Main Menu
User Menu

Choltitz, Dietrich von

     
Příjmení:
Surname:
Choltitz
Jméno:
Given Name:
Dietrich von
Jméno v originále:
Original Name:
Dietrich Hugo Hermann von Choltitz
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál pěchoty
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
09.11.1894 Łąka Prudnicka* /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
04.11.1966 Baden-Baden /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
guvernér Paríža
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Łąka Prudnicka* - predtým Gräflich Wiese, dnes súčasť Poľska.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Dietrich_von_Choltitz
www.tracesofwar.com
URL : https://www.valka.cz/Choltitz-Dietrich-von-t24728#409073Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Choltitz
Jméno:
Given Name:
Dietrich von
Jméno v originále:
Original Name:
Dietrich Hugo Hermann von Choltitz
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
16.10.1914 poručík
01.11.1924 nadporučík
01.04.1929 rytmistr
01.08.1935 major
01.04.1938 podplukovník
01.04.1941 plukovník
01.09.1942 Generálmajor
01.03.1943 Generálporučík
01.08.1944 Generál pěchoty
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
27.08.1942-06.10.1942 Velitel : 260. pěší divize
07.12.1942-DD.12.1942 Velitel : XVII. armádní sbor
07.12.1942-05.03.1943 Velitel : Hollidtova skupina
04.03.1943-15.05.1943 Velitel : 11. tanková divize
06.05.1943-30.08.1943 Velitel : XXXXVIII. tankový sbor
30.09.1943-22.10.1943 Velitel : XXXXVIII. tankový sbor
28.02.1944-15.04.1944 Velitel : LXXVI. tankový sbor
10.06.1944-16.06.1944 Velitel : XXV. armádní sbor
17.06.1944-30.07.1944 Velitel : LXXXIV. armádní sbor

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

Saské království [1806-1918] / Kingdom of Saxony [1806-1918] 26.12.1917

Vojenský řád sv. Jindřicha - rytíř
Military Order of St. Henry - Knight
Ritter Militär-Sankt-Heinrichs-Orden
-

14.05.1940

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 2. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 2nd Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 2. Klasse
-

19.05.1940

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 1. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 1st Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 1. Klasse
-

29.05.1940

Rytířský kříž Železného kříže 1939
Knight's Cross of the Iron Cross
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 1939
-

17.09.1940

Útočný odznak pěchoty bronzový
Infantry Assault Badge Bronze
Infanterie-Sturmabzeichen Bronze
-

08.02.1942

Německý kříž ve zlatě
German Cross in Gold
Deutsche Kreuz in Gold
-

06.10.1942

Řád Michala Chrabrého - 3. třída
Order of Michael the Brave 3rd class
Ordinul Mihai Viteazul Clasa III
-

25.03.1943

Odznak za zranění 1939 zlatý
Wound Badge 1939 Golden
Verwundetenabzeichen 1939 in Gold
-

DD.MM.1943

Řád Rumunské hvězdy 2. třída s meči
Order of Star of Romania 2nd Class with Swords
Ordinul Steaua României Mare Ofițer
-

DD.MM.1943

Pamětní medaile za křížové tažení proti komunismu
-
Medalia cruciada impotriva comunismului
-

DD.MM.RRRR

Medaile za zimní bitvu na východě 1941-42
Eastern Front Medal 1941-42
Medaille Winterschlacht im Osten 1941-42
-

DD.MM.RRRR

Medaile na paměť 1. října 1938
Sudetenland Medal
Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938
-

DD.MM.RRRR

Vyznamenání za dlouholetou službu (Wehrmacht) 12 let
Long Service Medal (Wehrmacht) 12 Years
Dienstauszeichnung (Wehrmacht) 12 Jahre
-

DD.MM.RRRR

Vyznamenání za dlouholetou službu (Wehrmacht) 18 let
Long Service Medal (Wehrmacht) 18 Years
Dienstauszeichnung (Wehrmacht) 18 Jahre
-

DD.MM.RRRR

Vyznamenání za dlouholetou službu (Wehrmacht) 25 let
Long Service Medal (Wehrmacht) 25 Years
Dienstauszeichnung (Wehrmacht) 25 Jahre
-

DD.MM.RRRR

Vyznamenání za dlouholetou službu (Wehrmacht) 4 roky
Long Service Medal (Wehrmacht) 4 Years
Dienstauszeichnung (Wehrmacht) 4 Jahre
-

DD.MM.RRRR

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.RRRR

Odznak za zranění 1918 černý
Wound Badge 1918 Black
Verwundetenabzeichen 1918 in Schwarz
-

DD.MM.RRRR

Odznak za zranění 1918 stříbrný
Wound Badge 1918 Silver
Verwundetenabzeichen 1918 in Silber
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 1. třídy 1914
Iron Cross 1st Class 1914
Eisernes Kreuz I. Klasse 1914
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 2. třídy 1914
Iron Cross 2nd Class 1914
Eisernes Kreuz II. Klasse 1914
-

DD.MM.RRRR

Krymský štít
Crimea Shield
Krimschild
-

DD.MM.RRRR

Čestný kříž světové války 1914-1918 pro bojovníky
Honor Cross of World War 1914-18 for Combatants
Ehrenkreuz des Weltkrieges 1914-1918 für Frontkämpfer
-

Saské království [1806-1918] / Kingdom of Saxony [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád Albrechta - rytíř 2. třídy s meči
Order of Albrecht Knight 2nd Class with Swords
Albrecht - Orden - Ritterkreuz 2. Klasse mit Schwerten
-

Saské království [1806-1918] / Kingdom of Saxony [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád za civilní zásluhy - Rytíř 2. třídy s meči
Order for Civil Merit - Knight Second Class with Swords
Zivilverdienstorden Ritterkreuz II. Klasse mit Schwertern
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Dietrich_von_Choltitz
www.tracesofwar.com
URL : https://www.valka.cz/Choltitz-Dietrich-von-t24728#429912Verze : 1
MOD
General der Infanterie Dietrich von Choltitz


Narodený : 09.11.1894 v Wiesegräflich, Horné Sliezko (dnes Łąka Prudnicka, Poľsko)
Zomrel : 04.11.1966 v Baden-Baden


Dietrich von Choltitz sa narodil 09.11.1894 v rodine Hansa von Choltitz, ktorý počas I. Svetovej vojny v hodnosti plukovníka velí 10. hulánskemu pluku Cisárskej armády. Dietrich je vedený otcom k jazde na koni a pripravuje ho k vojenskej službe. V roku 1907 vstupuje do Kadetky v Drážďanoch, pričom slúži u saského kráľovského dvora. Po absolvovaní maturity vstupuje v hodnosti Fähnrich do služieb 8.kráľovského saského Infanterie-Regiment Prinz Johann Georg Nr. 107 v Lipsku.

I. svetová vojna
4.augusta 1914, ako 19 ročný sa zo svojim plukom po prvýkrát zúčastňuje bojov na západnej fronte. Koncom septembra je povýšený do hodnosti Leutnant (poručík) a následne je mu zverená funkcia zástupcu veliteľa roty (30.01.1915). O dva mesiace neskôr sa stáva pobočníkom III. práporu pešieho pluku č.107. Zo svojim plukom sa zúčastňuje úporných bojov Flandrách, na tom to úseku fronty slúži aj Dietrichov otec a jeho dvaja bratia Hans a Job. Za svoje služby je vyznamenaný Železným krížom I.aII. triedy, ako aj Königlich Sächsischen Militär-St. Heinrichs-Orden, ktorý získal dňa 26.12.1917. Toto vyznamenanie obdržal za nasadenie v boji dňa 23.10.1917, keď velenie práporu stratilo spojenie s tromi rotami v prvej línii, poručík von Choltitz sa s nasadením života k ním dostal a to napriek delostreleckej príprave protivníka. Následne osobne zistil ich situáciu a presvedčil sa, že roty pevne držia svoje opevnené pozície a až potom sa vrátil s potrebnými informáciami k veleniu práporu.

Weimarská republika a Reichswehr
Po skončení I.svetovej vojny je von Choltitz prevelený k jazdeckej škole v Soltau, ako vynikajúci jazdec sa zúčastňuje úspešne domácich a medzinárodných jazdeckých súťaží. V októbri 1919 je prevelený k pešiemu pluku 38 u ktorého slúži rok, postupne potom slúži u 11. a 12. pešieho pluku. U 12. pešieho pluku je povýšený do hodnosti Oberleutnant (nadporučík dňa 01.11.1924), neskôr sa stáva veliteľom jazdeckej švadróny v hodnosti Rittmeister (kapitán dňa 01.04.1929) tohto pluku.

Nemecká ríša
Začiatkom tridsiatych rokoch kapitán von Choltitz slúžil vo funkcii veliteľa roty u pešieho pluku Tübingen (1934), pešieho pluku Flensburg (1935) a u 26.pešieho pluku (15.10.1935), kde pôsobil už v hodnosti major (od 01.08.1935). Veliteľom III. práporu 16.pešieho práporu Oldenburg sa stáva von Choltitz 1.februára 1937, o rok neskôr je povýšený do hodnosti Oberstleutnant (podplukovník dňa 01.04.1938)

II. svetová vojna
Dietrich von Choltitz sa zúčastňuje zo 16.peším plukom, 22.pešej divízie niekoľkých vzdušných výsadkových operácii počas II. Svetovej vojny.
18.08.1939 pluk sa premiestňuje do priestoru Sagan-Sorau, kde sa pripravuje na napadnutie Poľska - Fall Weiß.
12.09.1939 Luftwaffe lietadlami typu Ju-52 prepravuje 16.pluk na Lodžske letisko. Mesto bolo už v rukách nemeckých pozemných jednotiek, takže na zemi nedošlo k stretom s poľskými obrancami.
15.09.1939 pluk je podriadený dočasne 10. pešej divízii, podieľa sa na násilnom prechode rieky Bzura a vytvorí na jej protiľahlom brehu predmostie.
19.09.1939 velenie pluku hlási zajatie 3000 poľských vojakov a zisk veľkého množstva vojenského materiálu
08.05.1940 16. peší pluk Oldenburg sa chystá k útoku na Holandsku - Fall Gelb. Pluk je podriadený 7. výsadkovej divízii
pod velením generál Studenta má za úlohu zabezpečiť mosty cez rieky Waal a Maas u Rotterdamu.
10.05.1940 jednotky práporu narážajú na nečakaný odpor zo strany holandských obrancov, dosiahnutie vytýčených cieľov vyžaduje maximálne nasadenie III. práporu 16.pešieho pluku Oldenburg spoločne s III. práporom 1.výsadkového pluku, ktoré prišli v bojoch o letisko Waalhaven o 50% svojich mužov, ale mosty v Rotterdame sa im podarí obsadiť a udržať do príchodu pozemných jednotiek.
14.05.1940 von Choltitz ako vyjednávač vyslaný nemeckou stranou vyjednáva o kapitulácii holandských jednotiek v Rotterdame. V jednaniach prichádza k prieťahom zo strany holandského veliteľa mesta plukovníka Philipe W. Scharroo a Luftwaffe prikročila k bombardovaniu Rotterdamu. Paradoxom je, že keď dopadli prvé bomby na mesto, kapitulácia bola už podpísaná. Nemcom sa podarilo zastaviť až druhú vlnu bombardérov Kampfgeschwader 54 a v meste zahynie takmer 900 civilistov.
Podplukovník von Choltitz sa na základe svojich veliteľských schopností, ktoré preukázal v operáciách na území Holandska je 10.septembra 1940 vymenovaný veliteľom 16.pešieho pluku Oldenburg a k 1.aprílu 1941 je povýšený do hodnosti Oberst (plukovník).
16. peší pluk Oldenburg je poverený zabezpečením a ochranou rumunských ropných polí v priestore Ploesti, súčasne sa pripravuje na začiatok operácie Barbarossa.
22.06.1941 sa pluk v rámci 22.divízie, 11.armády účastní útoku na Sovietsky zväz. Jeho trase vedie cez Besarábiu, rieku Dneper prekračuje 30.08.1941 a koncom októbra sa prebojoval až ku Krymu. V decembri sa zúčastňuje prvej ofenzívy na "pevnosť" Sevastopol, 16. peší pluk Oldenburg ako hrot útoku má za úlohu dosiahnuť Severný záliv, čo znamenalo dobyť pevnosť Josif Stalin. Pri boji o túto pevnosť sa pluk dostáva na hranicu svojich síl a ráno 30.decembra hlási, že ďalšie pokusy o dobytie by neprinieslo žiaden úspech. Počas krutej zimy na prelome rokov 41/42 von Choltitz bojuje aj zo srdečnými problémami a začína sa uňho prejavovať chronická obštrukčná porucha pľúc. Po niekoľko mesačnom obliehaní Sevastopolu, začína 07.06.1942 päťdňová delostrelecká palebná príprava kombinovaná s útokmi Luftwaffe.
Dňa 13. júna von Choltitz velí úspešnému útoku na pevnosť Josif Stalin, ktorá na jeseň minulého roka zastavila nemecký útok. A 29.júna zaútočil 16.peší pluk s ďalšími plukmi 22.a 24.pešej divízie pomocou útočných člnov na južný breh Severného zálivu a nasledujúci deň po urputných bojoch obsadia Sevastopol. Iba mesiac po Sevastopoľskom víťazstve sa von Choltitz lúči s vojakmi 16.pešieho pluku.
Dňa 27.augustu preberá velenie 260.pešej divízie a hodnosť generálmajor (01.09.1942), ktorá je nasadená severozápadne od Stalingradu, u ktorej súži do 12.októbra. V priebehu dvoch nasledovných mesiacoch sa zúčastňuje kurzov Panzerschule určených pre generálske funkcie tankových vojsk, po jeho ukončení 7. decembra 1942 nastupuje do funkcie zástupcu neskôr veliteľa XVII. armádneho zboru, s ktorým bojuje v priestore Vjasma, na riekach Donec, Mius, východne od Stalino (dnes Doneck) a Charkova. Od 5. marca je poverený velením 11. tankovej divízie v hodnosti generálporučík (od 01.03.1943), s ktorou sa zúčastňuje bitky u Charkova a Kurského oblúka - operácia Zitadelle (5.-13.jún 1943).
Od 1.októbra do 15.novembra je zastupujúcim veliteľom, neskôr veliteľom XXXXVIII.tankového zboru. Dňa 01.03.1944 je von Choltitz prevelený do Talianska aby prevzal velenie LXXVI. tankového zboru, ktorý postupne pôsobí u Anzia, Monte Cassina a v priestore južne od Ríma. XXV. armádnemu zboru velí od 15.júna do 3.júla, ktorý pôsobil na južnom pobreží Bretagne. Dňa 4.júla preberá nové velenie, a to LXXXIV. armádneho zboru v Normandii na polostrove Cotentin ( Carentan, St.Mere Eglise, St.Lo).
50 ročný von Choltitz preberá 1.augusta povýšenie do hodnosti Generál pechoty, zakrátko je predvolaný Hitlerom do Wolfsschanze vo Východnom Prusku. 7.augusta o 12:30 sa stretáva von Choltitz s Adolfom Hitlerom, ktorýmu odovzdáva rozkaz v ktorom ho vymenováva do funkcie veliteľa posádky "veľkeho" Paríža. O dva dni dorazil do Paríža s poverením demonštrovať silu nemeckých okupantov ( vojenské prehliadky), tvrdo trestať všetky akcie hnutia odporu a pripraviť mesto na boj do posledného muža. 23.augusta Hitler vydáva telefonicky von Choltitzovi rozkaz : " Paríž nesmie padnúť do rúk nepriateľa, ak áno iba ako rumovisko. Von Choltitz cez vyslancov ( švédsky generálny konzul R. Nordling) tajne vyjednáva s predstaviteľmi Spojencov a parížskej Resistance a tým udržuje v meste zdanlivý poriadok, čím zabráni zničeniu mesta. Nadruhú stranu vytvára u velenia, že sa chystá úplné zničenie Paríža, keď sa spojenecké vojská blížili k Parížu rozčúlený Hitler volá generálovi von Choltitzovi a žiada ho o hlásenie zo slovami "Brennt Paris?!" (Horí Paríž ?!). V tej dobe sa už dohodol s francúzskym generálom Philippe Leclercom.
Dňa 25.augusta 1944 o 14:45 podpisujú generál Leclerc, general von Choltitz a plukovník "Rol" Henry Tanguy (predstaviteľ parížskej Resistance FFI) kapituláciu parížskej posádky, nemecký generál po jej podpísaní utrpí ťažký infarkt.
Nasledujúce tri roky strávi v britskom zajatí, s ktorého je prepustený v apríly 1947.
Dňa 5.11.1966 zomiera v nemocnici v Baden-Baden a o tri dni sa koná štátny pohreb za prítomnosti vysokých dôstojníkov Bundeswehru a Francúzskej armády na mestskom cintoríne v Baden-Baden.

Vynamenania :
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes ( u tejto udalosti uvádzajú iné zdroje aj 18.05., resp. 24.5.1940, táto nezrovnalosť sa vyskytuje aj u ostatných príslušníkov 16.pešieho pluku vyznamenaných Rytierskym krížom za operácie v Holandsku) : 29.05.1940
Ritterkreuz des Kgl. Sächs. Militär St. Heinrichs-Ordens : 26.12.1917
1918 Verwundetenabzeichen in Silber / Odznak za zranenie v striebre
1939 Verwundetenabzeichen in Gold / Odznak za zranenie v zlate
Spange zum EK II / Spona k Železnému krížu II. triedy : 14.05.1940
Spange zum EK I / Spona k Železnému krížu I. triedy : 19.05.1940
Infanterie-Sturmabzeichen :17.09.1940
Pochvala hlavného veliteľa pozemných síl za činnosť u Berislavy dňa 26.08.1941 : 03.10.1941
Deutsches Kreuz in Gold / Nemecký kríž v zlate : 08.02.1942
Ordin Mihai Viteazul / rumunský Rad Michala Udatného III. triedy: 06.10.1942
Ritterkreuz II. Klasse des Kgl. Sächs. Verdienstordens mit Schwertern
Ritterkreuz II. Klasse des Kgl. Sächs. Albrechts-Ordens mit Schwertern
Ehrenkreuz für Frontkämpfer
/ Čestný kríž frontového vojaka

1914 Eisernes Kreuz I. Klasse
/1914 Železný kríž I. triedy
1914Eisernes Kreuz II. Klasse /1914 Železný kríž II. triedy
Wehrmacht-Dienstauszeichnung IV. bis I. Klasse / Vyznamenanie za dlhú službu v armáde
Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938 / Pamätná medaila na 1.október 1938
Medaille "Winterschlacht im Osten 1941/1942/ Medaila za zimné ťaženie 1941/1942
Krimschild / Krymský štít
Großoffizierkreuz des Kgl. Rumän. Ordens des Sterns mit Schwertern
Légion de Honneur / Rytier čestnej légie

Zdroje:
1. http://www.historic.de/Home/home.html
2. http://www.choltitz.de/textebilder/index.htm
3. www.wikipedia.com
4. Erich von Manstein, Ztracená vítězství, Vydavateľstvo JOTA, 1.vydanie, 2006, ISBN 80-7217-443-6
URL : https://www.valka.cz/Choltitz-Dietrich-von-t24728#212106Verze : 1
Vojenský veliteľ mesta Paríž generál Dietrich von Choltitz krátko po kapitulácii, Paríž, Francúzsko, 25.08.1944.


http://waralbum.ru/143905/

URL : https://www.valka.cz/Choltitz-Dietrich-von-t24728#553492Verze : 1
MOD