Main Menu
User Menu

Wisliceny, Günther-Eberhardt

     
Příjmení:
Surname:
Wisliceny
Jméno:
Given Name:
Günther-Eberhardt
Jméno v originále:
Original Name:
Günther-Eberhardt Wisliceny
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
SS-Sturmbannführer
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
05.09.1912 Możdżany* /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
25.08.1985 Hannover /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 3. pluku pancierových granátnikov SS " Deutschland"
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Możdżany* - predtým Regulowken, dnes súčasť Poľska.
Držiteľ Rytierskeho kríža k Železnému krížu s dubovými ratolesťami a mečmi.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%BCd%C5%BCany
URL : https://www.valka.cz/Wisliceny-Guenther-Eberhardt-t24546#420871Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Wisliceny
Jméno:
Given Name:
Günther-Eberhardt
Jméno v originále:
Original Name:
Günther-Eberhardt Wisliceny
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
15.03.1944-08.05.1945 Velitel : Pluk tankových granátníků SS 3 "Deutschland"

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

27.07.1941

Železný kříž 1939 II. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

01.11.1941

Železný kříž 1939 I. třídy
Iron Cross 1st Class
Eisernes Kreuz I. Klasse
-

24.04.1943

Německý kříž ve zlatě
German Cross in Gold
Deutsche Kreuz in Gold
-

30.07.1943

Rytířský kříž Železného kříže 1939
Knight's Cross of the Iron Cross
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 1939
-

DD.MM.1943

Spona za boj zblízka bronzová
Close Combat Clasp Bronze
Nahkampfspange in Bronze
-

01.04.1944

Spona za boj zblízka stříbrná
Close Combat Clasp Silver
Nahkampfspange in Silber
-

26.12.1944

Rytířský kříž Železného kříže s dubovou ratolesti
Knight's Cross with Oak Leaves
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub
687. držiteľ Dubových ratolestí.

31.03.1945

Spona za boj zblízka zlatá
Close Combat Clasp Gold
Nahkampfspange in Gold
-

06.05.1945

Rytířský kříž Železného kříže s dubovou ratolesti a s meči
Knight's Cross with Oak Leaves and Swords
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub und Schwertern
151. držiteľ Mečov.

DD.MM.RRRR

Odznak za zranění 1939 stříbrný
Wound Badge 1939 Silver
Verwundetenabzeichen 1939 in Silber
-

DD.MM.RRRR

Odznak za zranění 1939 zlatý
Wound Badge 1939 Golden
Verwundetenabzeichen 1939 in Gold
-

DD.MM.RRRR

Zvláštní odznak za zničení tanku jednotlivcem - stříbrný
Tank Destruction Badge - Silver
Sonderabzeichen für das Niederkämpfen von Panzerkampfwagen durch Einzelkämpfer - Silber
Vyznamenanie udelené dvakrát

MM.DD.RRRR

Odznak za zranění 1939 černý
Wound Badge 1939 Black
Verwundetenabzeichen 1939 in Schwarz
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%BCd%C5%BCany
URL : https://www.valka.cz/Wisliceny-Guenther-Eberhardt-t24546#422359Verze : 0
MOD
SS-Obersturmbannführer Günther-Eberhardt Wisliceny
(veliteľ SS-Panzergrenadierregiment 3 „Deutschland“ )


nar.: 5.9.1912, Regulowken/ Východné Prusko (Ostpreußen)
zomr.: 25.8.1985, Hannover


(NSDAP-Nr.: 1 187 703, SS-Nr.: 41 043)V marci 1933 vstupuje Wisliceny v Berline-Lichterfelde do Stabswache der SS založenej Jozefom „Seppom“ Dietrichom, z ktorej sa v septembri toho istého roku stáva „Leibstandarte Adolf Hitler“. Dňa 10.3.1935 je povýšený do hodnosti Untersturmführer a v novembri/listopadu 1938 do hodnosti Obersturmführer. Až do 31.5.1938 je príslušníkom „Leibstandarte“, naposledy ako Bataillonsadjutant. Potom je prevelený k SS-Regiment „Der Führer“ v Grazi, kde pôsobí ako veliteľ jednej z čiat guľometnej roty (MG-Kompanie) II. Bataillon. Aj v tejto jednotke sa napokon stáva adjutantom (pobočníkom). Dňa 22.10.1939 prichádza ako veliteľ roty (Kompaniechef) k novo vzniknutému SS-Regiment 11. Počas poľného ťaženia v Srbsku velí 8. Kompanie, s ktorou za zúčastňuje aj na ťažení do Sovietskeho zväzu.


Ďalších bojov sa so svojou jednotkou zúčastňuje pri prelomení postavení nepriateľa na Dnepri, za čo je vyznamenaný Železným krížom II. triedy (Eisernes Kreuz II. Klasse). Práve pri týchto bojoch Wisliceny preukazuje výborné veliteľské schopnosti. Dňa 7.8.1941 mu je udelené Verwundetenabzeichen. Prielom postavení na Desne a preniknutie cez Gžack, stojaci ako jedna z obranných pozícií na prístupe k Moskve, boli dôvodom pre jeho vyznamenanie Železným krížom I. triedy (Eisernes Kreuz I. Klasse) dňa 7.11.1941. Počas bojov pred Moskvou je 6.12.1941 opätovne zranený.


Po zotavení preberá Hauptsturmführer Wisliceny opäť velenie svojej 8.Kompanie, ktoré je prevelená na zotavenie do Francúzska, kde v lete 1942 preberá velenie III.Bataillon, SS-Regiments „Deutschland“.


Potom, čo je v januári 1943 jeho jednotka znova odvelená do Ruska, osvedčuje sa Wisliceny ako veliteľ pri ťažkých bojoch o Charkov. Dňa 20.4.1943 je povýšený do hodnosti Sturmbannführer a 24.4.1943 je mu udelený Nemecký kríž v zlate (Kriegsorden des Deutschen Kreuzes in Gold).


Ráno 5.7.1943 prinieslo so sebou jeden z najťažších bojov v priestore Charkova. Počas boja zblízka, kedy sa bojovalo za použitia granátov a poľných lopatiek, je Wisliceny opätovne zranený, avšak pozície mu zverené udrží. Za to je mu dňa 20.7.1943 udelený Rytiersky kríž (Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes).


V dôsledku ťažkého zranenia je Wisliceny hospitalizovaný v nemocnici až do 9.3.1944, kedy sa vracia k svojej divízii, ktorá je v tom čase súčasťou okupačných vojsk vo Francúzsku. Dňa 15.3.1944 je poverený velením SS-Panzergrenadierregiments 3 „Deutschland“, ktorému pluku velí až do skončenia vojny.


Dňa 10.4.1944 je povýšený do hodnosti Obersturmbannführer a je vyznamenaný Sponou za boj zblízka v striebre (Nahkampfspange in Silber).


Svoj pluk vedie i v bojoch po invázii spojencov, pričom sú to práve jeho granátnici, ktorí úplne zničia americkú 30. divíziu. Dňa 26.12.1944 je ako 687.vojak v poradí vyznamenaný dubovými ratolesťami k Rytierskemu krížu (Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub).


Aj v poslednej fáze vojny sa Wisliceneho granátnici zúčastňujú bojov, konkrétne v Maďarsku medzi Velence a Balatonom (Plattensee) a v protiútoku pri Komárne/Komárom. Po ťažkom zranení je mu dňa 12.3.1945 udelený Verwundetenabzeichen in Gold a 31.3.1945 Spona za boj zblízka v zlate (Nahkampfspange in Gold).


Kapituluje dňa 08.05.1945 spoločne so svojim plukom, pričom dva dni pred tým sú mu ako 149. vojakovi udelené meče (Schwerter) k Rytierskemu krížu.

Až do 12.7.1951 je Günther-Eberhardt Wisliceny americkým, resp. francúzskym vojnovým zajatcom, pričom mu však nie sú dokázané žiadne vojnové zločiny.


zdroj: Müller, D.: Verzeichnis der Ritterkreuzträger,
Mit Eichenlaub und Schwertern (Alman 1970),
Panzermuseum Munster, Bild: Fotopostkarte
(via Lexikon der Wehrnmacht)
URL : https://www.valka.cz/Wisliceny-Guenther-Eberhardt-t24546#91407Verze : 3
MOD