Main Menu
User Menu

Bissing, Moritz von

     
Příjmení:
Surname:
Bissing
Jméno:
Given Name:
Moritz von
Jméno v originále:
Original Name:
Moritz Ferdinand von Bissing
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálplukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
baron
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
30.01.1844 Upper Bellmann
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
18.04.1917 Vilvoorde
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- generální guvernér německé vlády v Belgii
- velitel VII. armádního sboru
- velitel 4. gardové jezdecké brigády
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- osobní pobočník prince Viléma
- křídelní pobočník
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://de.wikipedia.org/wiki/Moritz_von_Bissing
URL : https://www.valka.cz/Bissing-Moritz-von-t243804#673841Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Bissing
Jméno:
Given Name:
Moritz von
Jméno v originále:
Original Name:
Moritz Ferdinand von Bissing
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1865 podporučík
DD.MM.1894 generálmajor
DD.MM.1902 generál jízdy
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Řád Leopolda 4. třída
Order of Leopold 4th Class
Ordre de Leopold Officier
-

DD.MM.RRRR

Řád koruny 1. třída
Order of Crown 1st Class
Kronenorden 1. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Řád červené orlice 1. třída s korunou a meči v závěsu
Order of Red Eagle 1st class with Crown and Swords on Ring
Roter Adler Orden 1. Klasse mit Krone und Schwertern am Ring
-

DD.MM.RRRR

Řád černé orlice - řetěz
Order of the Black Eagle - Collar
Schwarzer Adlerorden
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 1813 - 2. třída
Iron Cross 1813 - 2nd Class
Eisernes Kreuz 1813
-

DD.MM.RRRR

Královský hohenzollernský domácí řád - komtur
House Order of Hohenzollern - Commander
Königlicher Hausorden von Hohenzollern - Komtur
-

DD.MM.RRRR

Důstojnické služební vyznamenání
Long service award
Dienstauszeichnung für Offiziere
-

DD.MM.RRRR

Řád italské koruny velkodůstojník (2. třída)
Order of Crown of Italy Grandofficer (2nd Class)
Ordine Della Corona d´Italia
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Mořice a Sv. Lazara velkokříž (1. třída)
Order of St. Maurice and St. Lazarus Grandcross (1st Class)
Ordine Di San Maurizio E San Lazzaro
-

DD.MM.RRRR

Řád Dannebrog - komandér 1. třídy
Order of Dannebrog - Commander 1st Class
Dannebrogordenen - Kommandør af 1. grad
-

Bádenské velkovévodství [1806-1918] / Grand Duchy of Baden [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád zähringenského lva velkokříž
Order of the Zähringen Lion Grand Cross
Orden vom Zähringenen Löwen Grosskreuz
-

Saské království [1806-1918] / Kingdom of Saxony [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád Albrechta - velkokříž
Order of Albrecht - Grandcross
Albrecht - Orden - Großkreuz
-

Bavorské království [1806-1918] / Kingdom of Bavaria [1806-1918] DD.MM.RRRR

Vojenský záslužný řád - 2. třída
Military Merit Order - 2nd Class
Militär -Verdienstorden - II. Klasse
-

Oldenburské velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Oldenburg DD.MM.RRRR

Domácí a záslužný řád vévody Petra Friedricha Ludwiga - rytíř 1. třídy
Order of Duke Peter Friedrich Ludwig - Knight 1st Class
Haus-und Verdienstorden von Herzog Peter Friedrich Ludwig - Ritter I. Klasse
-

Schaumbursko-lippské knížectví [1807-1918] / Principality of Schaumburg-Lippe [1807-1918] DD.MM.RRRR

Domácí řád - 1. třída
House Order - 1st Class
Hausorden - L. Klasse
-

Meklenbursko-Schwerin velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Mecklenburg-Strelitz DD.MM.RRRR

Řád Gryfa - velkokomandér
Order of Griffin - Grandcommander
Greifenorden - Großkomtur
-

Brunšvické vévodství [1813-1918] / Duchy of Brunswick [1813-1918] DD.MM.RRRR

Řád Jindřicha Lva - komandér 2. třídy
Order of Henry the Lion - Commander 2nd Class
Hausorden Heinrichs des Löwen - Kommandeur II. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Řád železné koruny 2. třída
Order of Iron Crown 2nd Class
Orden der Eisernen Krone II. Kl.
-

DD.MM.RRRR

Řád Františka Josefa komandér s hvězdou
Order of Franz Joseph Commander with Star
Franz Joseph Orden Komtur mit Stern
-

DD.MM.RRRR

Řád Oranžsko-Nassavský - velkodůstojník
Order of Orange-Nassau - Grand Officer
Orde van Oranje-Nassau - Grootofficier
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://de.wikipedia.org/wiki/Moritz_von_Bissing
URL : https://www.valka.cz/Bissing-Moritz-von-t243804#673843Verze : 0
MOD