Main Menu
User Menu

Geyr von Schweppenburg, Leo

     
Příjmení:
Surname:
Geyr von Schweppenburg
Jméno:
Given Name:
Leo
Jméno v originále:
Original Name:
Leo Dietrich Franz Reichsfreiherr Geyr von Schweppenburg
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál tankových vojsk
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
svobodný pán
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
02.03.1886 Postupim /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
27.01.1974 Irschenhausen /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ tankovej skupiny Západ
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Držiteľ Rytierského kríža.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Geyr-von-Schweppenburg-Leo-t24738#408382Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Geyr von Schweppenburg
Jméno:
Given Name:
Leo
Jméno v originále:
Original Name:
Leo Dietrich Franz Reichsfreiherr Geyr von Schweppenburg
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
19.10.1905 poručík
18.04.1913 nadporučík
27.01.1915 kapitán
01.04.1925 major
01.02.1930 podplukovník
01.10.1932 plukovník
01.08.1935 generálmajor
01.10.1937 generálporučík
20.04.1940 generál jezdectva
04.06.1941 generál tankových vojsk
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
12.10.1937-07.10.1939 Velitel : 3. tanková divize
14.02.1940-16.11.1940 Velitel : XXIV. armádní sbor
16.11.1940-07.01.1942 Velitel : XXIV. armádní sbor (motorizovaný)
DD.04.1942-DD.06.1942 Velitel : III. armádní sbor (motorizovaný)
21.06.1942-20.07.1942 Velitel : III. tankový sbor
20.07.1942-30.09.1942 Velitel : XXXX. tankový sbor
28.07.1943-01.12.1943 Velitel : LVIII. záložní tankový sbor
29.01.1944-02.07.1944 Velitel : Tanková skupina Západ

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

DD.05.1918

Odznak za zranění 1918 černý
Wound Badge 1918 Black
Verwundetenabzeichen 1918 in Schwarz
-

DD.MM.1934

Čestný kříž světové války 1914-1918 pro bojovníky
Honor Cross of World War 1914-18 for Combatants
Ehrenkreuz des Weltkrieges 1914-1918 für Frontkämpfer
-

14.09.1939

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 2. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 2nd Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 2. Klasse
-

30.09.1939

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 1. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 1st Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 1. Klasse
-

09.07.1941

Rytířský kříž Železného kříže 1939
Knight's Cross of the Iron Cross
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 1939
-

25.08.1942

Medaile za zimní bitvu na východě 1941-42
Eastern Front Medal 1941-42
Medaille Winterschlacht im Osten 1941-42
-

25.08.1942

Odznak za tankový boj stříbrný
Tank Battle Badge Silver
Panzerkampfabzeichen Silber
-

DD.MM.RRRR

Vyznamenání za dlouholetou službu (Wehrmacht) 12 let
Long Service Medal (Wehrmacht) 12 Years
Dienstauszeichnung (Wehrmacht) 12 Jahre
-

DD.MM.RRRR

Vyznamenání za dlouholetou službu (Wehrmacht) 18 let
Long Service Medal (Wehrmacht) 18 Years
Dienstauszeichnung (Wehrmacht) 18 Jahre
-

DD.MM.RRRR

Vyznamenání za dlouholetou službu (Wehrmacht) 25 let
Long Service Medal (Wehrmacht) 25 Years
Dienstauszeichnung (Wehrmacht) 25 Jahre
-

DD.MM.RRRR

Vyznamenání za dlouholetou službu (Wehrmacht) 4 roky
Long Service Medal (Wehrmacht) 4 Years
Dienstauszeichnung (Wehrmacht) 4 Jahre
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 1. třídy 1914
Iron Cross 1st Class 1914
Eisernes Kreuz I. Klasse 1914
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 2. třídy 1914
Iron Cross 2nd Class 1914
Eisernes Kreuz II. Klasse 1914
-

Oldenburské velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Oldenburg DD.MM.RRRR

Kříž Fridricha-Augusta 1914 - 2. třída
Friedrich August Cross 1914 - 2nd Class
Friedrich-August Kreuz 1914 - II. Klasse
-

Oldenburské velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Oldenburg DD.MM.RRRR

Kříž Fridricha-Augusta 1914 - 1. třída
Friedrich August Cross 1914 - 1st Class
Friedrich-August Kreuz 1914 - I. Klasse
-

Württemberské království [1806-1918] / Kingdom of Württemberg [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád za vojenské zásluhy - rytíř
Military Merit Order - Knight
Militärverdienstorden Ritter
-

DD.MM.RRRR

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
s válečnou dekorací

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
ru.wikipedia.org
uk.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Geyr-von-Schweppenburg-Leo-t24738#423631Verze : 0
MOD
Leo Dietrich Franz Reichsfreiherr Geyr von Schweppenburg pocházel ze starého vestfálského šlechtického rodu. Narodil se 2. března 1886 v Postupimi, kde sloužil jeho otec jako důstojník u husarského pluku. 29. června 1904 vstoupil do 2. Württemberského dragounského pluku ve Stuttgartu. Po odvelení do Válečné školy v Postupimi byl 19. října 1905 povýšen do první důstojnické hodnosti. Po absolvování Válečné akademie v Berlíně v letech 1911–1914 se vrátil v hodnosti nadporučíka ke svému pluku a s ním prodělal polní tažení v Polsku, Francii, Rusku a na Balkáně. V roce 1915 byl povýšen na kapitána a do konce války zastával vyšší štábní funkce u 9. jezdecké divize, 101. pěší divize a XXII. záložního sboru.
Geyr zůstal po uzavření míru v armádě a byl přijat do Reichswehru. Působil jako instruktor na pěchotní škole v Mnichově, jako štábní důstojník u 4. divize a v letech 1931–1933 velel 14. jezdeckému pluku. 1. října 1932 byl povýšen do hodnosti plukovníka. Díky jazykovým schopnostem byl 1. dubna převelen do Londýna, kde zastával funkci vojenského přidělence pro Velkou Británii, Belgii a Holandsko. 1. září 1935 byl povýšen do první generálské hodnosti. Během krize v Porýní v roce 1936 Geyr ve svých zprávách pro Berlín varoval před podceňováním Britů a poukázal na nebezpečí Hitlerova politického avanturismu. To mu vyneslo pokárání od ministra války Wernera von Blomberga.
1. října 1937 byl povýšen do hodnosti generálporučíka a odvelen zpět do Německa. Zde převzal velení 3. tankové divizi. Za výkony během polského tažení si vysloužil osobní pochvalu od Hitlera a 20. dubna 1940 povýšení na generála jezdectva. 14. února 1940 mu bylo svěřeno velení XXIV. armádnímu sboru, se kterým prodělal západní tažení. V lednu 1941 pak následovalo jmenování generálem tankových jednotek.
Na počátku východní kampaně velel III. tankovému sboru, později XXXX. tankovému sboru. Bojoval u Minska, Smolenska a Brjanska, absolvoval obkličovací operaci u Kyjeva, jeho sbor tvořil předvoj 2. armády během neúspěšného útoku na Moskvu. Dne 9. července 1941 byl Geyr von Schweppenburg vyznamenán Rytířským křížem Železného kříže .
Kvůli vážnému onemocnění musel 8.ledna 1942 předat velení a vrátit se do vlasti. V červenci 1942 opět převzal XXXX. tankový sbor, se kterým postupoval směrem na Kavkaz. 1. října však byl kvůli pokračující nemoci převeden do Vůdcovy zálohy.
28. července 1943 byl převelen do Francie, kde převzal nově zformovaný LVIII. záložní tankový sbor. Od ledna 1944 pak měl jako velící generál Tankové skupiny Západ odpovědnost za výcvik a formování všech tankových jednotek na západě, celkem 10 tankových divizí a divizí tankových granátníků. V případě spojeneckého vylodění se od Tankové skupiny Západ očekávalo, že mohutným protiútokem zastaví invazní síly. Polní maršál Erwin Rommel, velitel Skupiny armád B, které Tanková skupina Západ podléhala, chtěl Geyrovy tankové divize přesunout co nejblíže k pobřeží, aby Spojencům zabránily uchytit se na plážích. Díky předchozím zkušenostem z bojů v severní Africe se obával, že vzdušná převaha Spojenců zmaří jakékoli přesuny strategických záloh. Naopak Gerd von Rundstedt, vrchní velitel německých jednotek na západě, sdílel Geyrovo přesvědčení, že tankové jednotky je nutné držet v zázemí a v manévrovém boji po vylodění obklíčit a zničit spojenecké síly. Proto tankové formace zůstanou ukryty před spojeneckým letectvem v lesích severozápadně a jižně od Paříže, odkud mohou zaútočit na protivníka pronikajícího do vnitrozemí. Kompetenční spory nakonec musel řešit Hitler, který kontrolu nad částí tankových jednotkek rozdělil mezi Rommela a Rundstedta a zbývající divize na severu podřídil jako zálohu vrchnímu velení Wehrmachtu. Hned v prvních dnech po dni „D“ se ukázalo, že toto řešení otevřelo Spojencům cestu do Francie.
Spojenecká invaze v Normandii se byla zahájena 6. června 1944. To, že nedošlo k nasazení tankových záloh ihned po vylodění, mělo pro Němce katastrofální následky. Teprve 8. června měl Geyr k dispozici tři tankové divize, které byl připraven vrhnout na sever k obraně Caen proti britským a kanadským silám postupujícím na toto město ze svých předmostí a v protiútoku je zahnat zpět do moře. 10. června 1944 bombardéry Royal Air Force napadly jeho nově zřízené velitelství v La Caine. Všichni štábní důstojníci byli raněni nebo zabiti, zničeny byly všechny radiovozy a většina ostatních vozidel. Zraněný Geyr se se zbytky svého velitelství stáhl do Paříže. Velení tankovým jednotkám převzal do doby, než Geyr znovu zřídil svůj hlavní stan, SS-Oberstgruppenführer Josef Dietrich se svým štábem I. tankového sboru SS. Dietrich Geyrův útočný plán po bombardování Caen 11. června a kanadském diverzním útoku odložil.
Geyrovy posílené tankové jednotky zadržovaly spojenecký postup ještě tři týdny. Koncem června uvedl v hlášení pro OKW, schváleném a předloženém von Rundstedtem, požadavek na vyklizení Caen a praktikování „pružné obrany“. Dále uvedl, že tankové divize jsou decimovány v důsledku politiky, kterou OKW prosazuje. 2. července byl na Hitlerův rozkaz zbaven velení a vystřídán generálem tankových jednotek Heinrichem Eberbachem. Od srpna 1944 do konce války vykonával funkci inspektora tankových jednotek na Velitelství záložního vojska.
Dobu od května 1945 do července 1947 strávil Geyr v americkém zajetí. Po propuštění se věnoval publikační činnosti – napsal memoáry o svém působení v Londýně ve funkci vojenského přidělence (Erinnerungen eines Militärattachés, London 1933–1937) a během druhé světové války (The Critical Years). Jako člen "Studijního výboru pro německé bezpečnostní otázky" se podílel na budování Bundeswehru.
Leo Geyr von Schweppenburg zemřel 27. ledna 1974 v Irschenhausenu poblíž Mnichova.


Zdroje:
de.wikipedia.org
www.britannica.com
www.geocities.com
www.lexikon-der-wehrmacht.de
de.wikipedia.org
Liddel Hart: Válka z druhého břehu
Miloš Hubáček: Invaze
URL : https://www.valka.cz/Geyr-von-Schweppenburg-Leo-t24738#505497Verze : 0
MOD