Main Menu
User Menu
Reklama

Belleville, Jeanne de

Belleville, Jeanne de

Jeanne de Belleville

     
Příjmení:
Surname:
de Belleville
Jméno:
Given Name:
Jeanne
Jméno v originále:
Original Name:
Jeanne Louise de Belleville, de Clisson
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.1300 Belleville-sur-Vie
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.1359 Hennebont
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Lvice z Bretaně
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Jeanne_de_Clisson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_de_Belleville
historyofyesterday.com
URL : https://www.valka.cz/Belleville-Jeanne-de-t243923#674252Verze : 0
MOD
Jeanne Louise de Belleville, de Clisson
Lvice z Bretaně


Narodila se kolem roku 1300 v západofrancouzském městečku Belleville-sur-Vie. Jejím otcem byl Maurice IV. de Montaigu, pán Belleville a Pallua (1263-1304) a matkou Létice de Parthenay. Její otec jí v jejích čtrnácti letech provdal za barona Geoffreye VIII. Châteaubriant, se kterým měla dva syny – Geoffreye IX. (1314-1347), který později převzal rodový majetek, ale roku 1347 padl v bitvě s Angličany u La Roche-Derrien, a Ludvíka (1316-1383). Ovšem již roku 1326 zemřel její manžel a o dva roky později se Jeanne oženila s Guyem VII. de Limognes (1287-1331), druhým synem bretaňského vévody Artura II. Nejspíš tak učinila, aby získala ochranu pro své děti. Nicméně nová rodina ji nepřijala, pravděpodobně pro její nižší původ, a u papeže Jana XXII. dosáhla roku 1330 zrušení sňatku.

Pravděpodobně ještě téhož roku se Jeanne vdává potřetí. Jejím novým manželem se stal vdovec a bohatý bretaňský šlechtic Oliver IV. de Clisson (* asi 1289). Oproti středověkým zvyklostem se novomanželé do sebe skutečně zamilovali a měli spolu pět dětí – tři syny a dvě dcery. Navíc z prvního manželství si Jean přinesla poměrně velké dědictví, včetně rozsáhlých pozemků v provincii Poitou, které po spojení s majetky Olivera vytvořily skutečně rozsáhlé državy. Roku 1341 vypukla válka o bretaňské nástupnictví, ve které se Oliver přidal na stranu Karla z Blois (1319-1364), který válčil s Janem z Montfortu (1294-1345), kterého podporovali Angličané.

V roce 1342 dobyli Angličané město Vannes, za jehož vojenskou obranu byl Oliver zodpovědný. Ten byl zajat, ale záhy propuštěn výměnou za hraběte Ralpha ze Staffordu a velice nízké výkupné. To vedlo ke spekulacím, že Oliver zradil a město vydal. V lednu 1343 podepsali Francouzi a Angličané příměří. Následně byl Oliver a dalších patnáct bretaňských šlechticů pozváno na velký turnaj do Paříže. Zde byli ale všichni zatčeni a 2. srpna před zraky krále Filipa VI. za zradu popraveni. Zejména Oliverova smrt byla pro šlechtu šokem, protože důkazy pro jeho provinění nebyly. Oliverovo tělo bylo pověšeno na šibenici Montfaucon a hlava vystavena na věži v Nantes.

Zpráva se brzy dostává k Jeanne, která tento čin považuje za obrovskou zradu a nespravedlnost. Bere své dva syny Olivera (*1336) a Guillauma (*1338), (prvorozený Maurice žil jen jeden rok) do Nantes, aby před sťatou hlavou manžela a otce přísahali pomstu Filipovi i Karlovi. Následně prodává většinu majetku a začíná svůj osobní boj s Francií. Již v roce 1343 vyplenila se svými věrnými hrad Toffou, poté ještě několik dalších hradů a posádek, přičemž vždy zmasakrovali všechny obránce i obyvatele.

Zároveň s podporou anglického krále a některých bretaňských pánů kupuje Jeanne tři lodě. Ty nechá vyzbrojit, údajně natřít na černo a plachty obarvit na červeno. Jednu pojmenuje Má pomsta. Poté zahájí krvavé pirátské tažení proti francouzským plavidlům v Lamanšském průlivu a přístavům v Normandii. S poraženými protivníky nemá slitování, zajaté šlechtice vlastnoručně popravuje a vždy nechá žít jen jednoho muže, aby ten mohl předat svědectví francouzskému králi. Tyto výpravy „Černé flotily“, kterých se účastní i její dva synové, jí vynesly přezdívku „Krvavá lvice“ či „Lvice z Bretaně“. Francouzský král ji označil za zrádkyni a zkonfiskoval všechny její zbylé majetky. Nový příjem jí však zajistil anglický král Eduard III.

Francouzi samozřejmě na „Černou flotilu“ pořádají hon, roku 1345 se jim podařilo flotilu zaskočit a Jeanne se svými syny jen se štěstím unikla na záchranném člunu. Byli unášeni na širé moře, kde jí po pěti dnech na celkové vyčerpání v náručí zemřel syn Guillaume. Poté byli zachráněni a odvezeni do Morlaix, kde se jich ujali stoupenci Jana z Montfortu. Následně odjeli do Anglie, přičemž Jeanne nadále podporovala boj proti Francouzům. Zajistila také další lodě, které např. roku 1346 dopravovaly zásoby anglické armádě, která zvítězila v bitvě u Kresčaku. Její boj nekončí ani s Filipovou smrtí roku 1350. Francouzský král (není jasné který) se měl dokonce obrátit na papeže Klementa VI., zda by nepožádal anglického krále Eduarda III., jestli by nemohl její řádění zastavit…

Roku 1356 uzavírá Jeanne poslední sňatek. Jejím vyvoleným se stal rytíř Walter Bentley, jeden z velitelů anglických vojsk a držitel mnoha pozemků ve Francii. V té době ji však už pomsta omrzela a usadila se v bretaňském Hennebontu. Zde roku 1359 zemřela (byť některé zdroje tvrdí, že se tak stalo v Anglii).

Její syn Oliver V. de Clisson byl po roce 1345 vychováván v Anglii, stal se dědicem rodu de Clisson, roku 1359 se vylodil ve Francii jako jeden z velitelů anglických vojsk a zahájil záškodnickou válku v Poitou. V květnu 1360 byl ale v Calais podepsán tzv. mír z Brétigny, po kterém byl z anglického zajetí propuštěn francouzský král Jan II. Dobrý, načež následovalo devítileté příměří. Následně vypukla válka nanovo, přičemž Oliver záhy přešel na stranu francouzského krále Karla V., za což dostal pozemky v Normandii, a roku 1380 se stal konstáblem Francie. Zemřel roku 1407.

Zdroje:
https://en.wikipedia.org/wiki/Jeanne_de_Clisson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_de_Belleville
historyofyesterday.com

Belleville, Jeanne de - Jeanne de Belleville

Jeanne de Belleville
URL : https://www.valka.cz/Belleville-Jeanne-de-t243923#674253Verze : 9
MOD