Main Menu
User Menu

44. centrum logistických služeb [2021- ]

44th Centre of Logistic Services

44. centrum logistických služieb

     
Název:
Name:
44. centrum logistických služeb
Originální název:
Original Name:
44. centrum logistických služieb
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.2021
Předchůdce:
Predecessor:
Centrum podpory Trenčín
Centrum metrologie a zkušebnictví Zásobovací základny II
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.2021-DD.MM.RRRR 4. pluk logistiky
Dislokace:
Deployed:
01.12.2021-DD.MM.RRRR Trenčín, ?
01.12.2021-DD.MM.RRRR Žilina, kasárna P. Jilemnického

Velitel:
Commander:
01.12.2021-DD.MM.RRRR Nagy, Imrich (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.12.2021-DD.MM.RRRR Centrum testování

Ručně vyplněné položky:
01.12.2021-DD.MM.RRRR Centrum metrológie, zkušebnictví a odborno-technického dozoru
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://4plog.mil.sk/98260/?pg=1
URL : https://www.valka.cz/44-centrum-logistickych-sluzeb-2021-t247712#683786Verze : 2
MOD