Černochová, Jana

     
Příjmení:
Surname:
Černochová Cernochova
Jméno:
Given Name:
Jana Jana
Jméno v originále:
Original Name:
Jana Černochová
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
- -
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Mgr. Mgr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
26.10.1973 Praha /
DD.MM.RRRR Prague /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- ministerka obrany Českej republiky - Minister of Defense of Czech republic
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://www.janacernochova.cz/o-mne/
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Cernochova-Jana-t249435#687301 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Černochová Cernochova
Jméno:
Given Name:
Jana Jana
Jméno v originále:
Original Name:
Jana Černochová
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.2009 Vysoká škola aplikovaného práva, Praha
DD.MM.RRRR-DD.MM.2011 Metropolitní univerzita Praha, Praha
DD.MM.RRRR-DD.MM.2009 Vysoká škola aplikovaného práva, Praha
DD.MM.RRRR-DD.MM.2011 Metropolitan University Prague, Prague
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://www.janacernochova.cz/o-mne/
cs.wikipedia.org
www.president.gov.ua
URL : https://www.valka.cz/Cernochova-Jana-t249435#687302 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více