Main Menu
User Menu

ZBD-03 (výsadkové bojové vozidlo pěchoty)

ZBD-03 (airborne infantry fighting vehicle)

ZBD-03伞兵战车

     
Název:
Name:
výsadkové bojové vozidlo pěchoty ZBD-03
Originální název:
Original Name:
ZBD-03伞兵战车
Kategorie:
Category:
bojové vozidlo pěchoty
Výrobce:
Producer:
DD.MM.2002-DD.MM.RRRR NORINCO, Peking /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.2002-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.2000 ZLC-2000
Osádka:
Crew:
3 (velitel, řidič, střelec / commander, driver, gunner)
Přepravní kapacita:
Seating Capacity:
5 osob/troops
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
8000 kg
Celková délka:
Overall Length:
5600 mm
Celková šířka:
Overall Width:
2600 mm
Celková výška:
Overall Height:
2200 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
? mm
Pancéřování:
Armour:
hliníková slitina
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Dongfeng
vznětový dvoutaktní řadový šestiválec
Výkon:
Power:
261 kW při ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
?
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
68 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
600 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
60 °
Boční náklon:
Side Slope:
30 °
Překročivost:
Trench Crossing:
1,5 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,6 m
Brodivost:
Fording Depth:
1) m
Výzbroj:
Armament:
30mm automatický kanón ZPT99A
- náboje: 350 kusů7,62 spřažený kulomet Typ 86


odpalovací zařízení PTŘS HJ-73C (5 střel)


2x3 vrhač dýmových granátů
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
1) vozidlo je obojživelné
rychlost plavby: 6 km/h

armádní označení: WZ506
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/ZBD-03
https://www.army-guide.com/eng/product3170.html
https://www.military-today.com/apc/zlc_2000.htm
www.militaryfactory.com
www.reddit.com

ZBD-03 (výsadkové bojové vozidlo pěchoty) -


URL : https://www.valka.cz/ZBD-03-vysadkove-bojove-vozidlo-pechoty-t245576#678759Verze : 3
MOD

Vznik a vývoj
Velení čínské Lidové osvobozenecké armády (PLA) se začalo koncepcí bojových vozidel pěchoty pro výsadkové jednotky (AIFV) zabývat v polovině 70. let minulého století - až sedm let poté, co Sovětský svaz zavedl do výroby BMD-1.
Teprve v roce 1980 byly čínským výsadkovým jednotkám předány k testování první prototypy pod označením WZ141, vyzbrojené dvěma 105mm bezzákluzovými kanóny po stranách věže a dvěma protitankovými řízenými střelami HJ-73 (kopie 9M14 Maljutka).
Politická situace však vedla ke zrušení projektu a vývojem AIFV se až do 90. let Čína nezabývala.


V polovině devadesátých let v důsledku zhoršení vztahů s Tchaj-wanem se čínské velení rozhodlo posílit útočné schopnosti svých vzdušných sil a zařadit výsadkové bojové vozidlo pěchoty do výzbroje. Podle nepotvrzených zpráv probíhala jednání s Ruskem o koupi nebo dokonce licenční výrobě BMD-3. Jednání však nikam nevedla a nakonec se PLA koncem devadesátých let rozhodla vyvinout vozidlo vlastní konstrukce.


První prototypy pod názvem ZLC-2000 byly k vojskovým zkouškám dodány v letech 2000 až 2003 a vývoj systému pro vysazení ze vzduchu K/STW-17 byl dokončen v roce 2004. Vozidlo bylo poprvé představeno při cvičení výsadkových sil PLA počátkem roku 2005 a během společného cvičení Čína-Rusko „Peace Mission 2005“, které se konalo od srpna do září téhož roku, se těšilo velké publicitě.


Spekulace, že by ZBD-03 mohlo být kopií ruského BMD-3, se nepotvrdily a podrobné prozkoumání vozidla ukázalo, že se ve skutečnosti jedná o nový design s využitím některýh ruských technologií použitých na BMD-3 (např. systém pro vysazení na padácích).


Popis
Pohonná jednotka - vznětový dvoutaktní řadový šestiválec Dongfeng - je umístěna v pravé přední části korby. Místa pro řidiče a velitele vozu jsou v tandemu za sebou vlevo od motorového prostoru. V zadní části je prostor pro pětičlenný výsadek se stropními poklopy a zadními dveřmi, šest palebných portů (tři vlevo, dva vpravo a jeden na výstupních dveřích) umožňuje střelbu zevnitř vozidla.


Podvozek tvoří na každé straně pět pojezdových kol se třemi podpůrnými kladkami, předním hnacím a zadním napínacím kolem. Hydropneumatické odpružení umožňuje nastavit světlou výšku vozidla podle typu terénu. Vozidlo je možná plně obojživelné, při plavbě je poháněno pásy. Není však vhodné k provádění námořního výsadku.


Jednomístná věž s pracovištěm střelce je umístěna uprostřed korby.
Hlavní výzbrojí ZBD-03 je 30mm automatický kanón ZPT-99A stabilizovaný ve dvou osách, schopný střílet vysoce tříštivotrhavou, zápalnou, průbojnou a podkaliberní municí, a odpalovací zařízení pro protitankové řízené střely HJ-73C proti obrněným vozidlům, stacionárním bunkrům a vrtulníkům. Sekundární výzbroj zahrnuje spřažený kulomet ráže 7,62 mm a tři vrhače kouřových granátů na každé straně věže.


ZBD-03 je vybaven počítačovým systémem řízení palby s termovizorem, laserovým dálkoměrem a digitálním balistickým počítačem.


Pancéřová ochrana vozidla (hliníková slitina) je limitována požadavkem na nízkou hmotnost umožňující vysazení ze vzduchu a zajišťuje ochranu pouze proti projektilům ručních zbraní a střepinám.


Služba
Podle dostupných informací bylo vyrobeno cca 200 vozidel včetně velitelské verze, stíhačů tanků s výkonnějšími protitankovými řízenými střelami HJ-8 a zásobovacích vozidel vybavených malým jeřábem.


Design ZBD-03 je oproti jeho ruskému vzoru v mnoha ohledech zastaralý. Již dříve se ukázalo, že umístění pracoviště velitele vozidla v korbě za řidičem je nevyhovující kvůli omezené schopnosti vyhledávat cíle. Rovněž výzbroj ZBD-03 je mnohem horší. Automatický kanón ZPT-99A, konstrukčně vycházející z ruského 2A72, je díky lehčí hlavni a absenci úsťové brzdy méně přesný než 2A42 na BMD-3.
Rovněž protitankové řízené střely vypouštěné z odpalovacího zařízení HJ-73C nemohou konkurovat ruským střelám 9M111 Fagot a 9M113 Konkurs.


Srovnání s nejnovějším ruským BMD-4, zavedeným do výzbroje v přibližně stejném období, dopadne pro čínský stroj ještě hůře. Ruské vozidlo má ve výzbroji kanón 2A70 ráže 100 mm a 30 mm 2A72. Protitankový komplet 9K116-3 BASŇJA může odpalovat laserově naváděnou střelu 9M117. Ruské BMD mají také mnohem kvalitnější systém řízení palby včetně senzorů.


Zařazení ZBD-03 do výzbroje nepochybně přispělo k posílení útočného potenciálu čínských vzdušně-výsadkových sil. V blízké budoucnosti však budou muset přistoupit k jeho modernizaci nebo ještě spíše náhradě.


https://en.wikipedia.org/wiki/ZBD-03
https://www.army-guide.com/eng/product3170.html
https://www.military-today.com/apc/zlc_2000.htm
www.militaryfactory.com
www.reddit.com
nationalinterest.org

ZBD-03 (výsadkové bojové vozidlo pěchoty) - Štafetový závod bojových výsadkových vozidel v rámci soutěže Desantny vzvod, 8.8.2018

Štafetový závod bojových výsadkových vozidel v rámci soutěže Desantny vzvod, 8.8.2018

Web autora : https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71465796

URL : https://www.valka.cz/ZBD-03-vysadkove-bojove-vozidlo-pechoty-t245576#679039Verze : 6
MOD
www.globalsecurity.org

ZBD-03 (výsadkové bojové vozidlo pěchoty) -


URL : https://www.valka.cz/ZBD-03-vysadkove-bojove-vozidlo-pechoty-t245576#679040Verze : 0
MOD