Main Menu
User Menu

Tanková brigáda 103 [1944-1945]

103rd Tank Brigade

Panzer-Brigade 103

     
Název:
Name:
Tanková brigáda 103
Originální název:
Original Name:
Panzer-Brigade 103
Datum vzniku:
Raised/Formed:
26.07.1944
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
08.03.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
26.07.1944-DD.09.1944 3. tanková armáda
DD.09.1944-DD.10.1944 4. armáda
DD.10.1944-DD.02.1945 3. tanková armáda
DD.02.1945-08.03.1945 LVII. tankový sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Treuhaupt, Kurt (Oberst)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Mummert, Werner (Oberst)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
26.07.1944-DD.11.1944 Prapor tankových granátníků 2103 (obrněný)
26.07.1944-DD.11.1944 Tanková ženijní rota 2103
26.07.1944-DD.11.1944 Tankový oddíl (Panther) 2103
26.07.1944-08.03.1945 Štáb Tankové brigády 103
26.07.1944-08.03.1945 Štábní rota Tankové brigády 103

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Tessin, Georg: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
www.lexikon-der-wehrmacht.de
www.axishistory.com
URL : https://www.valka.cz/Tankova-brigada-103-1944-1945-t24924#91970Verze : 2
MOD
V reakci na sovětské úspěchy během úvodní fáze Běloruské strategické ofenzivy proti Skupině armád Střed (operace Bagration) nařídil Hitler 2.7.1944 postavit malé, vysoce mobilní obrněné bojové skupiny schopné rychle a efektivně reagovat na nepřátelské průlomy. Dne 11.7.1944 Výzbrojní oddělení OKH a Velitelství náhradních jednotek obdržely rozkaz zformovat 10 tankových brigád číslovaných 101 až 110.


Formování Panzer-Brigade 103 začalo 26. července 1944 ve Vojenském okruhu XII z veteránů 25. tankové divize, kteří přežili její zničení na severní Ukrajině v únoru 1944, zbývající část mužstva byla převelena od Tankové divize Norsko. Štáb brigády s velitelskou četou a štábní rotou byl vytvořen z příslušníků Pluku tankových granátníků 146. Jádrem brigády se stal Tankový oddíl (Panther) 2103. Vznikl z Tankováho oddílu Norsko, doplněn byl mužstvem z náhradních tankových oddílů, 3 roty obdržely tanky Pz.Kpfw. V Panther a čtvrtá (lehká) rota 11 stíhačů tanků Jagdpanzer IV.


Prapor tankových granátníků 2103 (obrněný) o třech rotách byl zformován ve Vojenském výcvikovém prostoru Grafenwöhr z toho, co zbylo z Kampfgruppe Treuthaupt - bojové skupiny, která soustředila přeživší z Pluku tankových granátníků 146 a Pluku tankových granátníků 147. Tanková ženijní rota na polovičních stavech byla sestavena z personálu 233. záložní tanková divize a Tankové divize Norsko. V první polovině srpna 1944 byly všechny složky brigády shromážděny ve Výcvikovém prostoru Arys ve východním Prusku.


Ještě před dokončením stmelovacího výcviku byl vydán rozkaz k přesunu brigády do Lotyšska. Zde mezi 17. a 25. srpnem v sektoru města Tukums kryla křídla jednotek, které během operace Doppelkopf otevřely zásobovací trasy z východního Pruska do obklíčené Rigy. Poté byla brigáda převelena do zálohy 4. armády k doplnění stavů. V září a říjnu pak byla nasazena do defenzivních bojů o Východní Prusko. Oslabená utrpěnými ztrátami byla 4. listopadu z Východního Pruska stažena.


V polovině listopadu obdržela brigáda rozkaz ke zrušení Praporu tankových granátníků 2103, většina jeho personálu byla poskytnuta nově formované 18. divizi tankových granátníků, zbývající části byly začleněny do 5. tankové divize.
Poté, co Tankový oddíl (Panther) 2103 předal zbývající tanky tankovým jednotkám 3. tankové armády, byl v polovině prosince odvelen do Neuruppinu, kde s využitím posil z Tankového náhradního oddílu 5 vytvořil I. oddíl Tankového pluku 39 a od 1. ledna 1945 až do konce války působil v sestavě tohoto pluku.


Od poloviny listopadu zbylo tedy z brigády pouze torzo sestávající ze štábu brigády, velitelské čety a štábní a zásobovací roty. Brigáda se přesunula do Vojenského výcvikového prostoru Senne a od 26. listopadu působila jako taktický štáb pro tzv. "pohotovostní jednotky" (Alarmeinheiten) dislokované v okolí obce Bad Bergzabern - prapory Volkssturmu, ženijní prapory a prapory stíhačů tanků, dělostřelecké jednotky a jednotky protiletadlového dělostřelectva, včetně Oddílu těžkých stíhačů tanků 654 a Oddíl těžkých stíhačů tanků 93, jakož i II. oddílu Tankového pluku 2. Improvizovaná Kampfgruppe (bojová skupina) sestavená z výše uvedených jednotek odrazila v prosinci 1944 spojenecký pokus o překročení Rýna mezi Mannheimem a Germersheimem.


Začátkem ledna 1945 byla brigáda stažena do Výcvikového prostoru Grafenwöhr k odpočinku a doplnění ztrát.


20. ledna 1945 se brigáda spolu s Tankovým plukem Coburg přesunula po železnici do Výcvikového prostoru Neuhammer v Dolním Slezsku a dále po vlastní ose do sektoru u města Sagan (Żagań). Od 26. ledna byla nasazena na oderském předmostí u Steinau (Ścinawa) a začátkem února se podílela na protiútoku ze sektoru Kaltwasser (Stadźeńka) proti sovětským tankovým jednotkám postupujícím na Zhořelec.


Na konci února byla přeložena do sektoru Lauban (Lubań), kde shromáždila místní jednotky a použila je k obraně města. Začátkem března se jí pak zadařilo obklíčení města prolomit a následně byla přeložena na oderskou frontu východně od Berlína, kde štáb Tankové brigády 103 8. března 1945 vytvořil štáb nově vzniklé Tankové divize Müncheberg.


Tessin, Georg: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und der Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
https://nl.wikipedia.org/wiki/Panzerbrigade_103
www.lexikon-der-wehrmacht.de
https://www.okh.it/units/5brigade/Pz/0103PBd.htm
URL : https://www.valka.cz/Tankova-brigada-103-1944-1945-t24924#656033Verze : 16
MOD