Main Menu
User Menu

Alvensleben, Gebhard Karl Ludolf von

     
Příjmení:
Surname:
Alvensleben
Jméno:
Given Name:
Gebhard Karl Ludolf von
Jméno v originále:
Original Name:
Gebhard Karl Ludolf von Alvensleben
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
pruský generál jízdy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
31.08.1798 Magdeburg
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
29.12.1867 Berlín
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel venkovského četnictva
- velitel Berlína
- křídelní pobočník krále Friedricha Wilhelma IV.
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Alvensleben-Gebhard-Karl-Ludolf-von-t244296#675294Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Alvensleben
Jméno:
Given Name:
Gebhard Karl Ludolf von
Jméno v originále:
Original Name:
Gebhard Karl Ludolf von Alvensleben
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1818 podporučík
DD.03.0845 major
26.09.1850 podplukovník
02.12.1851 plukovník
15.10.1856 generálmajor
20.09.1866 generál jízdy
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

Hannoverské království [1815-1866] / Kingdom of Hanover [1815-1866] 15.06.1852

Řád Guelfů - komandér 1. třídy
Guelphic Order - Commander 1st Class
Guelphenorden
-

12.05.1853

Řád Leopolda 3. třída
Order of Leopold 3rd Class
Ordre de Leopold Commandeur
-

Bádenské velkovévodství [1806-1918] / Grand Duchy of Baden [1806-1918] 05.10.1854

Řád zähringenského lva - komandér 1. třídy
Order of the Zähringen Lion - Commander 1st Class
Orden vom Zähringenen Löwen - Kommandeur I. Klasse
-

Anhaltské vévodství [1863-1918] / Duchy of Anhalt [1863-1918] 01.12.1854

Domácí řád Albrechta Medvěda - komandér 1. třídy
House Order of Albert the Bear - Commander 1st Class
Herzoglich Anhaltische Hausorden Albrechts des Bären
-

Oldenburské velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Oldenburg 14.06.1856

Domácí a záslužný řád vévody Petra Friedricha Ludwiga - komandér
Order of Duke Peter Friedrich Ludwig - Commander
Haus-und Verdienstorden von Herzog Peter Friedrich Ludwig - Komtur
-

Sasko-výmarsko-eisenašské velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Saxe-Weimar-Eisenach [1815-1918] 14.06.1856

Domácí řád bílého sokola - komandér s hvězdou
Order of White Falcon - Commander with Star
Hausorden vom Weißen Falken - Kommandeur mit Stern
-

24.10.1857

Řád Sv. Stanislava 1. třída
Order of St Stanislaus 1st Class
Орден Святого Станислава 1-я степень
-

18.10.1861

Řád červené orlice - 1. třída s korunou a dubovými listy
Order of Red Eagle - 1st Class with crown and Oak leaves
Roter Adler Orden - I. Klasse mit Krone und Eichenlaub
-

Württemberské království [1806-1918] / Kingdom of Württemberg [1806-1918] 03.12.1861

Řád Friedricha - velkokříž
Order of Friedrich - Grandcross
Friedrichs -Orden
-

Bavorské království [1806-1918] / Kingdom of Bavaria [1806-1918] 10.04.1864

Civilní záslužný řád bavorské koruny, velkokříž
Order of Civile Merit of Bavarian Crown, Grandcross
Civil-Verdienstorden der Bayerischen Krone, Grosskreuze
-

11.06.1864

Řád Sv. Anny 1. třídy s meči
Order of St. Anne 1st Class with Swords
Орден Святой Анны I степень с мечами
-

Italské království [1805-1814] / Kingdom of Italy [1805-1814] 23.02.1865

Řád železné koruny - komandér
Order of Iron Crown - Commander
Ordine della Corona ferrea - commendator
-

18.04.1865

Řád koruny 1. třída
Order of Crown 1st Class
Kronenorden 1. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Královský pruský řád sv. Jana Jeruzalémského
Royal Prussian Order of Saint John
Königlich Preußischer St. Johanniter-Orden
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Alvensleben-Gebhard-Karl-Ludolf-von-t244296#675295Verze : 0
MOD
Pět příslušníků rodiny v generálských uniformách. Snímek pochází z června 1865.


Prameny: www.familie-von-alvensleben.de
URL : https://www.valka.cz/Alvensleben-Gebhard-Karl-Ludolf-von-t244296#675296Verze : 1
MOD