblasti. Dňa 15.09.1943 von Manstein vydáva rozkaz všetkým armádam Skupiny armád Juh, stiahnuť sa do obrannej línie Melitopol – Dneper – dolný tok Desny. Hollidt vykonáva rozkaz už v hodnosti Generaloberst (generálplukovník 01.09.1943).
Dňa 22.11.1943 odchádza Hollidt na zdravotnú dovolenku, do 8. apríla 1944, keď odovzdáva velenie 6. armády a je prevelený do Vodcovej rezervy Hlavného velenia pozemného vojska. Tam zotrváva až do konca vojny. Dňa 17.04.1945 je zajatý americkými jednotkami v Porúrí. V rámci posledného Norimberského procesu (Prípad XII. OKW) s nemeckou generalitou, je 28.11.1947 obvinený prokurátorom z vojnových zločinov, ktorých sa dopustil ako veliteľ 6. armády na sovietskych zajatcoch a civilistoch. Dňa 27.10.1948 je vynesený tribunálom rozsudok 5 rokov odňatia slobody vo väznici Landsberg. 22.12.1949 je predčasne prepustený z väzby.
Karl-Adolf Hollidt zomrel dňa 22. mája 1985 v Siegene a bol pochovaný vo svojom rodisku Speyer nad Rýnom.


Vyznamenania :
Ritterkreuz des Eisernes Kreuzes
/ Rytiersky kríž rádu Železného kríža (479): 08.09.1941
Eichenlaub/dubové ratolesti k Rytierskemu krížu (239): 17.05.1943
1914 Eisernes Kreuz I. Klasse /1914 Železný kríž I. triedy: 18.10.1916
1914 Eisernes Kreuz II. Klasse /1914 Železný kríž II. triedy: 09.09.1914
Grossherzoglich Hessische Tapferkeitsmedaille
Verwundetenabzeichen, 1918 in Schwarz
Ehrenkreuz für Frontkämpfer
Wehrmacht-Dienstauszeichnung
/ Vyznamenanie za dlhú službu v armáde
Spange zum Eiseren Kreuz I.Klasse / Spona k železnému krížu I. triedy: 07.06.1940
Spange zum Eiseren Kreuz II. Klasse / Spona k železnému krížu II. triedy: 30.05.1940
Ordin Mihai Viteazul III. / rumunský Rad Michala Udatného III. triedy: 19.09.1941
Medaille “Winterschlacht im Osten 1941/1942″
Kubanschild
/ Kubáňský štít
Wehrmachtbericht: 04.08.1943


Zdroje :
1. www.ritterkreuztraeger-1939-45.de
2. http://www.50-infanterie-division.de
3. de.wikipedia.org
4. www.geocities.com
5. Erich von Manstein, Ztracená vítězství, Vydavateľstvo JOTA, 1.vydanie, 2006, ISBN 80-7217-443-6
URL : https://www.valka.cz/Hollidt-Karl-Adolf-t24975#213891Verze : 0
Karl-Adolf Hollidt


Zdroj: hi.baidu.com
URL : https://www.valka.cz/Hollidt-Karl-Adolf-t24975#349990Verze : 0