Main Menu
User Menu

Generálplukovník dělostřelectva

Colonel General of the Artillery

Генерал-полковник артиллерии

Česky: Generálplukovník dělostřelectva
English: Colonel General of the Artillery
По-русски: Генерал-полковник артиллерии
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Generálplukovník
Link to the Dictionary Entry Colonel General
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Generalplukovnik-delostrelectva-t244746#676732Verze : 1
MOD