Main Menu
User Menu

1. přelétavací letecká divize civilního letectví [1942-1945]

1st Ferry Aviation Division of the Civil Air Fleet

1. prelietavacia letecká divízia civilného letectva

1-я перегоночная Краснознаменная авиационная дивизия ГВФ (1 пад ГВФ)

     
Název:
Name:
1. přelétavací letecká divize civilního letectví
Originální název:
Original Name:
1-я перегоночная Краснознаменная авиационная дивизия Гражданского воздушного флота
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.07.1942
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.12.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.07.1942-DD.MM.RRRR Ivanovo, ? /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Jakutsk, ? /

Velitel:
Commander:
DD.07.1942-05.06.1944 Mazuruk, Iľja Pavlovič (Polkovnik / Полковник)
05.06.1944-05.11.1944 Meľnikov, Alexandr Grigorievič (Polkovnik / Полковник)
05.11.1944-DD.12.1945 Meľnikov, Alexandr Grigorievič (Geněral-major / Генерал-майор)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.05.1943-DD.12.1945 Prjanišnikov, Ivan Jakovlevič (Polkovnik / Полковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:

05.11.1944

Řád rudého praporu /1943-1991/
Order of the Red Banner /1943-1991/
Орден Красного Знамени
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.airforce.ru
URL : https://www.valka.cz/1-preletavaci-letecka-divize-civilniho-letectvi-1942-1945-t244491#676030Verze : 0
MOD

1. prelietavacia letecká divízia civilného letectva


Formovanie divízie, jej velenia a podriadených jednotiek tzv. Krasnojarskej leteckej trasy, sa začalo začiatkom augusta 1942 v Ivanove v 22. záložnom leteckem pluku 6. záložnej leteckej brigády, pričom za sídlo velenia divízie bol určený Jakutsk.

Úlohou divízie bolo prelietavanie amerických lietadiel dodávaných do ZSSR v rámci zmluvy Lend-Lease po tzv. Krasnojarskej leteckej trase, ktorá pozostávala z piatich častí:

1) Fairbanks - Uelkal - 1.493 km. Na americkej Aljaške trasa viedla cez husté lesy údolia rieky Yukon do mesta Nome na pobreží. Ďalej pokračovala cez Beringov prieliv do Sovietskeho zväzu a ďalej cez ľudoprázdnu tundru východnej Čukotky;
2) Uelkal - Seimčan - 1.450 km - trasa prechádzala ponad oblasti strednej Čukotky a hrebeň Kolymy;
3) Seimčan - Jakutsk - 1.167 km cez pól zimy ponad rozsiahle pohoria s Verchojanskými a Čerskými hrebeňmi vo vysokých nadmorských výškach (lietalo sa za použitia kyslíkových masiek);
4) Jakutsk - Kirensk - 1.330 km nad hustou tajgou;
5) Kirensk - Krasnojarsk - 960 km. Trasa viedla ponad súvislú tajgu, čiastočne v blízkosti rieky Lena.

Bola použitá metóda tzv. štafetových preletov spočívajúca v tom, že každý z prelietavacích plukov prelietaval stroje len vo svojom vlastnom sektore. Stíhacie lietadlá boli prelietavané vždy v skupinách v „klinovej“ formácii na čele s tzv. lídrom (viď foto nižšie). Lídrom bol väčšinou bombardér, v ktorého posádke bol skúsený navigátor a radista. Bombardéry a dopravné lietadlá boli prelietavané spravidla jednotlivo, keďže v ich posádkach bol, na rozdiel od jednomiestnych stíhačiek, vždy zaradený aj navigátor.

Za prvé tri mesiace existencie divízie (október - december 1942) bolo na tzv. Krasnojarskej trase preletených 114 amerických lietadiel. Tempo sa však postupne zrýchľovalo, odstraňovali sa nedostatky v organizácii, vďaka čomu len v samotnom januári 1943 bolo preletených až 128 strojov. V prvej polovici roku 1943 to bolo 654 a za celý rok 1943 - 2.456 lietadiel.

Výnosom prezídia Najvyššieho sovietu ZSSR z 05.11.1944 bola letecká divízia vyznamenaná Radom červenej zástavy. Týmto symbolickým aktom bol jasne zdôraznený obrovský význam tejto trasy pre bojaschopnosť sovietskeho letectva. V povojnovej komunistickej historiografii sa však už pomoc v rámci Lend-Leasu bagatelizovala a marginalizovala. Súčasný ruskí historici už ale otvorene priznávajú, že to bola práve spojenecká materiálna pomoc, ktorá výrazným spôsobom pomohla Sovietskemu zväzu v najťažšom období prvých rokov vojny.

Od 26.06.45 začali pluky divízie vykonávať prelety bojových a dopravných lietadiel pre Zabajkalský front, dva ďalekovýchodné fronty ako aj pre Vzdušné sily tichomorskej flotily.

V súvislosti s ukončením prepravy bojových a dopravných lietadiel zo Spojených štátov do Sovietskeho zväzu po leteckej trase Krasnojarsk-Uelkal, bola 30.10.1945 letecká divízia preradená z civilného letectva do podriadenosti vojenského letectva, kde bola v decembri roku 1945 rozformovaná.

https://allaces.ru/sssr/struct/d/pad1.php
www.airforce.ru
URL : https://www.valka.cz/1-preletavaci-letecka-divize-civilniho-letectvi-1942-1945-t244491#676033Verze : 17
MOD
Pre prelety typická klinovitá formácia tvorená lídrom, v tomto prípade bombardérom B-25J Mitchell, a prelietavanými strojmi, ktorými sú Bell P-63 Kingcobra (rozpoznateľné na foto vďaka špicatej chvostovej časti a štvorlistej vrtuli), dodávanými do ZSSR v posledných rokoch vojny. Formácia je zachytená pri prelete ponad hrebene Verchojanského chrbta.


Vzhľadom na dlhé trasy preletov boli stíhacie stroje zásadne vybavované podvesnými nádržami, viditeľnými aj na snímke. Na stíhacích lietadlách tieto podvesné podkrídlové nádrže sovieti v bojových podmienkach nepoužívali, vzľadom na blízkosť frontových letísk k zónam ich nasadenia. Zadokumentované sú ale použitia týchto prídavných "bakov" pri prieskumných letoch do väčšej hĺbky nepriateľského územia.


https://magadanmedia.ru/news/1097254/

URL : https://www.valka.cz/1-preletavaci-letecka-divize-civilniho-letectvi-1942-1945-t244491#680554Verze : 14
MOD
Velenie 1. prelietavacej leteckej divízie civilného letectva v plnej zostave a dobrej nálade, Jakutsk, máj 1944.


Zľava do prava: náčelník štábu polkovnik I.J. Prjanišnikov, zástupca veliteľa pre veci politické podpolkovnik A.S. Puškarskij (А.С.Пушкарский), veliteľ divízie polkovnik I.P. Mazuruk a úplne vpravo budúci veliteľ divízie (a v tom čase zástupca veliteľa pre letové operácie) polkovnik A.G. Meľnikov.


www.polarpost.ru

URL : https://www.valka.cz/1-preletavaci-letecka-divize-civilniho-letectvi-1942-1945-t244491#676066Verze : 7
MOD