Main Menu
User Menu

CZK - Parní obrněný vlak Svoboda

POV Svoboda (OV-1)

Parný obrnený vlak Svoboda vznikol bezprostredne po skončení vojny československou Rotou obrnených vlakov dislokovanou v Miloviciach. Figuruje v hlásení veliteľa ROV kpt. Bartošíka o stave roty zo dňa 24.5.1945. Vlak vznikol z nemeckej obrnenej súpravy získanej v noci z 8.5.1945 na 9.5.1945 v Lysé nad Labem. Išlo o kombinovanú súpravu staršieho prevedenia guľometných a mínometných vozňov, ktoré však boli modernizované. Ďalej súprava mala dvojicu moderných delových vozňov Panzerjägerwagen nového typu vlakových súprav BP 44. Výsadkové tankové vozne pochádzali zo súpravy Nr. 206. Z rovnakého zdroja vznikol i druhý POV T. G. Masaryk.
Rota obrnených vlakov sa spolu s celou výzbrojou musela presunúť do Nymburku odkiaľ bol následne POV Svoboda 5.6.1945 vyslaný do Liberca. Veliteľom vlaku bol ustanovený npor. Bedřich Zubatý (v roku 1938 velil OV č. 2).
V tom čase jeho zostavu tvorila dvojica výsadkových tankových vozňov s jedným naloženým tankom Pz.Kpfw. 38(t), dvojica delových vozňov Panzerjägerwagen, mínometný vozeň s dvojicou mínometov a štyrmi guľometmi, dvojica guľometných vozňov (po štyroch guľometoch) a opancierovaná lokomotíva. Túto zostavu doplnili štyri ubytovacie vozne. Posádku tvoril veliteľ, dvaja rotmajstrovia a 30 poddôstojníkov a vojakov.
2.10.1945 bol vlak presunutý spoločne s MOV Generál Pavlík do Svinova.
V súpise techniky na konci roka 1945 tvorili súpravu Svoboda (v tom čase vedená ako cvičná súprava) lokomotíva, predbežný vozeň, dva tankové vozne, dva delové vozne, dva guľometné vozne a mínometný vozeň. Súprava mala k dispozícii tank Pz.Kpfw. 38(t) a obrnenú drezínu Tatra T-18.
V súpise techniky v čase oficiálnej premeny Roty obrnených vlakov na Prápor obrnených vlakov na jeseň (podzim) 1947 tvorili súpravu lokomotíva, predbežný vozeň, dva tankové vozne, dva guľometné vozne a mínometný vozeň. Zostavu dopĺňal tank Pz.Kpfw. 38(t).


K 27.12.1949 bola zostava a označovanie POV Svoboda (medzitým zmenená na OV-1) takáto:

OV-1 (Svoboda)
Staré označenie
Nové označenie
Druh vozňa
Poznámka
S-10 111
T 111-012
predbežný

S-10 121
T 112-014
delový
OV vz. 45N bol 18.10.1950 vrátený z opravy v Dubnici nad Váhom (č. kanóna 942)
S-10 131
T 113-416
tankový

S-10 141
T 114-018
mínometný

S-10 151
T 115-012
guľometný

S-10 152
T 115-024
guľometný

S-10 132
T 113-426
tankový

S-10 122
T 112-028
delový
OV vz. 45N bol 18.10.1950 vrátený z opravy v Dubnici nad Váhom (č. kanóna 2341)
S-10 161
T 116-010
prieskumná drezína Tatra T-18
Vysvetlivky:
Staré označenie:
S - Svoboda
1. číslo - koľajový bojový vozeň
2. číslo - 0 (bojový voz parného OV), 1 (bojový voz motorového OV)
3. číslo - poradové číslo OV
4. číslo - 1 (predbežný), 2 (delový), 3 (tankový, 4 (mínometný), 5 (guľometný), 6 (prieskumný)
5. číslo - poradie vozu rovnakého druhu


Nové označenie:
T - radové označenie (Československé dráhy ich nepoužívali plus šesť číslic ako v ČSD)
1. číslo - 1 (bojový parný), 2 (bojový motorový)
2. číslo - číslo súpravy
3. číslo - 1 (predbežný), 2 (delový), 3 (tankový), 4 (mínometný), 5 (guľometný), 6 (prieskumný)
4. a 6. číslo - pre potreby ČSD stanovuje, či má vozeň obsaditeľnú ručnú brzdu. Keď 4. číslo začína od 4, tak má vozeň obsaditeľnú ručnú brzdu. Ak je 6. číslo nepárne (liché) tak má vozeň iba potrubie tlakovej brzdy, ak je 6. číslo párne (sudé), tak má vozeň tlakovú brzdu.
5. číslo - v súvislosti s 3. číslom určuje poradie toho konkrétneho vozňa identického druhu


Posledná známa zostava z 3/1953 vydržala až do oficiálneho zrušenia útvaru 1.11.1954:

OV-1
Označenie vozňa
Druh vozňa
Poznámka
T 111-012
predbežný

T 112-014
delový
OV vz. 45N
T 114-018
mínometný

T 115-012
veliteľský guľometný

537.0701
obrnená lokomotíva
Predtým bola uvádzaná 544.401
T 115-024
protilietadlový a guľometný

T 112-028
delový
OV vz. 45N
T 116-010
prieskumná drezína Tatra T-18
Tankové vozne boli z vlakových súprav odňaté a prestavané na predbežné. Naďalej zostávali v stave Práporu obrnených vlakov.


armada.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/CZK-Parni-obrneny-vlak-Svoboda-t244461#675981Verze : 28
MOD