Main Menu
User Menu

122. smíšená brigáda [1937-1939]

122nd Mixed Brigade

122.ª Brigada Mixta (Ejército Popular de la República)

     
Název:
Name:
122. smíšená brigáda
Originální název:
Original Name:
122.ª Brigada Mixta (Ejército Popular de la República)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
28.04.1937
Předchůdce:
Predecessor:
1. pěší pluk
Datum zániku:
Disbanded:
08.02.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
28.04.1937-08.02.1939 27. divize
Dislokace:
Deployed:
DD.05.1937-DD.07.1937 Huesca, ? /
DD.07.1937-DD.12.1937 Fraga, ? /
DD.12.1938-02.01.1939 Teruel, ? /
DD.02.1938-05.02.1938 Lidón-Vértice Pedracho, ? /
07.02.1938-DD.02.1938 Collado de los Concejales, ? /
DD.04.1938-DD.04.1938 Ibars de Urgel, ? /
22.05.1938-DD.05.1938 Vall de Camarasa-Barranco Salat-Torre Figueras, ? /
06.08.1938-DD.08.1938 Villalba de los Arcos, ? /
DD.08.1938-14.09.1938 La Venta de Camposines, ? /

Velitel:
Commander:
28.04.1937-24.03.1938 Usatorre Royo, Marcelino ( )
24.03.1938-DD.08.1938 Pérez Cortés, Manuel ( )
DD.08.1938-08.02.1939 Asturias, ? ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
28.04.1937-DD.09.1938 Labandera Genovés, Manuel ( )
DD.09.1938-08.02.1939 Bertomeu Esquius, Amadeo ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
28.04.1937-08.02.1939 485. pěší prapor
28.04.1937-08.02.1939 486. pěší prapor
28.04.1937-08.02.1939 487. pěší prapor
28.04.1937-08.02.1939 488. pěší prapor

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Jednotka vznikla v květnu 1937 z 1. pluku bývalé divize „Carlos Marx“, který se po militarizaci stal 27. divizí - k této jednotce byla připojena 122. smíšená brigáda, která zůstala začleněna v této divizi během zbyteku války. Krátce po založení jednotky došlo k jejímu prvnímu střetu v ofenzívě Huesca, v červnu 1937. 122. smíšená brigáda hrála významnou roli během republikánské ofenzívy. Velitel brigády byl zraněn do ruky a za výkon brigády by byl odměněn povýšením. O 3 měsíce později se brigáda v zaragoské ofenzívě zúčastnila neúspěšného útoku na Zueru. Spolupracovala také při útoku proti nepřátelským pozicím La Paridera. Znovu se zúčastnila nového pokusu o dobytí Zaragozy mezi 9. a 11. říjnem 1937, který skončil neúspěchem. 25. ledna 1938, během bitvy u Teruel, 122. smíšená brigáda šla na frontu a zaútočila na nepřátelské linie a obsadila Casas de la Soya — operace, během níž utrpěla 516 obětí. O dva dny později dosáhl frankistických pozic v Singře, ale musela se stáhnout, aniž by se mu podařilo město dobýt. Během bitvy u Alfambry byla vyslána na podporu 132. smíšené brigády, ačkoli když dosáhla svého cíle, pozice již padla do rukou nepřítele. Na začátku Frankovy ofenzívy v Aragonii byla vyslána do Utrillas k obraně tohoto města, ale 12. března se musela stáhnout před nepřátelským tlakem, 24. března se stáhla směrem k obranné linii řeky Cinca, i když se po Francově dobytí Léridy nacházela v nové obranné linii umístěné na řece Segre. V květnu 1938 se zúčastnil ofenzivy u Balaguer, kde se účastnil těch nejkrvavějších bojů. 22. května postupovala směrem k Vall de Camarasa a Barranco Salat až k Torre Figueras. 486. prapor dvakrát zaútočil na pozici známou jako „El Merengue“, ale bez úspěchu. Během následujících dvou dnů 485. prapor opakoval útoky na tuto pozici, ale byly odraženy. Během 26. a 27. května pokračoval 485. prapor v tlaku, ale frankistické jednotky — Tiradores de Ifni a kanárský prapor — útoky opakovaně odrážely. 122. WB utrpěla během této ofenzívy těžké ztráty, i když si vybudovala velkou prestiž. Po reorganizaci zasáhla 122. smíšená brigáda do bitvy na Ebru 2. srpna překročila 27. divize Ebro a zamířila do Venta de Camposines a později do Gandesy, kde 3. srpna vystřídala síly 16. divize. 122. smíšená brigáda seskupila prapory 485, 486, 487. a 488. 6. srpna vystřídala síly 35. mezinárodní divize v oblasti Villalba de los Arcosn. 1. a 19. dne vedla těžké boje s nepřátelskými silami v oblasti Villalba-Corbera-Vértice Gaeta. 3. září čelila silné nepřátelské ofenzívě v oblasti Corbera-Gandesa, kde musela ustoupit do La Venta de Camposines. V noci ze 13. na 14. září se stáhla z válečné fronty a překročila předmostí opačným směrem a byla prakticky zničena. 122. smíšená brigáda utrpěla tak vysoký počet ztrát, že když v prosinci 1938 začalo tažení do Katalánska že jak samotná brigáda, tak 27. divize stále nebyly plně bojeschopny.
Zdroje:
Sources:
https://www.combatientes.es/122BrigadaMixta.htm

URL : https://www.valka.cz/122-smisena-brigada-1937-1939-t247788#683919Verze : 2
MOD