Main Menu
User Menu

Jevíčko

okr. Svitavy

     
Název:
Name:
Jevíčko
Originální název:
Original Name:
Jevíčko
Další názvy:
Other Names:
Gewitsch
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Svitavy
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°37'56.00"N 16°42'41.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Jevíčko
Zadní Arnoštov
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1258
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Římský pochodový tábor (archeologie)
Zámek Jevíčko
Kostel Panny Marie
Kostel sv. Bartoloměje
Prelatura
Klášter
Fara
Synagoga
Hradební věž
Městské opevnění
Koželužna
Kašna
Morový sloup
Pomník T. G. Masarykovi
Pomník obětem 1. světové války
Pomník obětem 2. světové války
Muzea:
Museums:
Městské muzeum
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.jevicko.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jev%C3%AD%C4%8Dko
commons.wikimedia.org
commons.wikimedia.org
URL : https://www.valka.cz/Jevicko-t244264#675180Verze : 2
Klášter augustiniánů s kostelem Nanebevzetí Panny Marie


Původně gotický klášter s kostelem vznikl přibližně ve 2. polovině 14. století. Ve 17. století byl přestavěn barokně. Roku 1682 přestavěn raně barokně čtyřkřídlý konvent. V letech 1762 až 1766 přestavba kostela Nanebevzetí Panny Marie. V letech 1753 až 1762 přistavěna prelatura. Roku 1778 byla přistavěna kaple s hrobkou Salm-Neuburků. Již roku 1785 došlo ke zrušení kláštera, kostel funguje nadále. Roku 1869 byl kostel nahrazen požárem. Klášter dnes slouží s části jako muzeum.


Zdroje:
www.hrady.cz
pamatkovykatalog.cz
pamatkovykatalog.cz
pamatkovykatalog.cz
pamatkovykatalog.cz
pamatkovykatalog.cz

Jevíčko - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Jevicko-t244264#675364Verze : 0
Synagoga


Původně zde stávala dřevěná budova synagogy, která byla zničena požárem roku 1747. Ta byla vybudována na základě povolení z roku 1666. Nová stavba byla realizována v letech 1792 až 1794. Roku 1907 prošla secesní přestavbou. Ke svému původnímu účelu sloužila až do 2. světové války. V roce 1951 přešla do užívání Československé církve husitské.Zdroje:
https://www.hrady.cz/synagoga-jevicko-svitavy
https://pamatkovykatalog.cz/synagoga-13411613

Jevíčko - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Jevicko-t244264#675365Verze : 0
Fara


Budova fary se nachází u městské věže.
Jevíčko - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Jevicko-t244264#675398Verze : 0
Městské opevnění


Pozůstatky vrcholně gotického opevnění města v podobě zbytků hradeb a zachovalé městské věže, která byla adaptována na zvonici. Městské hradby jsou oválné a obýhájí kolem oválného historického městského jádra. Město mělo celkem 4 brány. Západní Horní - též Svitavská (demolice 1907), jižní Brněnská (demolice před rokem 1835), východní Jaroměřická (demolice 1846) a severní Chornická - též Židovská (demolice 1842). U bran se nacházely nevelké domy vrátných, kteří plnili své povinnosti. Brány doplňovala ještě fortna vedoucí z Dolní farní ulice směrem k bývalému panskému Hornímu mlýnu.


Zdroje:
https://www.hrady.cz/vez-mestska-vez-jevicko
pamatkovykatalog.cz
https://pamatkovykatalog.cz/mestska-vez-18706953
pamatkovykatalog.cz

Jevíčko - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Jevicko-t244264#675399Verze : 0
Městská věž

Věž byla původně součástí městského opevnění, přičemž byla přístupna z hradeb. Roku 1593 došlo k její renesanční přestavbě a navýšení na 50 m. Od roku 1709 začala sloužit jako zvonice. V současnosti je přístupná recentním proraženým nízkým vstupem v přízemí. Nachází se na ní 4 zvony, přičemž zvon Maria je z roku 1509.

Zdroje:
https://www.hrady.cz/vez-mestska-vez-jevicko
pamatkovykatalog.cz
https://pamatkovykatalog.cz/mestska-vez-18706953
pamatkovykatalog.cz

Jevíčko - Foto vlastní

Foto vlastní
Jevíčko - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Jevicko-t244264#675408Verze : 1
Pomník obětem 1. světové války

Pomník obětem 1. světové války je situován před objektem zámku.
Jevíčko - Foto vlastní

Foto vlastní
Jevíčko - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Jevicko-t244264#675529Verze : 1
Pomník obětem fašismu

Pomník obětem fašismu je situován v parku vedle fary, naproti klášteru.

Zdroj:
pamatkovykatalog.cz

Jevíčko - Foto vlastní

Foto vlastní
Jevíčko - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Jevicko-t244264#675530Verze : 1
Socha sv. Mikuláše Tolentinského


Barokní socha sv. Mikuláše Tolentinského pochází z roku 1715.


Zdroj:
pamatkovykatalog.cz

Jevíčko - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Jevicko-t244264#675531Verze : 0
Socha sv. Norberta

Barokní socha sv. Norberta pochází z roku 1759. Nachází se v prostoru křižovatky ulic Okružní a Třebovská u domu čp. 440. Sochu dal vytesat a postavit jevíčský měšťan a kovář Norbert Kawan.

Zdroj:
pamatkovykatalog.cz

Jevíčko - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Jevicko-t244264#675533Verze : 1
Socha sv. Jana Nepomuckého


Barokní socha sv. Jana Nepomuckého, která spočívá na sloupu s masivním, architektonicky zajímavě řešeným podstavcem s andělíčky, pochází z roku 1730. Nachází se na Palackého náměstí. Zhotovena nákladem města.


Zdroj:
pamatkovykatalog.cz

Jevíčko - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Jevicko-t244264#675534Verze : 0
Kašna


Osmiboká, pískovcová, klasicitní kašna se znakem města a uprostřed umístněnou sochou Amora, která byla zhotovena roku 1837, se nachází na Palackého náměstí. Jde o dílo boskovského kameníka Leopolda Fischera.


Zdroj:
https://pamatkovykatalog.cz/kasna-14696540

Jevíčko - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Jevicko-t244264#675535Verze : 0
Morový sloup


Barokní morový sloup se sousoším Piety se nachází na Palackého náměstí, kam byl přesunut roku 1811 radním Foytem. Původně stál u silnice na Opatovice, kde jej dal postavit jevíčský měšťan a pernikář J. Fray.


Zdroj:
pamatkovykatalog.cz

Jevíčko - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Jevicko-t244264#675536Verze : 0
Paláckého náměstí


Dnes zvané Paláckého náměstí tvoří centrum historického jádra města Jevíčka. Nachází se zde krom řady památkově chráněných budov též sochy T. G. Masaryka, sv. Jana Nepomuckého, kašna a morový sloup se sochou piety.
Jevíčko - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Jevicko-t244264#675537Verze : 0