Main Menu
User Menu
Reklama

Bór-Komorowski, Tadeusz

Bór-Komorowski, Tadeusz

     
Příjmení:
Surname:
Bór-Komorowski
Jméno:
Given Name:
Tadeusz
Jméno v originále:
Original Name:
Tadeusz Bór-Komorowski
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divizní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
01.06.1895 Chorobów1) /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
24.08.1966 Buckley
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Komorowski
URL : https://www.valka.cz/Bor-Komorowski-Tadeusz-t24406#720530Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Bór-Komorowski
Jméno:
Given Name:
Tadeusz
Jméno v originále:
Original Name:
Tadeusz Bór-Komorowski
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Lvovská polytechnika, Lviv /
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1913-DD.MM.1915 Tereziánská vojenská akademie, Vídeňské Nové Město /
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
15.03.1915 podporučík
01.11.1916 poručík
03.05.1922 rotmistr2)
31.03.1924 major3)
23.01.1928 podplukovník4)
21.12.1932 plukovník5)
08.02.1940 brigádní generál
14.03.1944 divizní generál6)
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
13.09.1939-14.09.1939 Velitel : Vilenská jezdecká brigáda

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1915-DD.11.1918 Zeměbranecký hulánský pluk č. 3
DD.MM.1918-DD.08.1920 9. hulánský pluk
20.08.1920-31.08.1920 12. podolský hulánský pluk
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 9. hulánský pluk
DD.MM.1922-DD.12.1923 Oficerska Szkola Artylerii
DD.12.1923-DD.MM.RRRR 9. hulánský pluk
DD.12.1923-DD.MM.RRRR Centralna Szkola Kawalerii
DD.07.1924-DD.07.1926 8. hulánský pluk
15.07.1926-DD.12.1927 Szkoła Podoficerów Zawodowych Kawalerii
DD.12.1927-DD.11.1938 9. hulánský pluk
DD.11.1938-DD.MM.RRRR Centrum Wyszkolenia Kawalerii
DD.08.1939-DD.MM.1939 Ośrodek Zapasowego Zgrupowania Kawalerii
DD.MM.1939-DD.09.1939 Kombinovaná jezdecká brigáda Zakrzewski
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1921

Řád Virtuti Militari - stříbrný kříž
The Order Virtuti Militari- Silver Cross
Order Virtuti Militari - Krzyż Srebrny
nr. 3001

02.03.1925

Záslužný kříž - stříbrný
Cross of Merit - Silver
Srebrny Krzyż Zasługi
-

16.03.1934

Záslužný kříž - zlatý
Cross of Merit - Gold
Złoty Krzyż Zasługi
-

11.11.1936

Řád polského znovuzrození - důstojník [1921]
Order of Polonia Restituta - Officer
Order Odrodzenia Polski - Krzyż Oficerski
-

DD.MM.1944

Řád Virtuti Militari - zlatý kříž
The Order Virtuti Militari - Golden Cross
Order Virtuti Militari IV klasa – Krzyż Złoty
nr. 33

DD.MM.1947

Řád Virtuti Militari 2. třída - komandér
The Order Virtuti Militari 2nd Class - Commander
Order Virtuti Militari II klasa – Krzyż Komandorski
-

01.08.1966

Kříž Zemské Armády
Home Army Cross
Krzyż Armii Krajowej
-

DD.MM.1984

Záslužná legie komandér (2. třída)
Legion of Merit Commander (2nd Class)
in memoriam

11.11.1995

Řád bílé orlice
Order of White Eagle
Order Orła Białego
-

DD.MM.RRRR

Kříž za chrabrost
Cross of Valour
Krzyż Walecznych
-

DD.MM.RRRR

Kříž za chrabrost
Cross of Valour
Krzyż Walecznych
-

DD.MM.RRRR

Kříž za chrabrost
Cross of Valour
Krzyż Walecznych
-

DD.MM.RRRR

Kříž za chrabrost
Cross of Valour
Krzyż Walecznych
-

DD.MM.RRRR

Válečný řád Virtuti Militari - 5. třída
War Order of Virtuti Militari - 5th Class
Order Wojenny Virtuti Militari
-

DD.MM.RRRR

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.RRRR

Vojenská záslužná medaile stříbrná
Silver Military Merit Medal
Silberne Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.RRRR

Vojenská záslužná medaile stříbrná
Silver Military Merit Medal
Silberne Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.RRRR

Armádní medaile
Army Medal
Medal Wojska
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile na válku v letech 1918-1921
Commemorative Medal for War 1918-1921
Medal Pamiątkowy za wojnę 1918-1921
-

DD.MM.RRRR

Medaile 10. výročí nezávislosti
10 Years of Independence Commemorative Medal
Medal 10-lecia Odzyskania Niepodległości
-

DD.MM.RRRR

Zlatý záslužný kříž s meči
Golden Cross of Merit with Swords
Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami
-

Poznámka:
Note:
Odznak 9. hulánského pluku


1) Dnes Chorobryv (ukrajinsky Хоробрів)
2) s účinností od 01.06.1919
3) s účinností od 01.07.1923
4) s účinností od 01.01.1928
5) s účinností od 01.01.1933
6) s účinností od 01.03.1944
Zdroje:
Sources:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Komorowski
URL : https://www.valka.cz/Bor-Komorowski-Tadeusz-t24406#720535Verze : 1
MOD
Generał dywizji Tadeusz Bór-Komorowski


Narodil se 1. června 1895 v Chorobowě, vystudoval gymnázium ve Lvově a hned po maturitě nastoupil v září 1913 vojenskou presenční službu v rakousko-uherské armádě. Ještě v témže roce nastoupil na Tereziánskou vojenskou akademii ve Vídeňském Novém Městě. Po jejím absolvování v březnu 1915 se zúčastnil ve funkci velitele čety bojů 1. světové války na ruské a posléze italské frontě. V listopadu 1918 vstoupil do nově se tvořící polské armády jako velitel kulometné roty a od jara 1919 pak 9. hulánského pluku. Za polsko-sovětské války velel 12. hulánskému pluku v bitvě u Komorowa, kde byl raněn. Vyznamenán Válečným křížem a řádem Virtuti Militari 5. třídy.


Po válce byl ve funkci instruktora ve vojenské škole kavaleristů, nejdříve v Hnězdně a od roku 1923 v Důstojnické jízdní akademie ve Varšavě, s jejímž družstvem reprezentoval Polsko na olympiádě v Paříži v roce 1924. V roce 1926 se stal velitelem poddůstojnické školy kavalerie ve Lvově. S družstvem závodních jezdců se zúčastnil několika mezinárodních derby, např. ve Vídni a Alexandrii, ale také olympijských her v Berlíně roku 1936.
Vyznamenán řádem Polonia Restituta.


Při zářijovém útoku na Polsko roku 1939 velel brigádě kavalerie na Visle a po kapitulaci Varšavy začal organizovat odbojovou činnost v krakovském vojvodství. Společným úsilím několika vůdců odboje pak vznikl v listopadu 1939 Svaz ozbrojeného boje, předchůdce Zemské armády a Bór-Komorowski se stal jedním z jeho prvních velitelů. Na podzim 1940 ho velitel SOZ generál Rowecki určil svým zástupcem a po zatčení Roweckého gestapem se stal jejím velitelem.


1. srpna 1944 zahájil na pokyn londýnské vlády varšavské povstání, které mělo předejít osvobození města Stalinovými vojsky. Samotné povstání měl řídit a organizovat generál Chrusciel, zatímco Bór-Komorowski měl povstání podpořit zvenčí a ujal se velení AK na zbytku okupovaného území. Přes hrdinnou obranu, trvající dva měsíce, se povstalcům nepodařilo město uhájit proti drtivé přesile Němců. 2. října 1944 Bór-Komorowski podepsal za přítomnosti generála Bacha-Zelewského kapitulaci Varšavy. Předtím ale vyjednal pro povstalecké bojovníky status válečných zajatců. Vyznamenán řádem Virtuti Militari 4. třídy.


Až do osvobození 4. května 1945 byl internován v zajateckých táborech v Německu a odmítal vydat rozkaz ke kapitulaci celé Zemské armády. Poté byl jmenován londýnskou vládou hlavním velitelem polských ozbrojených sil v zahraničí a zůstal jím až do konce roku 1946.


Od července 1947 do dubna 1949 byl předsedou polské exilové vlády a v roce 1954 spolu s generálem Andersem a Raczyńským vytvořil tzv. Prozatímní radu národní jednoty.
Zemřel na infarkt při lovu při městě Buckley, Flintshire v severovýchodním Walesu dne 24. srpna 1966. Byl pohřben na hřbitově Gunnersbury v Londýně. V roce 1994 přivezl generálův popel do Polska jeho syn. Pohřbili ho na hřbitově velitelství Armije Krajowej, Vojenský hřbitov Powązki (část A 28-7-7).
Posmrtně byl vyznamenán řádem Virtuti militari 2. třídy.
URL : https://www.valka.cz/Bor-Komorowski-Tadeusz-t24406#90919Verze : 3
Oto nieco pełniejszy biogram:


Tadeusz Komorowski (pseud. „Bór", „Gajowy",
„Korczak", „Lawina", „Prawdzic", „Znicz") urodził się 1 czerwca[červen] 1895 r. w Chorobrowie, w powiecie brzeżańskim. W latach 1905-1913 uczęszczał do VIII Gimnazjum we Lwowie.


Od 1913 r. służył w armii austro-węgierskiej. W marcu 1915 r. ukończył studia na Wydziale Kawalerii Akademii Wojskowej w Wiedniu i został mianowany podporucznikiem armii austro-węgierskiej. W czasie I wojny światowej walczył na froncie rosyjskim i włoskim jako dowódca plutonu w 3 Pułku Strzelców Konnych i awansował do stopnia porucznika. Po ukończeniu kursu ciężkich karabinów maszynowych objął dowództwo plutonu ckm w 3 Pułku Strzelców Konnych.


W Wojsku Polskim służył od listopada 1918 r. Od stycznia[leden] 1919 r. dowodził szwadronem ciężkich karabinów maszynowych w 9 Pułku Ułanów Małopolskich w Dębicy. Wraz z pułkiem brał udział w walkach z Ukraińcami. Wiosną[jaro] 1920 r. w czasie ofensywy na Ukrainie był dowódcą dywizjonu w 9 Pułku Ułanów, który uczestniczył w zagonie na Koziatyń, walczył pod Białą Cerkwią i zajął Rokitno. 20 sierpnia rtm. T. Komorowski objął dowództwo 12 Pułku Ułanów. 31 sierpnia, podczas bitwy pod Komarowem został ranny. Po krótkim pobycie w szpitalu wrócił do macierzystego 9 Pułku Ułanów, w którym objął stanowisko zastępcy dowódcy. Po zakończeniu wojny pozostał w 9 Pułku Ułanów. 3 maja 1922 r. T. Komorowski został mianowany na stopień rotmistrza ze starszeństwem z dniem 1 czerwca[červen] 1919 r. Od sierpnia 1922 r. był instruktorem jazdy w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Gnieźnie, a od stycznia[leden] 1923 r. w Oficerskiej Szkole Artylerii i Inżynierii w Warszawie.


W grudniu[prosinec] 1923 r. został odkomenderowany do ekipy olimpijskiej na VIII Igrzyska Olimpijskie. Odbyły się one w 1924 r. w Paryżu, a T. Komorowski zajął 26 miejsce we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego. Brał udział w wielu zawodach hippicznych, na których zdobywał nagrody.


Od sierpnia 1924 r. służył w 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego w Krakowie kolejno jako zastępca dowódcy, kwatermistrz, dowódca szwadronu i dywizjonu. Od lipca[červenec] 1926 r. był komendantem Szkoły Podoficerów Zawodowych Kawalerii we Lwowie. Od grudnia[prosinec] 1927 r. do listopada 1928 r. zajmował stanowisko zastępcy dowódcy, a od listopada 1928 r. do października[říjen] 1938 r. dowódcy 9 Pułku Ułanów w Czortkowie.


W 1936 r. na Olimpiadzie w Berlinie ekipa jeździecka, na której czele stał płk Komorowski zdobyła srebrny medal we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego.


Od października[říjen] 1938 r. był komendantem Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, a od sierpnia 1939 r. dowódcą Ośrodka Zapasowego Mazowieckiej i Pomorskiej Brygad Kawalerii.


W kampanii wrześniowej 1939 r. dowodził obroną Wisły na odcinku Góra Kalwaria-Dęblin,
a od 13 września[září] był zastępcą dowódcy Kombinowanej Brygady Kawalerii, która walczyła na Lubelszczyźnie. 23 września dowódca brygady, płk Adam Zakrzewski podjął
decyzję o rozformowaniu brygady, a płk Komorowski przedostał się do Krakowa, gdzie
został współorganizatorem konspiracyjnej organizacji wojskowej.


Od 8 lutego[únor] 1940 r. był komendantem Obszaru Południowego Związku Walki Zbrojnej. 3 maja 1940 r. został mianowany generałem brygady. Od jesieni[podzim] 1940 r. był formalnym zastępcą Komendanta Głównego ZWZ. 20 kwietnia 1941 r. gen. Komorowski został zatrzymany przez gestapo w Krakowie, ale szczęśliwie udało mu się zbiec. Aresztowania dotknęły również innych oficerów dowództwa ZWZ w Krakowie. W tej sytuacji rozwiązano Komendę Obszaru Południowego ZWZ, a gen. Tadeusz Komorowski przeniósł się do stolicy i objął stanowisko zastępcy Komendanta Głównego ZWZ. Jednocześnie, od jesieni[podzim] 1941 r., był komendantem Obszaru Zachodniego ZWZ.


Naczelny Wódz gen. broni Kazimierz Sosnkowski w depeszy z 17 lipca[červenec] 1943 r. mianował gen. bryg. Tadeusza Komorowskiego Dowódcą Armii Krajowej. Awans na stopień generała dywizji T. Komorowski otrzymał z dniem 1 marca 1944 r. Nowy Dowódca AK 20 listopada 1943 r. wydał rozkaz nr 1300/111 określający zasady wystąpienia zbrojnego Armii Krajowej. Wykonując ten rozkaz w lipcu[červenec] 1944 r. oddziały AK przystąpiły do realizacji planu operacji „Burza". 1 sierpnia 1944 r. gen. T. Komorowski za wiedzą i aprobatą Delegata Rządu RP na Kraj wicepremiera Jana Stanisława Jankowskiego oraz Przewodniczącego Rady Jedności Narodowej Kazimierza Pużaka wydał rozkaz do powstania w Warszawie. Jeszcze w czasie trwania walk powstańczych w stolicy, 30 września[září] 1944 r., Prezydent RP mianował generała dywizji Tadeusza Komorowskiego Naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnych.


Po upadku Powstania Warszawskiego przebywał w oflagach Langwasser, Colditz i Markt-Pongau.


Po uwolnieniu z niewoli niemieckiej przybył do Londynu i 28 maja 1945 r. objął stanowisko Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, które piastował do listopada 1946 r.


Pozostał na emigracji, gdzie pełnił szereg funkcji politycznych. Był m.in. premierem rządu RP (od lipca[červenec] 1947 r. do kwietnia 1949 r.), członkiem emigracyjnej Rady Politycznej (od grudnia[prosinec] 1949 r. do kwietnia 1954), a od lipca 1956 r. członkiem Rady Trzech.


Aktywnie działał w środowiskach kombatanckich. Był m.in. organizatorem Koła byłych Żołnierzy Armii Krajowej i Przewodniczącym Rady Naczelnej. Przez władze komunistyczne pozbawiony został obywatelstwa polskiego. Był obiektem politycznej nagonki i inwektyw.


Autor wspomnień „Armia Podziemna" (Londyn 1951), tłumaczonych na kilka języków.


Zmarł 24 sierpnia 1966 r. w Bletchley. Został pochowany na cmentarzu Gunnersbury w Londynie. Prochy sprowadzono do Polski i pochowano na cmentarzu Wojskowym w Warszawie na Powązkach.


Awanse: podporucznik 1915 r., porucznik 1916 r., rotmistrz 1922 r., major 1923 r., podpułkownik 1928 r., pułkownik 1933 r., generał brygady 1940 r., generał dywizji 1944 r.


Odznaczony m.in.: Orderem Virtuti Militari II, IV i V kl., Orderem Polonia Restituta IV kl., Krzyżem Walecznych 3-krotnie/=stupně/, Złotym Krzyżem Zasługi.
URL : https://www.valka.cz/Bor-Komorowski-Tadeusz-t24406#151205Verze : 0
Pametni deska na nadvori zamku Colditz
URL : https://www.valka.cz/Bor-Komorowski-Tadeusz-t24406#534162Verze : 0
MOD