Main Menu
User Menu

Jiří II.

George II of Greece

Γεώργιος Βʹ

     
Příjmení:
Surname:
Jiří II.
Jméno:
Given Name:
-
Jméno v originále:
Original Name:
Γεώργιος Βʹ
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
král
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
19.07.1890 Tatoi
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
01.04.1947 Atény
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
král Řecka
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/George_II_of_Greece
URL : https://www.valka.cz/Jiri-II-t24507#655688Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Jiří II.
Jméno:
Given Name:
-
Jméno v originále:
Original Name:
Γεώργιος Βʹ
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

10.12.1892

Řád Čestné legie 1. třída
Order of Legion of Honour 1st Class
Ordre de la Légion d'Honneur Grand Croix
-

20.07.1909

Královský viktoriánský řád rytíř velkokříže
Royal Victorian Order Knight Grand Cross
-

15.08.1909

Řád slona
Order of Elefant
Elefantordenen
-

15.08.1909

Řád Dannebrog - velkokříž
Order of Dannebrog - Grand Cross
Dannebrogordenen - Storkors
-

DD.MM.1913

Řád červené orlice 1. třída hvězda s meči
Order of Red Eagle 1st Class Star with Swords
Roter Adler Orden 1. Klasse Stern mit Schwerten
-

20.05.1919

Řád Serafínů
Order of Seraphim
Kungliga Serafimerorden
-

DD.MM.1935

Řád italské koruny velkokříž (1. třída)
Order of Crown of Italy Grandcross (1st Class)
Ordine Della Corona d´Italia
-

DD.MM.1935

Řád Sv. Mořice a Sv. Lazara velkokříž (1. třída)
Order of St. Maurice and St. Lazarus Grandcross (1st Class)
Ordine Di San Maurizio E San Lazzaro
-

DD.01.1936

Řád Sv. Jiří a Konstantina - řetěz
Order of Saints George and Constantine - Chain
Τάγμα των Αγίων Γεωργίου και Κωνσταντίνου
-

DD.01.1936

Řád Sv. Olgy a Sofie - 1. třída
Order of Saints Olga and Sophia - 1st Class
Τάγμα των Αγίων Όλγας και Σοφίας
-

07.11.1938

Podvazkový řád
Order of Garter (K.G.)
-

DD.MM.1946

Kříž za chrabrost 1913 - komandér
Cross of Valour 1913 - Commander
Αριστείον Ανδρείας
-

DD.MM.RRRR

Královský řád Jiřího I. velkokříž (1. třída)
Royal Order of George I. Grandcross (1st Class)
Βασιλικόν Τάγμα Γεωργίου Α'
-

DD.MM.RRRR

Řád Spasitele velkokříž - 1. třída
Order of Redeemer Grandcross - 1st Class
Τάγμα του Σωτήρος
-

DD.MM.RRRR

Řád Fénixe 1. třída
Order of Phoenix 1st Class
Τάγμα του Φοίνικος Μεγαλόσταυρος
-

DD.MM.RRRR

Řád bílé orlice
Order of White Eagle
Order Orła Białego
-

DD.MM.RRRR

Řád zvěstování
Order of Most Holy Annunciation
Ordine supremo della Santissima Annunziata
-

DD.MM.RRRR

Řád Karla I. - řetěz
Order of Carol I - Chain
Ordin Carol I
-

DD.MM.RRRR

Řád sv. Jana Jeruzalémského - Bailli - velkokříž (GCStJ)
Order of Saint John of Jerusalem - Bailiff or Dame Grand Cross (GCStJ)
Most Venerable Order of the Hospital of Saint John of Jerusalem - Bailiff or Dame Grand Cross (GCStJ)
-

DD.MM.RRRR

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž
War Cross
Krigskorset
-

DD.MM.RRRR

Medaile za řecko-bulharskou válku 1913
Medal for Greco-Bulgarian War 1913
Μετάλλιο για τον Ελληνοβουλγαρικό πόλεμο 1913
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za řecko-tureckou válku 1912-13
Medal for Greco-Turkish War 1912-13
-
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/George_II_of_Greece
URL : https://www.valka.cz/Jiri-II-t24507#655693Verze : 0
MOD
Narodil se 19. července 1890 na zámku Tatoi u Athén jako vnuk krále Jiřího I. Po sesazení svého otce Konstantina I. v roce 1922 nastoupil na řecký trůn a hned po svém nástupu 2. prosince nechal provést exekuci pěti ministrů, zodpovědných za katastrofální porážky řecké armády ve válce s Tureckem. Situace v zemi, přeplněné uprchlíky z Anatolie a Thrákie, však byla pro nezkušeného krále nezvladatelná. V plebiscitu roku 1923 hlasovala většina Řeků pro republiku a tak král musel na jaře 1924 odejít po necelých dvou letech vládnutí do exilu v Anglii.


Situace se změnila v roce 1935, když v červnových volbách získali většinu stoupenci monarchie vedení generálem Kondylisem. Ten pozval krále zpět do země, což vyvolalo odpor republikánů. Jiří II., který se počátkem listopadu znovu ujal vlády, se snažil usmířit oba tábory, ale marně. Na jaře 1936 zmítala celou zemí vlna stávek a nepokojů, v Soluni došlo ke střelbě do demonstrantů. Lidová fronta a řečtí komunisté připravovali generální stávku, kterou ohlásili na 4. srpna a která hrozila přerůst v komunistický puč. Král se za této situace obrátil na generála Mataxase, aby s pomocí armády zavedl pořádek. V zemi byla zavedena vojenská diktatura, komunistická strana a levicové organizace vůbec byly zakázány, političtí odpůrci monarchofašismu byli hromadně zatýkáni a deportováni na pusté ostrůvky. Zavedení pořádku přispělo k hospodářskému vzestupu a posílení prestiže země v zahraničí, zejména ve Velké Británii, která obnovila své investice v zemi.Také Turecko podepsalo s novým režimem 27. dubna 1938 dohodu, upravující vzájemné vztahy.


Po prolomení tzv. Metaxasovy linie a porážce řecké armády od spojených italsko-německých sil v dubnu 1941 musel král ze země uprchnout. Nejprve na Krétu pod ochranu britské armády a později do Egypta a Jižní Afriky, kde získal podporu generála Smutse. Ten prosadil u britského premiéra W. Churchilla , aby se král mohl postavit do čela londýnské exilové vlády. Ta však neměla podporu domácího odboje, ve kterém měli hlavní slovo komunisté z Fronty národního osvobození (EAM), kteří disponovali značnou vojenskou silou v podobě Řecké lidové osvobozenecké armády (ELLAS). Také antikomunistické hnutí odporu EDES, vedené plukovníkem Napoleonem Zervasem bylo republikánské a odmítlo se podřídit královské vládě v Londýně. Když hnutí odporu vyslalo své delegáty na jednání s Brity do Káhiry, zazněl od obou stran požadavek na vypsání plebiscitu o státní formě před návratem krále do země. Churchill, který chtěl prosadit návrat krále za všech okolností na to odpověděl pozastavením dodávek zbraní pro ELLAS. Komunisté poté vyvolali vzpouru řeckých námořníků v Alexandrii, k jejichž potlačení museli Britové nasadit značné síly. Král se poté osobně odebral do Káhiry, kde ohlásil sestavení vlády „národní jednoty“ v čele se socialistou G. Papandreem. 17. května 1944 se zástupci hnutí odporu sešli s představiteli vlády v Libanonu a dohodli se na splynutí vojenských sil a uspořádání plebiscitu o monarchii. K naplnění libanonských dohod však nakonec nedošlo pro vzájemnou nedůvěru zúčastněných stran, která v říjnu téhož roku přerostla v občanskou válku. Král se nastalou situaci snažil vyřešit jmenováním dočasného regenta, kterým se stal arcibiskup Damaskinos. Ten uzavřel příměří s komunisty a uspořádal plebiscit, který umožnil Jiřímu II. v roce 1946 návrat do Athén. To vedlo k nové občanské válce, během níž bezdětný řecký král 1. dubna 1947 zemřel.
URL : https://www.valka.cz/Jiri-II-t24507#108150Verze : 0