Main Menu
User Menu

Musil, Alois

Musil, Alois

     
Příjmení:
Surname:
Musil
Jméno:
Given Name:
Alois
Jméno v originále:
Original Name:
Alois Musil
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Dr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
30.06.1868 Rychtářov1) /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
12.04.1944 Otryby2) /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- profesor Univerzity Karlovej
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- rímskokatolícky kňaz, teológ, orientalista, biblista, cestovateľ, etnograf, spisovateľ, jeden z najvýznamnejších orientalistov a arabistov na prelome 19. a 20. storočia
- známy pod prezývkou „Lawrence z Moravy“ alebo „český Lawrence z Arábie“
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_Musil

1) Dnes miestna časť mesta Vyškov
2) Dnes miestna časť obce Soběšín
URL : https://www.valka.cz/Musil-Alois-t244912#677208Verze : 0
MOD
Alois Musil bol český kňaz, teológ, orientalista, biblista, cestovateľ, etnograf, spisovateľ. Je považovaný za jedného z najväčších orientalistov a arabistov na prelome 19. a 20. storočia. V arabských krajinách používal meno Músa ar Rueili či Músá šajch Číkí. Dostal aj prezývku „Lawrence z Moravy“ alebo „český Lawrence z Arábie“.

Narodil sa 30.06.1968 v obci Rychtářov (dnes miestna časť mesta Vyškov) ako najstarší syn v roľníckej rodine. Študoval na gymnáziu v Kroměříži, Brne a vo Vysokém Mýtě. Po maturite začal študovať v kňazskom seminári v Olomouci. Za kňaza ho vysvätili v roku 1891 a v roku 1895 získal doktorát z teológie. Následne v rokoch 1895 až 1898 študoval na Dominikánskej biblickej škole v Jeruzaleme a na Jezuitskej univerzite sv. Jozefa v Bejrúte.

Počas svojich výskumov v Jordánsku v okolí skalného mesta Petra za pomoci domorodcov objavil púštny palác Kusejr Amra vyzdobenom farebnými freskami.

V roku 1902 bol vymenovaný za mimoriadneho a od roku 1904 za riadneho profesora Bohosloveckej fakulty v Olomouci a v roku 1909 za riadneho profesora teologickej fakulty univerzity vo Viedni. V rokoch 1908 až 1912 podnikol niekoľko dlhých ciest do Palestíny, Sýrie, Iraku, kde vykonával topografický výskum, študoval predislamské a islamské archeologické pamiatky, etnografiu a folklór.

V severnej Arábii žil u kmeňa Rwala a stal sa jeho členom pod menom šejch Músa ar Rueili. Bol výnimočne jazykovo nadaný, okrem klasických a moderných jazykov ovládal aj tridsať päť arabských nárečí. Počas prvej svetovej vojny podnikol niekoľko tajných politických misií zo špionážnym podtextom do arabských provincií Osmanskej ríše, ktorých cieľom bolo získať podporu Arabov pre Osmanskú ríšu v boji proti Veľkej Británii a rovnako ku hospodárskemu prieniku Rakúsko-Uhorska do oblasti Blízkeho východu. Po nástupe cisára Karla I. na trón v novembri 1916 jeho vplyv vzrástol, keďže bol spovedníkom jeho manželky Zity. Zapojil sa do cisárovej iniciatívy uzatvorenia separátneho mieru, zasadil sa o amnesti významých českých politikov - Karla Kramáře, Aloisa Rašína či Václava Klofáče, ako aj mnohých českých účastníkov vzbury v Boke Kotorskej.

Po vzniku samostatného československa sa vrátil z Viedne do Prahy. V roku 1920 ho vymenovali za riadneho profesora Univerzity Karlovej, kde pôsobil do roku 1938. Významnou mierou sa v roku 1922 zaslúžil o vznik Orientálneho ústavu a v roku 1927 sa stal jedným z jeho prvých členov. Jeho vedecká práca na poli arabistiky sa stretla s veľkým uznaním. Bol členom väčšiny európskych vedeckých spoločností. V roku 1933 bol vymenovaný za konzistorného radu, neskôr získal z bonnskej univerzity doktorát. Na dôchodok odišiel v roku 1936, ktorý trávil na svojom statku v obci Otryby u Českého Šternberka.

Alois Musil bol aj mimoriadne literárne činný. Zjednodušené verzie svojich cestopisov vydal v rokoch 1929-1932 v ôsmych zväzkoch. Začal vydávať aj rad publikácií s názvom Dnešní orient. Dielo vyšlo v jedenástich zväzkoch. Posledný zväzok venovaný francúzskej severnej Afrike už nedokončil. Pre mládež vydal dvadsať dobrodružných kníh z arabského sveta s vysvetlením arabských a islamských tradícií.

Alois Musil zomrel na svojom statku v obci Otryby (dnes miestna časť obce Soběšín) dňa 12.04.1944.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_Musil
www.postaonline.cz

Musil, Alois - Alois Musil ako náčelník kmeňa Beni Sachr, 1901, FOTO: https://cs.wikipedia.org/wiki/Alois_Musil#/media/Soubor:AloisMusil1901.jpg

Alois Musil ako náčelník kmeňa Beni Sachr, 1901, FOTO: cs.wikipedia.org
Musil, Alois - Alois Musil, známka Českej pošty, dátum vydania 18.6.2008, katalógové číslo 0568, výtvarný návrh Vladimír Novák, rytina Miloš Ondráček, náklad 2000 ks, Zdroj: https://www.postaonline.cz/eshopfilatelie/detailProduct.html;jsessionid=75a76d9d027fd4800949aa8dd9e0?id=279&page=2&productListForm.year=2008&productListForm.theme=NEZALEZI&productListForm.nominaleType=EQUAL&productListForm.nominale=&productListForm.printType=NEZALEZI&productListForm.availability=NEZALEZI&productListForm.idPismeno=-1&productListForm.pismenoComparisonOperatorId=1&productListForm.valueSearchType=1

Alois Musil, známka Českej pošty, dátum vydania 18.6.2008, katalógové číslo 0568, výtvarný návrh Vladimír Novák, rytina Miloš Ondráček, náklad 2000 ks, Zdroj: www.postaonline.cz
URL : https://www.valka.cz/Musil-Alois-t244912#677209Verze : 4
MOD
Vážení,
Alois Musil je zajímavou osobností, která za předminulé války aktivně vystupovala v prospěch Rakouskouherska a Osmanské říše. Díky jeho cestopisům je stále oblíben mezi čtenáři.
K jeho beduínské přezdívce si dovolím citovat z brožury Orientálního ústavu: "V roce 1909 v Rychtářově dokončil výstavbu svého rodinného domu, který pojmenoval Vila Músa. Její název byl odvozen od jména, pod kterým byl Musil znám mezi beduíny - podle kmene Banú Ruwala - Músá ar-Ruwajlí (Músá znamená v arabštině Mojžíš, což se mohlo vztahovat jak k Musilovu zájmu o starozákonní dějiny, tak představovat zkomolenou variantu jeho příjmení)."


V literatuře a na internetu se objevují i další arabské přezdívky Aloise Musila: Músa ar Rueili, nebo Músa ar Rweili, nebo aš-šajch Músa, nebo Músá Čeke ...


Zdroj:
Pavel Střelec: Místo islámu ve vědecké produkci prof. Aloise Musila, Brno 2005, bakarářská prace MU FF ÚR
Pavel Žďárský: Alois Musil, brožura vydaná Orientální ústav AV ČR, Praha asi 2014, ISBN nemá
Ivana Šrámková: Prof. ThDr. Alois Musil, dr. h. c., Vyškov 2015, turistická příručka ISBN nemá
Akademická společnost Aloise Musila
https://www.aloismusil.cz/index.php/alois-musil
Musil, Alois - Alois Musil v rakouskouherské armádě. Prosím znalce o určení vojenského zařazení a identifikaci udělených vyznamenání.

Alois Musil v rakouskouherské armádě. Prosím znalce o určení vojenského zařazení a identifikaci udělených vyznamenání.
Musil, Alois - Císař a král Karel, v pozadí Alois Musil.

Císař a král Karel, v pozadí Alois Musil.
Musil, Alois - Ukázka knih.

Ukázka knih.
URL : https://www.valka.cz/Musil-Alois-t244912#678405Verze : 2
MOD