Main Menu
User Menu

Zogu I.

Zog I of Albania / ˈzɔɡu

     
Příjmení:
Surname:
Zogu
Jméno:
Given Name:
Ahmet
Jméno v originále:
Original Name:
ˈzɔɡu
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
?
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
král
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
08.10.1895 Burgajet /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
09.04.1961 Suresnes
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
král Albánie
prezident Albánie
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
poslední albánský král (Zog I.)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmet_Zogu
URL : https://www.valka.cz/Zogu-I-t24497#325029Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Zogu
Jméno:
Given Name:
Ahmet
Jméno v originále:
Original Name:
ˈzɔɡu
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.02.1925 maršál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

16.12.1928

Řád italské koruny velkokříž (1. třída)
Order of Crown of Italy Grandcross (1st Class)
Ordine Della Corona d´Italia
-

DD.MM.RRRR

Řád Čestné legie 1. třída
Order of Legion of Honour 1st Class
Ordre de la Légion d'Honneur Grand Croix
-

DD.MM.RRRR

Řád Spasitele velkokříž - 1. třída
Order of Redeemer Grandcross - 1st Class
Τάγμα του Σωτήρος
-

DD.MM.RRRR

Řád Za civilní zásluhy 1. třída
Order for Civil Merit 1st Class
Орден За гражданска заслуга
-

DD.MM.RRRR

Řád bílé orlice
Order of White Eagle
Order Orła Białego
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Mořice a Sv. Lazara velkokříž (1. třída)
Order of St. Maurice and St. Lazarus Grandcross (1st Class)
Ordine Di San Maurizio E San Lazzaro
-

DD.MM.RRRR

Řád Karla I. - řetěz
Order of Carol I - Chain
Ordin Carol I
-

DD.MM.RRRR

Řád Hvězdy Karadjordevičů - 1. třída
Order of Karageorge Star - 1st Class
Орден Карађорђева звезда
-

DD.MM.RRRR

Řád Bílého lva I. tř. vojenská skupina (velkokříž) na řetězu (1922)
Order of White Lion Military Division 1st class on Chain
Řád Bílého lva I. tř. vojenská skupina (velkokříž) na řetězu
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Štěpána velkokříž
Order of St. Stephen Grandcross
Sankt Stephans-Orden Großkreuz
-

DD.MM.RRRR

Řád Františka Josefa komandér
Order of Franz Joseph Commander
Franz Joseph Orden Komturkreuz
-

DD.MM.RRRR

Řád zlatého lva Nasavského domu
Order of Gold Lion of House of Nassau
Ordre du Lion d´Or de la Maison de Nassau
-

Zaniklé státy / Defunct States DD.MM.RRRR

Řád Mohameda Aliho - řetěz
Order of Muhammad Ali - Collar
Nishan al-Muhammad ´Ali
-

DD.MM.RRRR

Řád Leopolda - velkokříž
Order of Leopold - Grandcross
Ordre de Léopold
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmet_Zogu
URL : https://www.valka.cz/Zogu-I-t24497#627021Verze : 0
MOD
Král Zogu I. - politik a státník


(1895-1961)Narodil se 8. října 1895 v Burgajetu jako Ahmed Bej Zogu, potomek albánského národního hrdiny Skanderberga. Vystudoval na lyceu Galata Serail v Istanbulu a poté na turecké důstojnicé škole v Monastiru. V roce 1911 se vrátil do vlasti, aby zde Mladoturkům zabránil v jejich úsilí o turkizaci země, což se mu díky porážce Osmanské říše v první balkánské válce podařilo. Podle londýnské mírové smlouvy z roku 1912 se Albánie stala nezávislým knížectvím pod vládou prince Viléma I. z německého knížecího rodu.


Za 1. světové války, v září 1914, byla země obsazena italskou armádou a prorakouský kníže musel uprchnout. Po válce se v Tiraně ustavila národní vláda, která v roce 1920 obnovila nezávislost země, ale soupeření různých mocenských skupin využil Ahmed Zogu, aby v roce 1922 uchvátil moc a nastolil v zemi diktaturu. Nejprve vládl jako ministerský předseda, po převratu v roce 1924, kdy byl nucen uprchnout do Jugoslávie se znovu vrátil do země, se nechal se prohlásit prezidentem. Podle nové ústavy získal plnou kontrolu nad státem a 1. září 1928 se prohlásil za albánského krále jako Zogu I.

Zogu I. chtěl Albánii modernizovat a spoléhal přitom na pomoc Itálie, proto s Mussolinim podepsal dohodu, kterou postoupil za roční rentu 10 milionů lir kontrolou nad albánským hospodářstvím Itálii.
V dubnu 1939 ukončila italská invaze okleštěnou nezávislost Albánie a Zogu byl nucen odejít do exilu v Řecku a později v Egyptě. V té době se jeho ženě – maďarské hraběnce narodil následník – princ Alexandr.
Za války se Zogu pokoušel sestavit v exilu vládu, ale bezúspěšně. Generál de Gaulle mu nicméně zajistil po válce azyl ve Francii, kde bývalý albánský král 9. dubna 1961 zemřel.


zdroj:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ahmet_Zogu
URL : https://www.valka.cz/Zogu-I-t24497#91270Verze : 1
Diskuse
Počas prvej svetovej vojny sformoval Albánsku légiu v rámci rakúsko-uhorskej armády, v ktorej dosiahol hodnosť plukovníka. Príslušníci tejto jednotky nosli rakúske uniformy s typickým albánskym bielym guľatým fezom (podobne ako v druhej svetovej vojne príslušníci SS divízie Skanderbeg)


- jeho manželkou bola Geraldina Apponyi de Nagy Appony, ktorá pochádzala zo slovenských Oponíc
URL : https://www.valka.cz/Zogu-I-t24497#218389Verze : 1