Main Menu
User Menu

Mezinárodní pěší prapor "Dąbrowski" [1936-1938]

International Infantry Battalion "Dąbrowski"

Batallón Internacional de Infantería "Dąbrowski" (Batallón Internacionales)

     
Název:
Name:
Mezinárodní pěší prapor "Dąbrowski"
Originální název:
Original Name:
Batallón Internacional de Infantería "Dąbrowski" (Batallón Internacionales)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.10.1936
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
23.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.10.1936-01.11.1936 IX. mobilní brigáda
01.11.1936-28.11.1936 XI. medzinárodní brigáda
28.11.1936-01.05.1937 XII. medzinárodní brigáda
01.05.1937-04.08.1937 CL. medzinárodní brigáda
04.08.1937-23.09.1938 XIII. medzinárodní brigáda
Dislokace:
Deployed:
24.10.1936-DD.MM.RRRR Albacete, ? /

Velitel:
Commander:
24.10.1936-DD.MM.RRRR Ulanowski, Stanislaw ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Mezinarodni-pesi-prapor-Dabrowski-1936-1938-t246187#680749Verze : 1
MOD