Main Menu
User Menu
ORP Gryf


typ: minonoska
třída: Gryf
kódové označení: -


Stavba:
loděnice: Chantiers et Ateliers Augustin Normand, Le Havre (Francie)
založení kýlu: 14.11.1934
spuštění na vodu: 29.11.1936
vstup do služby: 27.02.1938
potopena: 3.9.1939 v helském přístavu německými bombardéry Ju 87


Rozměry:
délka: 103,2 m
šířka: 13,1 m
ponor: 3,6 m
výtlak: 2.250 t std.


Pohon:
pohon: 2x diesel 8 SD48 Sulzer (6.000 SHP), 2 šrouby
rychlost: 20 uzlů
palivo: nafta 310 t
dosah: 9.500 mil / 14 uzlů


Výzbroj:
6x 120 mm / d50 Bofors wz.34/36 (2xII, 2xI chráněné štítem)
4x 40 mm / d60 Bofors wz.36 (2xII /AA)
8x 13,2 mm / d76 Hotchkiss wz.30 (4xII /AA)
280 min wz."08" + 20 min SM 5 (teoreticky mohl Gryf nést až 600 min)


Posádka:
mírový stav: 150 + 12 důstojníků
válečný stav: přes 200
URL : https://www.valka.cz/CM-ORP-Gryf-t24440#90980Verze : 0
...
CM - ORP Gryf - polská minonoska ORP Gryf

polská minonoska ORP Gryf
URL : https://www.valka.cz/CM-ORP-Gryf-t24440#91242Verze : 0
Historie ORP "Gryf"


Jakmile Polsko získalo začátkem 20. let 20. století přístup k moři, logicky začalo vznikat také válečné námořnictvo. Rychle se ukázalo, že Polska Marynarka Wojenna nebude mít šanci rychle dohnat mnohem početnější loďstva okolních států. Proto se Polsko uchýlilo k běžnému kroku a rozhodlo se zajistit obranu pobřeží pomocí pobřežních baterií a plovoucích minových polí.
K tomu ovšem potřebovalo odpovídající typy lodí. Prvními čtyřmi loděmi, které mohly plnit dané úkoly, byly čtyři staré minolovky, zakoupené v Dánsku. Ve 30. letech pak Polsko vlastními silami postavilo 6 minolovek typu "Jaskólka". Tyto lodě však měly omezenou kapacitu a proto bylo rozhodnuto o stavbě moderní minonosky, schopné rychle položit rozsáhlé minové pole.


Projekt vypracovalo Biuro Projektów Kierownictwa Marynarki Wojennej, když prvotním cílem byl návrh lodi, schopné pojmnout minimálně 300 plovoucích min. Nová minonoska měla také plnit funkci školní a reprezentační lodi. Protože polské loděnice nebyly v té době schopny tak velké plavidlo postavit, muselo se velení námořnictva rozhodnout, komu stavbu zadat.


Především z politických důvodů (vojenské spojenectví a také ekonomické vazby) byla vybrána Francie, i když zkušenosti při stavbě ponorek typu "Wilk" a torpédoborců typu "Wicher" byly dost špatné. Navíc loď měla stavět loděnice, která se specializovala na stavbu ponorek a malých lodí a neměla pro takovýto typ lodi odpovídající prostory.
Přesto 11.května 1934 velitel Polského válečného námořnictva, kontradmirál Jerzy Świrski, podepsal smlouvu s ředitelem francouzské loděnice Chantiers et Ateliers Augustin Normand v Le Havre, panem Fenauxem, o stavbě velké minonosky. 17. září bylo rozhodnuto pojmenovat novou loď "Gryf" a již 14. listopadu 1934 byl položen kýl novostavby.


Loď měla silnou dělostřeleckou výzbroj, rovnající se téměř torpédoborcům, a mohla dosáhnout rychlosti až 20 uzlů. Jakožto školní loď měla na palubu, kromě běžné posádky, vzít také až 100 kadetů. Kvůli reprezentační funkci byla na lodi umístěna také luxusní jídelna a několik nadstandartně vybavených kabin. Původně se také plánovalo umístit na palubu hydroplán, ale od tohoto rozhodnutí nakonec projektanti upustili.


Bojové vlastnosti už tak skvělé nebyly, loď měla slabé pancéřování a kvůli vysokým bokům i špatné manévrovací schopnosti. Z důvodů umístění vybavení pro školní a reprezentační účely byla zmenšena strojovna a omezen výkon strojů, takže nedosahovala rychlosti, jaké by teoreticky dosahovat mohla. Také se po návratu do vlasti dočkala vlny kritiky.
Bohužel také obavy z možných problémů se naplnily, stavba se prodlužovala, jednak kvůli technickým problémům, jednak kvůli dlouhé stávce dělníků, takže náklady na stavbu se nakonec téměř vyrovnaly nákladům na stavbu mnohem modernějšího a bojeschopnějšího torpédoborce typu "Grom".
Naopak nutno říci, že jako školní loď se ORP "Gryf" osvědčila skvěle, neboť kadeti měli k dispozici takové vybavení a možnost samostatné výuky, jaké by na jiných lodích těžko hledali.


29. listopadu 1936 loď slavnostně spustili na vodu a byla pokřtěna paní Jadwigou Frankowskou, manželkou člena polské ambasády v Paříži. Dokončování a vybavování lodi trvalo až do 27.února 1938, kdy byla na příkaz velitele, komandora podporucznika Stanisława Dzienisiewicze, na stožár vytažena polská vlajka.


ORP "Gryf" připlul po dramatické plavbě do polského přístavu Gdynia 6. března 1938. Protože bylo nutno ještě dokončit a doladit některé práce na palubě lodi, byla ORP "Gryf" zařazena 1. května 1938 do rezervy. Až do začátku války v září příštího roku pak posádka na palubě minonosky procházela intenzivním školením a výcvikem. Spolu s nimi na palubě ORP "Gryf" cvičili také od června až do září 1938 budoucí námořní důstojníci PMW. Loď také navštívila několikrát Estonsko a dvakrát krátce pobyla v loděnici.


16.září se na palubě lodi vystřídali velitelé.
1.dubna 1939 převzal velení na ORP "Gryf" komandor podporucznik Stefan Kwiatkowski a 1. srpna byli vyloděni posluchači Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej a 31. srpna 1939, když loď prováděla cvičení u pobřeží Litvy, dostala rozkaz k návratu do Gdyně.ORP "Gryf" před válkou1. září 1939 dostal ORP "Gryf" rozkaz vyplout do oblasti Jastarni, kde měl vzít na palubu uskladněné miny. Do 13:00 bylo na palubu naloženo asi 290 min vz.08. Později, kolem 16:00, když se loď nacházela v Pucké zátoce, přišel rozkaz provést operaci "Rurka", což znamenalo položení minového pole na linii Hel-Gdańsk, aby bylo znemožněno německým lodím dostat se k polskému pobřeží a ke Gdańsku. Minonoska vyplula na moře, spolu s šesti menšími minolovkami - ORP "Mewa", ORP "Jaskółka", ORP "Czapla", ORP "Czajka", ORP "Rybitwa" a ORP "Żuraw". Doprovázely je také dělové čluny ORP "Komendant Piłsudski" a ORP "Generał Haller". Torpédoborec ORP "Wicher" měl celou akci zabezpečovat ze strany německé základny Pillau (dnešní Baltijsk).
Kolem 18 h zaútočilo na celé uskupení 33 bombardérů Junkers Ju87. hlavním cílem útoku se staly ORP "Gryf" a ORP "Wicher". Lodě manévrovaly mezi výbuchy pum a odrážely letecké útoky. Pro "Gryf" byla situace obzvláště nebezpečná, protože převážel na své palubě 290 min, určených k vytvoření minového zátarasu.


Ke konci náletu vybuchla jedna z pum u pravoboku minonosky a střepiny způsobily na její palubě masakr. Zahynulo 21 členů posádky a smrtelně zraněn byl také velitel - komandor podporucznik Kwiatkowski. Poškozeno bylo mimo jiné kormidlo, gyrokompas a radiostanice. Velení převzal kapitan marynarki Wiktor Łomidze, který, z obavy před dalšími nálety, nařídil shodit všech 290 min v neodjištěném stavu přes palubu. Tím byla celá operace zmařena a ORP "Gryf", vzhledem ke svým poškozením zamířil k válečné základně Hel. Sem připlul kolem 21h, kde okamžitě začaly opravy. V přístavu převzal velení na minonosce komandor porucznik Stanisław Hryniewiecki.

2. září 1939, v časných ranních hodinách, bylo rozhodnuto použít ORP "Gryf" jako plovoucí baterii a celý den posádka loď připravovala k obraně. Část námořníků byla zařazena do pozemních oddílů. V noci na přístav útočily německé bombardéry, ale silná protiletecká palba jim zabránila dosáhnout větších úspěchů. Žádná loď v přístavu nebyla zasažena.


3. září 1939, v 06:25 zaútočily na přístav Hel dva německé torpédoborce - "Leberecht Maass" a "Wolfgang Zenker". Vlajkový torpédoborec kontradmirála Gűntera Lűtjense "Leberecht Maass" zasáhl minonosku dvěma granáty ráže 127 mm, které způsobily smrt několika členů posádky a poškození motorů, pump a protiletadlových děl. Avšak i "Leberecht Maass" utrpěl škody (pravděpodobně přímo od dělostřelců na ORP "Gryf") a obě německé lodi ustoupily.
V 09:00 zaútočila na Hel a lodě v přístavu první vlna bombardérů. První i druhý nálet byl odražen, při třetím náletu byla loď na zádi zasažena pumou, vypukl na ní požár a poškozena byla zadní protiletadlová děla. Po dalších náletech, v 17:25, byl pumou z hydroplánů zasažen plovoucí dok, stojící vedle ORP "Gryf". Zásah zničil jednu z bočních stěn doku a odervané ocelové pláty poškodily obšívku minonosky. Do podpalubí začala pronikat voda a unikalo palivo. Další puma již zasáhla přímo ORP "Gryf" a zapálila vytékající palivo. Hořící loď klesla téměř ve vzpřímené poloze na dno přístavu, když voda zalila i hlavní palubu.
Až do 5. září vrak minonosky stravoval požár, pak byla demontována zadní děla, která vytvořila na břehu "baterii 34". Do bojů však již nezasáhla.
Vrak ležel na dně helského přístavu až do listopadu 1939, kdy jej Němci vyzvedli ze dna a odtáhli na mělčinu v Pucké zátoce, mezi Jastarniou a Rewou.Vrak ORP "Gryf" na dně helského přístavuZde vrak rezavěl celou válku, po válce, v letech 1949-1955 jej polské letectvo používalo jako cvičný cíl.
Od 2. května do 13. července 1957 byla vyzvedávána zadní část minonosky, kterou později odtransportovali do Gdyně a sešrotovali.
V období od června do září 1960 pak metodou podvodních výbuchů odstranili a sešrotovali i příď ORP "Gryf".velitelé ORP "Gryf"
komandor podporucznik Stanisław Dzienisiewicz (27.únor 1938-16.září 1938)
komandor porucznik Roman Stankiewicz (16.září 1938-1.dubna 1939)
komandor podporucznik Stefan Kwiatkowski (1.dubna 1939-1.září 1939)
kapitan marynarki Wiktor Łomidze (1.září 1939)
komandor porucznik Stanisław Hryniewiecki (1.září 1939-3.září 1939)Zdroje:
PEREPECZKO, Andrzej: Bouře nad Atlantikem 1.díl. 1.vydání. Praha: Naše Vojsko 2004. 200s. ISBN 80-206-0725-0, z polského originálu Burza nad Atlantykiem, Warszawa 1999 přeložil Evžen Škňouřil
HRBEK, Ivan, HRBEK, Jaroslav: Salvy nad vlnami: Od výstřelů na Westerplatte po skázu Bismarcka. 1.vydání. Praha: Naše vojsko 1993. 336s. ISBN 80-206-0319-0
www.wpk.p.lodz.pl
http://pl.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/
http://marynarkawojenna.pl/start_n.htm
URL : https://www.valka.cz/CM-ORP-Gryf-t24440#250996Verze : 0
Dělo 2 x 120 mm d50 Bofors wz.34/36 chráněné štítem ze zádí ORP Gryf které bylo použito pro pobřežní baterii 34.
V současné době se nachází ve venkovní expozici lodních zbraní v Muzeum Marynarki Wojennej v přístavu Gdynia.


Zdroj: poznámky z návštěvy muzea a vlastní foto.
URL : https://www.valka.cz/CM-ORP-Gryf-t24440#251003Verze : 0
MOD
2 x 120 mm Bofors wz. 34/36
Exponát v Muzeu Marynarki Wojennej


Celková hmotnost: 17650 kg
Dostřel: 19400 m
Hmotnost střely: 24 kg
Rychlost střelby: 8-9 ran/min/hlaveň


Zdroj:
popiska u exponátu
CM - ORP Gryf - vlastní foto

vlastní foto
CM - ORP Gryf - vlastní foto

vlastní foto
CM - ORP Gryf - vlastní foto

vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/CM-ORP-Gryf-t24440#315722Verze : 0
MOD
1 x 120 mm Bofors
Expozice Muzea Wojska Polskiego
CM - ORP Gryf - vlastní foto

vlastní foto
CM - ORP Gryf - vlastní foto

vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/CM-ORP-Gryf-t24440#315912Verze : 0
MOD