Main Menu
User Menu

Molaoi

Molaoi, Laconia

Μολάοι

     
Název:
Name:
Molaoi
Originální název:
Original Name:
Μολάοι
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
část obce Monemvasia
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
36°48'15.00"N 22°51'19.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1209 n. l.
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
11.05.1941-31.05.1941
1. letka (stíhací) Instrukční eskadry 2
1st Squadron (Fighter) of the 2nd Instruction Wing
11.05.1941-31.05.1941
2. letka (stíhací) Instrukční eskadry 2
2nd Squadron (Fighter) of the 2nd Instruction Wing
11.05.1941-31.05.1941
3. letka (stíhací) Instrukční eskadry 2
3rd Squadron (Fighter) of the 2nd Instruction Wing
11.05.1941-31.05.1941
I. (stíhací) skupina Instrukční eskadry 2
1st (Fighter) Group of the 2nd Instruction Wing
11.05.1941-02.06.1941
II. skupina Stíhací eskadry 77
2nd Group of the 77th Fighter Wing
11.05.1941-05.06.1941
III. skupina Stíhací eskadry 77
3rd Group of the 77th Fighter Wing
11.05.1941-01.06.1941
Stíhací eskadra 77
77th Fighter Wing
11.05.1941-31.05.1941
Štáb I. (stíhací) skupiny Instrukční eskadry 2
Staff of the 1st (Fighter) Group of the 2nd Instruction Wing
25.05.1941-10.06.1941
III. skupina Stíhací eskadry 52
3rd Group of the 52nd Fighter Wing
DD.05.1941-22.05.1941
1. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
1st Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
DD.05.1941-22.05.1941
2. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
2nd Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
DD.05.1941-22.05.1941
3. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
3rd Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
DD.05.1941-02.06.1941
7. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
7th Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
31.05.1941-14.06.1941
7. letka Stíhací eskadry 26
7th Squadron of the 26th Fighter Wing
DD.05.1941-02.06.1941
8. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
8th Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
DD.05.1941-02.06.1941
9. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
9th Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
DD.05.1941-02.06.1941
Eskadra střemhlavých bombardérů 2
2nd Dive Bomber Wing
DD.05.1941-22.05.1941
I. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 2
1st Group of the 2nd Dive Bomber Wing
DD.05.1941-02.06.1941
III. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 2
3rd Group of the 2nd Dive Bomber Wing
DD.05.1941-22.05.1941
Štáb I. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 2
Staff of the 1st Group of the 2nd Dive Bomber Wing
DD.05.1941-02.06.1941
Štáb III. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 2
Staff of the 3rd Group of the 2nd Dive Bomber Wing
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
Do roku 2011 samostatná obec.
Zdroje:
Sources:
el.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Molaoi-t248052#684524Verze : 0
MOD