Main Menu
User Menu

Zogu I.

Zog I of Albania / ˈzɔɡu

     
Příjmení:
Surname:
Zogu
Jméno:
Given Name:
Ahmet
Jméno v originále:
Original Name:
ˈzɔɡu
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
?
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
král
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
08.10.1895 Burgajet
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
09.04.1961 Suresnes
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
král Albánie
prezident Albánie
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
poslední albánský král (Zog I.)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ahmet_Zogu
URL : https://www.valka.cz/Zogu-I-t24497#325029Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Zogu
Jméno:
Given Name:
Ahmet
Jméno v originále:
Original Name:
ˈzɔɡu
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.02.1925 maršál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

16.12.1928

Řád italské koruny velkokříž (1. třída)
Order of Crown of Italy Grandcross (1st Class)
Ordine Della Corona d´Italia
-

DD.MM.RRRR

Řád Za civilní zásluhy 1. třída
Order for Civil Merit 1st Class
Орден За гражданска заслуга
-

DD.MM.RRRR

Řád Čestné legie 1. třída
Order of Legion of Honour 1st Class
Ordre de la Légion d'Honneur Grand Croix
-

Sardinské království [1720-1861] / Sardinia Kingdom [1720-1861] DD.MM.RRRR

Řád Sv. Mořice a Sv. Lazara velkokříž (1. třída)
Order of St. Maurice and St. Lazarus Grandcross (1st Class)
Ordine Di San Maurizio E San Lazzaro
-

DD.MM.RRRR

Československý řád Bílého lva I. tř. vojenská skupina (velkokříž) na řetězu
Czechoslovak Order of White Lion Military Division 1st class on Chain
-

DD.MM.RRRR

Řád Spasitele velkokříž - 1. třída
Order of Redeemer Grandcross - 1st Class
Τάγμα του Σωτήρος
-

DD.MM.RRRR

Řád bílé orlice
Order of White Eagle
Order Orła Białego
-

DD.MM.RRRR

Řád Karla I. - řetěz
Order of Carol I - Chain
Ordin Carol I
-

DD.MM.RRRR

Řád Hvězdy Karadjordevičů - 1. třída
Order of Karageorge Star - 1st Class
Орден Карађорђева звезда
-

DD.MM.RRRR

Řád Františka Josefa komtur
Order of Franz Joseph Commander
Franz Joseph Orden Komturkreuz
-

Rakouské arcivévodství [1453-1804] / Archduchy of Austria [1453-1804] DD.MM.RRRR

Řád Sv. Štěpána velkokříž
Order of St. Stephen Grandcross
Sankt Stephans-Orden Großkreuz
-

DD.MM.RRRR

Řád zlatého lva Nasavského domu
Order of Gold Lion of House of Nassau
Ordre du Lion d´Or de la Maison de Nassau
-

Zaniklé státy / Defunct States DD.MM.RRRR

Řád Mohameda Aliho - řetěz
Order of Muhammad Ali - Collar
Nishan al-Muhammad ´Ali
-

DD.MM.RRRR

Řád Leopolda - velkokříž
Order of Leopold - Grandcross
Ordre de Léopold
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ahmet_Zogu
URL : https://www.valka.cz/Zogu-I-t24497#627021Verze : 0
MOD
Král Zogu I. - politik a státník


(1895-1961)Narodil se 8. října 1895 v Burgajetu jako Ahmed Bej Zogu, potomek albánského národního hrdiny Skanderberga. Vystudoval na lyceu Galata Serail v Istanbulu a poté na turecké důstojnicé škole v Monastiru. V roce 1911 se vrátil do vlasti, aby zde Mladoturkům zabránil v jejich úsilí o turkizaci země, což se mu díky porážce Osmanské říše v první balkánské válce podařilo. Podle londýnské mírové smlouvy z roku 1912 se Albánie stala nezávislým knížectvím pod vládou prince Viléma I. z německého knížecího rodu.


Za 1. světové války, v září 1914, byla země obsazena italskou armádou a prorakouský kníže musel uprchnout. Po válce se v Tiraně ustavila národní vláda, která v roce 1920 obnovila nezávislost země, ale soupeření různých mocenských skupin využil Ahmed Zogu, aby v roce 1922 uchvátil moc a nastolil v zemi diktaturu. Nejprve vládl jako ministerský předseda, po převratu v roce 1924, kdy byl nucen uprchnout do Jugoslávie se znovu vrátil do země, se nechal se prohlásit prezidentem. Podle nové ústavy získal plnou kontrolu nad státem a 1. září 1928 se prohlásil za albánského krále jako Zogu I.

Zogu I. chtěl Albánii modernizovat a spoléhal přitom na pomoc Itálie, proto s Mussolinim podepsal dohodu, kterou postoupil za roční rentu 10 milionů lir kontrolou nad albánským hospodářstvím Itálii.
V dubnu 1939 ukončila italská invaze okleštěnou nezávislost Albánie a Zogu byl nucen odejít do exilu v Řecku a později v Egyptě. V té době se jeho ženě – maďarské hraběnce narodil následník – princ Alexandr.
Za války se Zogu pokoušel sestavit v exilu vládu, ale bezúspěšně. Generál de Gaulle mu nicméně zajistil po válce azyl ve Francii, kde bývalý albánský král 9. dubna 1961 zemřel.


zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ahmet_Zogu
URL : https://www.valka.cz/Zogu-I-t24497#91270Verze : 1
Diskuse
Počas prvej svetovej vojny sformoval Albánsku légiu v rámci rakúsko-uhorskej armády, v ktorej dosiahol hodnosť plukovníka. Príslušníci tejto jednotky nosli rakúske uniformy s typickým albánskym bielym guľatým fezom (podobne ako v druhej svetovej vojne príslušníci SS divízie Skanderbeg)


- jeho manželkou bola Geraldina Apponyi de Nagy Appony, ktorá pochádzala zo slovenských Oponíc
URL : https://www.valka.cz/Zogu-I-t24497#218389Verze : 1