Main Menu
User Menu
Reklama

Rydz-Śmigły, Edward

Marszałek EDWARD RYDZ-ŚMIGŁY


(1886 - 1941)
- narodil se 11. března 1886 ve vsi Lapčina v tarnopolském vojvodství


- 1910 – ukončil studia na filosofické fakultě Krakovské univerzity


- 1910 – 1911 – absolvoval školu pro c. k. záložní důstojníky ve Vídní


- 1912 – zakladatel Střeleckého spolku


- 1914 – 1917 – na počátku 1. světové války vstoupil do Polských legií, kde zaujal postupně funkce velitele praporu, pluku a brigády


- 1917 – 1918 – po internaci J. Pilsudského se stal velitelem POW


- 1919 – 1921 – za polsko-sovětské války velel Vilenské armádě a po vítězství nad Rudou armádou v květnu 1920 obsadil Kijev


- 1921 – 1935 – inspektor ozbrojených sil ve Vilně a Varšavě


- 1935 – J. Pilsudským jmenován Generálním inspektorem armády


- 1936 – povýšen do hodnosti maršála Polska


- 1937 – 1939 – převzal část pravomocí prezidenta a stal se hlavním představitelem „sanačního“ režimu, druhým mužem ve státě


- 1939 – září – vrchním velitelem polské armády ve válce s Německem, po její porážce uprchl do Rumunska, kde byl internován


- 1941 – ilegálně se vrátil do Polska, kde se pokusil navázt kontakt se Svazem ozbrojeného boje, ale ten odmítl spolupráci s představitelem „sanace


- zemřel 2. prosince 1941 v Polsku a byl pohřben pod cizím jménem
URL : https://www.valka.cz/Rydz-Smigly-Edward-t24463#91091Verze : 0
Marszałek Polski Edward RYDZ-SMIGLY (11 Mar 1886 - 2 Dec 1941)


1918: Promoted to Generał brygady
1918: G.O.C. Lublin Military District
1918 - 1919: G.O.C. Warsaw Military District
1919: Commander of Operations Group Kowel
1919: C.O. 1. Legion Infantry Division
1919: Promoted to Generał dywizji
1919 - 1920: Commander of Operations Group Zima
1920: C-in-C, 3. Army
1920: C-in-C, 2. Army
1920: C-in-C, Southeastern Front
1920: C-in-C, Central Front
1921 - 1926: Inspector of the Army, I. Army Inspectorate
1926 - 1935: Inspector of the Army, Armed Forces High Command
1935 - 1941: Inspector-General of the Armed Forces (Commander-in-Chief of the Armed Forces)
1936: Promoted to Generał broni
1936: Promoted to Marszałek Polski


Principal sources:
Generalicja Polska (I & II), by Henryk P. Kosk
Andris J. Kursietis, personal archives
URL : https://www.valka.cz/Rydz-Smigly-Edward-t24463#238887Verze : 0
k tomu převzetí moci od roku 1937:


bylo to na základě oběžníku premiéra Felicjana Sławoj-Sładkovského ze dne 13.července 1936 kde píše:
"Zgodnie z wolą Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego zarządzam co następuje: Generał Śmigły-Rydz, wyznaczony przez Pana Marszałka Józefa Piłsudskiego, jako Pierwszy Obrońca Ojczyzny i pierwszy współpracownik Pana Prezydenta Rzeczypospolitej w rządzeniu państwem, ma być uważany i szanowany, jako pierwsza w Polsce osoba po Panu Prezydencie Rzeczypospolitej. Wszyscy funkcjonariusze państwowi z prezesem Rady Ministrów na czele okazywać Mu winni objawy honoru i posłuszeństwa"


amatérský překlad:
"Na základě vůle Pana Presidenta Polského státu Ignáce Moścického vyhlašuji následující: Generál Smigły-Rydz, ceněný od Maršálka Józefa Pilsudského, jako První obránce národa i hlavní spolupracovník Pana Presidenta Polského státu v řízení lidu, má být v Polsku uznán a ctěn, jako osoba následující hned po Panu Presidentu Polského státu. Všichni funkcionáři včetně předsedy Rady ministrů mu mají vzdát čest a býti poslušní"teda jestli jsem to správně interpretoval.
Rydz-Śmigły, Edward - výřez ze scanu 14. okólnik Prezesa Rady Ministrów F. Sławoj - Składkowskiego z dnia 13 lipca 1936

zdroj: http://www2.wpia.uw.edu.pl/files//IHP_ogloszenia/Histiria_ustroju_jastrzeb/14.%20ok%C3%B3lnik%20Prezesa%20Rady%20Ministr%C3%B3w%20F.%20S%C5%82awo

výřez ze scanu "14. okólnik Prezesa Rady Ministrów F. Sławoj - Składkowskiego z dnia 13 lipca 1936"

zdroj: www2.wpia.uw.edu.pl

Rydz-Śmigły, Edward - scan 14. okólnik Prezesa Rady Ministrów F. Sławoj - Składkowskiego z dnia 13 lipca 1936

zdroj: http://www2.wpia.uw.edu.pl/files//IHP_ogloszenia/Histiria_ustroju_jastrzeb/14.%20ok%C3%B3lnik%20Prezesa%20Rady%20Ministr%C3%B3w%20F.%20S%C5%82awoj%20-%20Sk

scan "14. okólnik Prezesa Rady Ministrów F. Sławoj - Składkowskiego z dnia 13 lipca 1936"

zdroj: www2.wpia.uw.edu.pl

URL : https://www.valka.cz/Rydz-Smigly-Edward-t24463#317740Verze : 0
Portrétní fotografie se všemi vyznamenáními z roku 1936
Zdroj: www.czechowice-dziedzice.pl
URL : https://www.valka.cz/Rydz-Smigly-Edward-t24463#331003Verze : 0